Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Gwiazda zaranna (Stella matutina)

2018-06-22

News
W starożytności pogańskiej gwiazdy uważano za żywe istoty obdarzone rozumem; obdarzano je czcią boską. W piśmie klinowym znakiem bóstwa była właśnie gwiazda. Gdy chciano przywołać myśl o bogach, wskazywano na niebo. Biblia przestrzega Izraelitów przed kultem gwiazd: „gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy – czyli wszystkie zastępy niebieskie – nie daj się zwieść i nie kłaniaj się im ani czci im nie oddawaj. PAN, twój Bóg, dał je wszystkim narodom, które są pod niebem” (Pwt 4,19). W Piśmie św. gwiazdy są więc tylko stworzeniami, które z radością pełnią rozkazy Stwórcy. „Wezwał je, a one odpowiedziały: Jesteśmy! I zaświeciły swemu Stwórcy z radością” (Ba 3,35).

CZYTAJ!
Ap 22,12-17 (BP)

Oto wkrótce przyjdę i przyniosę ze sobą nagrodę.
Odpłacę nią każdemu zgodnie z jego czynami.
Ja jestem Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec.
Szczęśliwi, którzy piorą swe szaty, aby mieć prawo spożywać z drzewa życia i wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy, truciciele, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy lubią i mówią kłamstwa.
Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam to poświadczył w Kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, świecącą Gwiazdą Poranną.
A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!". I kto słucha, niech powie: "Przyjdź!". Kto jest spragniony, niech przyjdzie i kto chce, niech zaczerpnie wody życia - za darmo.


ROZWAŻ!

Istota biblijnej symboliki gwiazd zasadza się na odniesieniu jej do Chrystusa. Moabicki prorok Balaam, mając przeklinać Izraela, dostrzega w widzeniu Mesjasza:

Widzę go, lecz jeszcze nie teraz,

oglądam go, ale nie z bliska!

Wschodzi gwiazda z Jakuba,

a w Izraelu podnosi się berło! (Lb 24,17).

Wizja ta w interpretacji ojców Kościoła zapowiada królestwo Chrystusa. Na Wschodzie bowiem oddawano królowi należny hołd, nazywając go „Gwiazdą” albo „Wschodem słońca”. Gdy nadeszła pełnia czasu, magowie ze Wschodu ujrzeli na niebie niezwykłą gwiazdę; za jej przewodem znaleźli Zbawiciela.

Św. Ignacy, biskup i męczennik antiocheński, głosi pochwałę tej gwiazdy, która objawia tajemnicę Chrystusa. Była ona jaśniejsza „ponad wszystkie gwiazdy, a światło jej było niewypowiedziane i zadziwiła swoją nowością. Wszystkie inne gwiazdy razem ze słońcem i księżycem chórem ją otoczyły, a ona dawała więcej światła niż wszystkie pozostałe” (Ef XIX, 2-3). A św. Ambroży dodaje: „jak tajemnica Wcielenia wskazuje, to Chrystus jest ową gwiazdą” (Wykład Ewangelii św. Łukasza II 45).

Apokalipsa św. Jana, mówiąc o wypełnieniu się wszystkich rzeczy, nazywa Chrystusa „świecącą Gwiazdą Poranną” (22,16). Podobnie św. Piotr napomina wiernych, aby w ciemnościach świata kierowali się proroctwem, „aż jutrzenka wzejdzie w waszych sercach” (2 P 1,19). Cytowany przed chwilą św. Ambroży z Mediolanu tak wyjaśnia ten symbol: „Słusznie Chrystus nazywa się Gwiazdą zaranną, której dajemy nazwę Jutrzenki. Jak bowiem ona wchodząc rano blask swój rozlewa na cały świat, tak i Chrystus przybywając na świat rozjaśnił jego oblicze (…). Jutrzenkę w swoim czasie wywiódł Bóg Ojciec, gdy posłał Syna swego w określonym czasie, by On odkupił rodzaj ludzki” (Expositio in septem visiones libri Apocalypsis XXII 16). A św. Grzegorz Wielki dodaje: „Stał się dla nas Gwiazdą poranną, kiedy sam dał nam przykład zmartwychwstania; objawił, jakie światło kiedyś nastąpi” (Moralia XXX 32).

Późniejsi Ojcowie odnoszą obraz Gwiazdy zarannej do poszczególnych świętych i do całego Kościoła. Najjaśniej jednak świeci wśród wybranych Maryja, Matka łaski. Jest Ona „Gwiazdą zaranną”, która poprzedza wschód Chrystusa-Słońca i wydaje Go na świat. Pewna średniowieczna sekwencja wyraża tę myśl następująco: Genuisti prolem, nova stella solem („Nowa Gwiazdo, porodziłaś Syna – Słońce”).


MÓDL SIĘ!

Gwiazdo zaranna – módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Symbol gwiazdy (gr. phosphoros - "to, co niesie światło") wskazuje najpierw na Chrystusa (2 P 1,19; Ap 2,28; 22,16), podobnie jak gwiazda betlejemska zapowiada Mesjasza, który zajaśniał nad wszystkimi narodami (Iz 9,1; 60,1; Mt 2,2.10; Łk 1,78). Ten sam symbol odnosi się również do Maryi, która "nie przestaje być Gwiazdą przewodnią (Maris Stella) dla wszystkich, którzy jeszcze pielgrzymują przez wiarę" (RM 6). Pozwólmy się Jej prowadzić w naszym życiu wiary!

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306708

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu