Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Wieża z kości słoniowej (Turris eburnea)

2018-06-04

News
Kolejna inwokacja Litanii loretańskiej jest tylko dopełnieniem poprzedniej. Takie powtórzenie było spowodowane zapewne względami rytmiki. Poprzednia strofa rymowała dwa wcześniejsze określenia Maryi (Rosa mystica Turris Dawidica). Tutaj poeta zastosował inny rym: Turris eburnea – Domus aurea. Te proste rymy, niewidoczne już w przekładzie, służyły lepszemu zapamiętywaniu treści śpiewanej Litanii.CZYTAJ!
Pnp 7,1-7 wg J. Wujka

Cóż ujrzysz na Sulamitce, jeno hufce wojenne? Jakże są piękne kroki twoje w trzewikach, córko książęca! Stawy ud twoich są jak naszyjniki, zrobione ręką mistrza. Pępek twój jak czara toczona, która nigdy nie jest bez napoju. Brzuch twój jak bróg pszenicy otoczony liliami. Dwoje piersi twoich jak dwoje małych bliźniąt sarnich. Szyja twoja jak wieża z kości słoniowej. Oczy twoje jak sadzawki w Hesebonie, które są przy bramie córki mnóstwa. Nos twój jak wieża Libanu, zwrócona ku Damaszkowi. Głowa twoja jak Karmel, a warkocze głowy twojej jak purpura królewska zwinięta na cewki. Jakże piękna i jak wdzięczna, najmilsza, w rozkoszach! Twój wzrost podobny jest do palmy, a piersi twoje do gron winnych.


ROZWAŻ!

Obydwa porównania Matki Bożej do wieży zostały zapożyczone z Pieśni nad pieśniami. Tym razem chór kobiet opiewa piękno Oblubienicy, nawiązując do topografii Ziemi Świętej:

Twa szyja jest jak baszta z kości słoniowej,

oczy są jak sadzawki w Cheszbonie,

przy bramie Bat-Rabbim.

Twój nos jest jak baszta Libanu,

która spogląda ku Damaszkowi (Pnp 7,5).

Porównanie do wieży z kości słoniowej nie oznacza, że szyja Oblubienicy jest biała, gdyż w rzeczywistości jest ona opalona słońcem (1,6). Poeta zwraca jednak uwagę na ozdoby zawieszone na jej szyi, a wykonane z kosztownego materiału. Użyty tu obraz nawiązuje do „wieży Dawidowej” (4,4), zdobnej błyszczącą bronią wojowników. Kość słoniowa należała do najcenniejszych materiałów, z których w czasach Starego Testamentu wykonywano przedmioty zbytku. Sprowadzano ją z Afryki, stąd jej wysoka cena. Najbogatsi Izraelici mogli sobie pozwolić na używanie łóżek z kości słoniowej (Am 6,4); król Salomon miał tron wykonany z tego materiału (2 Krl 9,17), a król Achab zbudował sobie „pałac z wnętrzem z kości słoniowej” (1 Krl 22,39).

W odróżnieniu od władców ziemskich, Syn Boży nie chciał mieszkać w pałacach. Mówił o sobie, że nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć (por. Mt 8,20). Za to wybrał sobie Matkę, którą ozdobił nie kością słoniową, lecz bogactwem cnót. Stanowią one prawdziwy skarb, godny zamieszkania Bożego Syna. Dzięki wierze Maryi, Bóg zechciał stać się Jej Synem, a naszym Zbawicielem. Jej wiara i miłość są dla całego Kościoła przykładem, jak człowiek winien odpowiadać na wolę Bożą.

Maryjna i eklezjalna symbolika kości słoniowej opiera się nie tylko na cytowanych tekstach Pieśni nad pieśniami. Jeszcze ważniejszy jest fragment psalmu, mówiący o zaślubinach królewskich. Poeta biblijny tak opiewa spotkanie młodej pary, w której średniowiecze dopatruje się Chrystusa i Jego Kościoła:

Mirra, aloes i kasja pachną na twych szatach,

w pałacach z kości słoniowej cieszy cię dźwięk liry.

Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie.

Królowa stanęła po twojej prawej stronie

złotem Ofiru zdobna (Ps 45,9-10).

Korneliusz a Lapide, sławny komentator Biblii z początków XVII wieku, korzysta obficie z interpretacji średniowiecznych alegorystów. Wyjaśniając tekst Pieśni nad pieśniami (7,4) mówi on, że „wieżą z kości słoniowej” jest Najświętsza Dziewica ze względu na blask Jej czystości i nieugiętą wytrwałość. Dodatkowy argument za tym wyjaśnieniem widzi on w tym, że kość słoniowa pochodzi z zęba słonia, który zabija smoka, tak jak Niepokalana odnosi zwycięstwo nad starodawnym Wężem (por. Ap 12,9).MÓDL SIĘ!

Wieżo z kości słoniowej – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Kolejna pieśń weselna Pieśni nad pieśniami wychwala radość i owoce miłości oblubieńca i oblubienicy. Oblubienica, schodząc do ogrodu, spotyka orszak weselny. Pieśniarze zaś wysławiają jej piękno przywołując metafory wzięta z najbliższego otoczenia, stąd porównanie do "naszyjnika, zrobionego ręką mistrza [jubilera]" czy "[brogu] pszenicy otoczonej liliami" albo "wieży z kości słoniowej" czy "wieży Libanu". Tradycja przenosi te metafory na Oblubienicę Kościoła - Matkę Bożą, i każe nam wychwalać Jej dziewicze i pełne łaski piękno. Czyńmy to słowami pieśni, hymnów, modlitw, a nade wszystko życiem.

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

 

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306702

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu