Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Brama niebieska (Ianua coeli)

2018-06-18

News
Według wyobrażeń starożytnego Wschodu niebo, podobnie jak świat podziemny, ma swoje bramy. Napis na egipskim sarkofagu z epoki Ptolemeuszy (III - I wiek przed Chr.) zawiera modlitwę, którą zmarły, przechodząc do innego świata, zanosi do bogów: „Prowadźcie mnie na waszej drodze, żeby moja dusza przeszła przez tajemnicze bramy (…). Otwórzcie mi wasze bramy prowadzące do pokoju”. Również Biblia mówi o „bramie niebieskiej”. Tak patriarcha Jakub nazwał miejsce, gdzie we śnie oglądał drabinę, po której szli w górę i w dół aniołowie (Rdz 28,17).CZYTAJ!
Ap 4,1-3 (BP)

Potem miałem widzenie: Oto w niebie otworzyła się brama i głos, który słyszałem na początku - podobny do dźwięku trąby - przemówił do mnie: "Wejdź tutaj, a pokażę ci, co potem musi się wydarzyć". Natychmiast ogarnął mnie Duch: Oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. Ten kto siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisu i sardu, a tęcza wokół tronu podobna była do szmaragdu.


ROZWAŻ!

Nowy Testament mówi o „bramie do nieba” w Apokalipsie: „Oto w niebie otworzyła się brama” (4,1), która pozwoliła Janowi wejrzeć tajemnice zaświatów. Mistyczny, a jednocześnie eschatologiczny sens mają słowa Pana zwrócone do anioła Kościoła Laodycei: „Oto stoję przed drzwiami i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy Mi drzwi, wejdę do niego…” (Ap 3,20). Najświętsza symbolika kryje się jednak w słowach Chrystusa w Janowej Ewangelii: „Ja jestem bramą. Jeśli ktoś ją przekroczy, uzyska zbawienie” (J 10,9). Zbawiciel objawia się tu jako jedyny Pośrednik zbawienia i jedyny prawowity Pasterz.

Szczególne znaczenie otrzymuje brama Świątyni w odniesieniu do Bożej Rodzicielki i do Kościoła. Ułatwieniem takiej interpretacji jest tekst z Pieśni nad pieśniami, w którym Oblubienica przyrównana została do bramy (8,9). Prorok Ezechiel oglądał w duchu wschodnią bramę przyszłej Świątyni i usłyszał słowa Pana: „Brama ta pozostanie zamknięta i nie będzie się jej otwierać. Nikt nie będzie przez nią wchodził, ponieważ wszedł przez nią PAN, Bóg Izraela” (Ez 44,2-3). Św. Ambroży wyjaśnia to jako proroctwo o Maryi: „Ona jest dziewiczą Służebnicą Pana, zamkniętą Bramą, przez którą wszedł tylko Król królów. Jest zamknięta, ponieważ jest dziewicą, jest bramą, ponieważ wszedł przez Nią Chrystus”. A św. Efrem głosi chwałę Maryi w słowach: „Ty jesteś bramą, błyszczącą od światła”.

Liturgia zachodnia w antyfonie Ave Regina coelorum nazywa Ją bramą, przez którą radośnie błysnęło światu światło. Natomiast liturgia wschodnia widzi w Maryi bramę miłosierdzia. „Carskie wrota” ikonostasu zwykło się tam ozdabiać obrazem Zwiastowania dla przypomnienia, że Król królów przeszedł przez tę dziewiczą bramę. Tą Ezechielową bramą jest również Dziewica-Kościół, która otwiera się przed Panem i którą tylko On sam może zamknąć. W Kościele zaś każdy może być tą bramą Króla królów, jeśli tylko napełniony jest światłem Przedwiecznego.MÓDL SIĘ!

Bramo niebieska – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Druga część Księgi Apokalipsy (4 - 22) rozpoczyna się wizją adoracji Boga w niebie. Uczestniczą w niej różne postaci: dwudziestu czterech starców, siedem Duchów Boga, cztery istoty żywe (symbole ewangelistów) oraz - przywołana w innym miejscu - "niewiasta obleczona w słońce" (12,1). Adoracji towarzyszy modlitwa uwielbienia (4,8-11) i dziękczynienia (12,10-12). Do takiej jednomyślnej modlitwy zaproszone jest całe stworzenie - "nowe niebo i nowa ziemia" (21,1), które jeśli wybierze "Miasto Święte, nowe Jeruzalem" (12,2), to będzie uczestniczyć w chwale nieba w orszaku "Oblubienicy, małżonki Baranka" (21,10).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061518

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu