Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa wszystkich Świętych (Regina Sanctorum omnium)

2018-08-22

News
Uroczystość Wszystkich Świętych wyraża wiarę w świętych obcowanie i w powszechne powołanie do świętości. Kościoły wschodnie już w IV wieku oddawały cześć wszystkim męczennikom w piątek po Wielkanocy; zwyczaj ten przetrwał w obrządku chaldejskim do dzisiaj. W Kościele rzymskim pierwsze świadectwa o obchodzeniu tego święta w niedzielę po Pięćdziesiątnicy pochodzą z VI wieku: do męczenników dodawano wtedy wszystkich, którzy osiągnęli zbawienie. Nieco później (609) święty papież Bonifacy IV przeniósł relikwie znanych męczenników do rzymskiego Panteonu i dedykował tę świątynię Matce Bożej i męczennikom (S. Maria ad Martyres).


CZYTAJ!
Ap 12,1-5 (BP)

Na niebie ukazał się wielki znak: Kobieta obleczona w słońce. Pod jej stopami - księżyc, a na jej głowie - wieniec z dwunastu gwiazd. Jest brzemienna i krzyczy ogarnięta bólami i cierpieniem rodzenia. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki smok ognisty ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Jego ogon ciągnie trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, która miała rodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. I urodziła syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody laską żelazną. Jej dziecko zostało porwane do Boga, przed Jego tron. 


ROZWAŻ!

Gestem przeniesienia relikwii męczenników do rzymskiego Panteonu papież wyraził wiarę Kościoła w wyjątkową pozycję Maryi pośród świętych. Jest Ona godnym naśladowania wzorem wszelkiej świętości. Współczesna nauka soborowa podjęła chętnie tę starożytną intuicję, ukazując Maryję jako „najdoskonalszy wzorzec wiary i miłości” (LG 53). Papieże ostatniego półwiecza, poczynając od Soboru, wskazują na Matkę Zbawiciela jako przewodniczkę w drodze do świętości. Jej postawa zawierzenia Synowi jest najlepszym przykładem dla „pielgrzymującego ludu Bożego”.

Ale Kościół to także wspólnota osób, połączonych wspólnym celem. Maryja stanowi indywidualny wzór dla każdego z uczniów Jej Syna, Chrystusa. Wzorzec ten może mieć niezliczone zastosowania, zależnie od osobowości, kultury i możliwości każdego z wierzących. Każdy też musi osobiście wybrać drogę Jej naśladowania, aby osiągnąć osobistą świętość. Autentyczność tych osobistych dróg winniśmy weryfikować w oparciu o kryteria widoczne w życiu „Królowej wszystkich Świętych”.

Trzeba więc najpierw pozwolić ogarnąć się miłości, jaką Bóg nas pierwszy umiłował (por. 1 J 4,10). Nie jest to łatwe z powodu fałszywej pokory i różnych uprzedzeń. Maryja uczy nas, jak przyjmować Bożą łaskę, powierzać się Jego prowadzeniu i za wszystko dziękować. Drugim warunkiem zbawienia jest rozumne posłuszeństwo Bożym planom. Maryja jest wzorem osoby, która „będąc posłuszną, stała się przyczyną zbawienia zarówno dla siebie jak i dla całego rodzaju ludzkiego” (św. Ireneusz). „Dziewica słuchająca” uczy kontemplacji słowa Bożego (Łk 2,19.51). Stanowi też wzór wytrwałej wierności Bogu w sytuacjach dramatycznych (Łk 2,41-51). Służebnica Pańska uczy nas wreszcie czynnej posługi względem potrzebujących (J 2,1-11) i wytrwałości pod krzyżem (J 19,25-27).

Liczne są drogi, jakie Królowa wszystkich Świętych musiała przebyć dążąc do celu, jaki miała osiągnąć u boku Syna. Jej przykład stanowi ustawiczną zachętę dla wszystkich dzieci Kościoła, aby niestrudzenie iść Jej śladem ku prawdziwej świętości.


MÓDL SIĘ!

Królowo wszystkich Świętych - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Królestwo Boże jest dla tych, którzy przyjmą dobrą nowinę (Mk 1,15). I chociaż nie jest ono z tego świata (J 18,36), to Zmartwychwstały rozszerza swoje panowanie na wszystkich ludzi (1 Kor 15,24). Apostoł przekonuje: "Wolą Bożą jest nasze uświęcenie" (1 Tes 4,3; por. Hbr 10,10; 1 P 1,16). Doskonałym wzorem dla wszystkich jest Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12,1).

ks. Antoni Tronina

fot. uadyton.edu/

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061609

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu