Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Dom złoty (Domus aurea)

2018-06-07

News
Ta zagadkowa inwokacja wiąże się ściśle z poprzednią. Cytowany wyżej tekst psalmu ukazuje zaślubiny królewskie w pałacu ozdobionym złotem i kością słoniową (Ps 45,9n). Domus aurea to nazwa wspaniałego zespołu budowli pałacowych cesarza Nerona w Rzymie. Historyk Swetoniusz notuje, że przy poświęceniu tej budowli cesarz miał powiedzieć: „Teraz będę mieszkał jak człowiek” (Żywoty cezarów, Neron). Po jego tragicznej śmierci w roku 68 zamieszkiwali tam jego następcy, ale dom nigdy nie został wykończony. Dzisiaj stanowi atrakcję turystyczną, budząc u zwiedzających gorzką refleksję nad znikomością ludzkich poczynań. Nie tak jest w przypadku Matki Najświętszej, którą Litania loretańska nazwała „Domem złotym”.CZYTAJ!
Łk 1,67-79 (BP)

Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował:
"Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo swój lud nawiedził  i wyzwolił.
I wzbudził nam potężnego Zbawcę
w domu swojego sługi Dawida,
zgodnie z tym, co zapowiedział od dawna
ustami swych świętych proroków:
że nas wybawi od naszych wrogów
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
aby okazać miłosierdzie naszym ojcom
i wspomnieć swe święte przymierz,
przysięgę, jaką złożył naszemu ojcu Abrahamowi.
I da nam,
że wybawieni z rąk wrogów
będziemy Mu służyć bez lęku,
w świętości i sprawiedliwości wobec Niego
przez wszystkie dni nasze.
A ty, chłopcze, będziesz nazwany prorokiem Najwyższego;
bo pójdziesz przed Panem przygotować Jego drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie mu grzechów.
Dzięki miłosiernej litości naszego Boga
nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce,
które objawi się pogrążonym w ciemności
i cieniu śmierci
i poprowadzi nas na drogę pokoju".


ROZWAŻ!

Wezwanie składa się z dwóch bardzo nośnych znaczeniowo elementów. Pierwszy z nich to „dom” - synonim bezpieczeństwa, najpiękniejszych chwil i wspomnień, ale również miejsce, do jakiego człowiek powraca z rozrzewnieniem. W objawieniach św. Faustyny można natrafić na słowa Jezusa, który pragnie odpoczywać w jej sercu. Moment komunii eucharystycznej, kiedy On jest fizycznie w nas obecny. To doświadczenie wielu mistyków - także św. Tereski od Dzieciątka Jezus. Człowiek staje się domem dla Boga.

Element drugi to symbol złota. Zazwyczaj kojarzymy je z przepychem. Patrząc jednak na życie Maryi, nie o takie bogactwo chodzi - żyła bowiem ubogo. Złoto jako kruszec charakteryzuje się tym, że nie ulega korozji, jego blask i właściwości są trwałe. Takie było życie Maryi, która zachowała swoje piękno. Blaskiem cnót wciąż lśni Ona przed obliczem Boga. Takie też winno być życie wszystkich członków Kościoła, którzy starają się naśladować swą Matkę.

Dom i złoto w połączeniu wskazują jednocześnie na świątynię w Jerozolimie, którą wzniósł Salomon. Zarówno posadzka, ołtarz, jak i wszystkie sprzęty wykonane były ze złota (por. 1 Krl 6,20-22). Podobnie jak Świątynia Jerozolimska była miejscem obecności Boga Izraela, tak życie Maryi stało się „domem złotym” dla Wcielonego Boga. Wezwanie to przypomina nam o tym, że codziennie stajemy się domem dla Jezusa, którego przyjmujemy w komunii świętej. Zawołanie to stanowi zachętę, by ten dom był złoty nie przepychem, ale naszą wiernością Ewangelii - by nie płowiał i nie tracił swego blasku.

Refleksja nad wezwaniem „Domie złoty” pokazuje ponownie, jak Litania loretańska ściśle łączy treści mariologiczne z eklezjologią. Kościół jako wspólnota wyznawców Chrystusa jest „domem Bożym” (Hbr 3,6). Wszyscy, którzy w Niego wierzą i w Nim pokładają nadzieję, nie są już „obcymi i przybyszami, ale współobywatelami na równi ze świętymi i domownikami Boga” (Ef 2,19). Zapowiadał to Chrystus już podczas Ostatniej Wieczerzy: „W domu mego Ojca jest wiele mieszkań”, wskazując wyraźnie na niebo.


MÓDL SIĘ!

Domie złoty – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Symbolika domu (gr. oikos, oikia; hebr. bayit, bana) przywołuje zarówno materialną budowlę, jak i wspólnotę (rodzinę). Tak było w przypadku Abrama, który wyszedł "z ziemi rodzinnej i z domu [swego] ojca" (Rdz 12,1), tak było też kiedy Zachariasz wyśpiewywał pieśń dziękczynną i prorokował o potężnym Zbawcy pochodzącym z "domu swojego sługi Dawida" (Łk 1,69), albo kiedy Apostoł Narodów porównywał Kościół do "Bożej budowli" (1 Kor 3,9) czy "domu Bożego" (1 Tm 3,15). Maryja jest właśnie takim domem - świątynią - sanktuarium, w którym "zamieszał" Syn Boży (J 1,14; Łk 1,26-38). Kiedy i my możemy stawać się "domem - świątynią Bożą" (por. Iz 66,1n; Dz 7,49-51; 17,24; 1 Kor 3,17; 6,19; 2 Kor 6,16)?

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306704

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu