Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa Wyznawców (Regina Confessorum)

2018-08-22

News
Po męczennikach, drugą podstawową kategorią świętych są Wyznawcy. Słowo to, podobnie jak tytuł Męczennicy, oznacza tych, którzy wiernie wyznali swą wiarę całym życiem, chociaż nie zostało ono brutalnie przerwane przez prześladowców.
CZYTAJ!
Ap 4,1-4 (BP)

Potem miałem widzenie: Oto w niebie otworzyła się brama i głos, który słyszałem na początku - podobny do dźwięku trąby - przemówił do mnie: "Wejdź tutaj, a pokażę ci, co potem musi się wydarzyć". Natychmiast ogarnął mnie Duch: Oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział. Ten kto siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisu i sardu, a tęcza wokół tronu podobna była do szmaragdu. Tron otaczały dwadzieścia cztery trony, na których zasiadło dwudziestu czterech starców. Brani byli w białe szaty, a na głowach mieli złote wieńce.


ROZWAŻ!

Obydwa pojęcia łacińskie (martyr i confessor) są odpowiednikami greckiego martys, które pierwotnie odnosiło się do świadka zeznającego w sądzie. Tytuł ten w chrześcijaństwie oznacza najpierw samego Chrystusa, który jest „wiernym i prawdziwym świadkiem” (Ap 3,14) swego Ojca. To Ojciec posłał Syna na świat, aby złożył „świadectwo o tym, co widział i słyszał” (J 3,32). Spośród wszystkich wyznawców Chrystusa najbardziej wiarygodne jest świadectwo życia Jego Matki.

Maryja raz odpowiadając na zaproszenie Boga jest wierna do końca. Zgadzając się na Bożą wizję Jej życia, trwa w tym niewzruszenie. Nigdy się nie wycofała i nie zmieniła zdania. Wybór takiej opcji na życie nie sprawił, że miała łatwiej. Można śmiało powiedzieć, że Jej życie było ciągłym podążaniem za Synem na jedną, świętą górę Golgotę. Tam znowu się spotkali twarzą w twarz, tak jak w Betlejem. I tak, jak wtedy poczuła się naprawdę Matką, tak teraz Jezus nadał Jej ten tytuł, który zostanie na zawsze. Tam pod Krzyżem została Matką Jana, a w tym umiłowanym uczniu my jesteśmy Jej dziećmi. Ona zostaje zawsze z nami, nawet gdy wydaje się, że już nikogo nie ma. Trwa w Wieczerniku czekając z nami na Zesłanie Ducha Świętego i jak każda kochająca Mama posyła nas na drogę obiecując obecność i troskę.

Czas po Zesłaniu Ducha Świętego nie należał do łatwych. Prześladowania, tortury, więzienia, katusze i okropne męczarnie, które przeżywali pierwsi chrześcijanie, były świadectwem wiary, jakie składali Bogu. To ich Kościół nazywa wyznawcami. Cierpiąc dla Chrystusa wyznawali wiarę. My dzisiaj nie jesteśmy do tego zmuszani, bo chociaż co trzy minuty statystycznie umiera śmiercią męczeńską chrześcijanin to my w Polsce możemy żyć w miarę spokojnie. Jak więc my mamy wyznawać wiarę? Przed laty przypomniał nam o tym Benedykt XVI. Dziś Chrystus wymaga od nas konsekwentnej wierności Ewangelii. W codzienności, w domu pośród najbliższych, w pracy i w szkole chrześcijańskie Credo to wierność Bożemu Słowu.

Tego uczy nas dziś Maryja. Ucząc, jednocześnie jest przy każdym z nas. Ona jest Królową, czyli pokazuje nam cel naszej wędrówki, cel dla którego warto być wiernym. Gdy już zabraknie nadziei czy argumentów na życie, to warto popatrzeć na Nią. Wierność w Jej życiu codziennym obdarowała Ją godnością Królowej Wyznawców. Nasza wierność też winna zaowocować królowaniem, czyli wiecznym zwycięstwem.



MÓDL SIĘ!

Królowo Wyznawców - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Pasterze i pisarze chrześcijańscy wyrażali przekonanie, że "ze względu na chwałę swego Syna Matka Dziewica najpierw zakrólowała na ziemi, a potem weszła do chwały niebios; aby najpierw ujawniła się na niskościach, a potem wkroczyła na wyżyny świętej pełni, przeniesiona <z jasności w jasność>, tak jak dzięki Duchowi Świętemu postępowała z cnoty w cnotach. Tak więc przebywając w ciele kosztowała zaczątków przyszłego królestwa, czy to unosząc się ku Bogu w niewymownym porywie serca, czy to zstępując ku bliźnim w niewypowiedzianej miłości. Stamtąd odbierała hołdy aniołów, stąd doświadczała serdecznego oddania ludzi" (św. Amadeusz, biskup Lozanny, LG IV, 1093n). Matka i Królowa, i dzisiaj, oręduje za każdym, kto daje świadectwo o tym, co widział i słyszał (por. Dz 1,8; Łk 24,48).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306781

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu