Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

PANNA NAD PANNY I GWIAZDA PORANKOWA (5)

2012-02-04

News
Systematyczne poznawanie tytułów odnoszących się do Matki Najświętszej zawartych w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz ich odkrywanie, prowadzi do pogłębionego ich rozumienia i pokazuje aktualność postawy Matki Najświętszej jako wzoru.
                 

TEKSTGODZINEK

 

Witaj Panno nad panny, gwiazdo porankowa

(Jutrznia) 

 

 

ŹRÓDŁOWETEKSTY BIBLIJNE

 

Z Ewangelii według św.Łukasza:

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechemw góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domuZachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszałapozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Świętynapełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławionajesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.

(Łk 1, 31-42)

 

 

ROZWAŻANIE

 

Panna nad panny (Witaj, Panno nad panny).

 

Słowo „panna”jest określeniem dziewicy, w tym przypadku Pierwszej, błogosławionej międzyniewiastami, Największej, Dziewicy nad dziewicami. Wezwanie „Panno nad pannami” podkreśla Jej autonomię jako osoby, która,choć była mężatką, zachowała tytuł Panny, podporządkowując się w swoim doświadczeniucałkowicie Boga i temu, co rozpoznaje jako Jego powołanie. Ona ma być MatkąSyna Bożego. To był najgłębszy sens Jej życia, całkowicie różny od każdej innejpanny w Izraelu. Wyjątkowość Bożego wyboru i Jej przyjęcie Bożej woli, wciążbudzi w życiu Kościoła nowych świadków, którzy przez przyjęcie Bożej woli i jejwierne spełnianie, pragną upodobnić się do „Panny nad pannami”.

 

 

Gwiazda porankowa (Witaj, Panno nadpanny, gwiazdo porankowa).

 

Tookreślenie jest nawiązaniem do tekstu z KsięgiMądrości Syracha (50, 6). Gwiazda porankowa o której tam jest mowa, zawsze wyróżniałasię wielkością od innych gwiazd i najdłużej jest widoczna na niebie przywschodzie słońca. Ten właśnie obraz przez podobieństwo jest odniesiony do MatkiNajświętszej. Ona, Maryja, wyróżniona jest pośród aniołów i świętych dziękigodności otrzymanej od Boga. Wobectego jest dla nas symbolem nadziei. Tak jak ta pojawiająca się o poranku naniebie gwiazda zwiastuje szybkie nadejście świtu, jasności, prawdziwejświatłości w której można znaleźć dobrą orientację w świecie, tak Maryja, którazrodziła światu Chrystusa, która już jest z ciałem i duszą w niebie, jest nadaldla nas na ziemi znakiem nadziei i momentem znalezienia dobrej orientacji wżyciu.

 

Rozważając te słowa „Panna nad pannami” i „Gwiazdaporankowa”, warto sobie postawić proste pytania.

Czym różnimy się od innych w naszej relacji do Boga?

Czy Bóg może dostrzec w nas coś piękniejszego niż uinnych?

Mocniejszą wiarę? Piękniejszą miłość? Większąnadzieję?

Czy w przykładzie Matki Najświętszej i w Jej wyborachszukamy orientacji dla wiernego spełniania zamysłów Bożej woli?

 

 

REFLEKSJA

 

„W pobożności ludowej różańcowi towarzyszą często litanie, z którychnajbardziej znana jest litania odmawiana w sanktuarium w Loreto i stąd zwana„loretańską”.

Bardzo proste wezwania litanii pomagają skupić uwagę na osobie Maryi, bydostrzec bogactwo duchowe, jakim obdarzyła Ją miłość Ojca.
Jak pokazuje liturgia i pobożność maryjna, Kościół zawsze przywiązywał wielkąwagę do kultu Maryi, uważając, że jest on nierozłącznie związany z wiarą wChrystusa. Znajduje on bowiem podstawę w planie Ojca, w woli Zbawiciela i winspirującym działaniu Ducha Pocieszyciela.

Otrzymawszy od Chrystusa zbawienie i łaskę, Maryja jest powołana, byodegrać doniosłą rolę w odkupieniu ludzkości. Przez pobożność maryjnąchrześcijanie uznają wartość obecności Maryi na drodze do zbawienia, zwracającsię do Niej z prośbami o wszelkiego rodzaju łaski. Wiedzą zwłaszcza, że mogąliczyć na Jej macierzyńskie wstawiennictwo, by otrzymać od Pana wszystko cokonieczne do rozwoju życia Bożego i osiągnięcia zbawienia wiecznego.

Jak świadczą liczne tytuły przyznawane Maryi i nieustanne pielgrzymki dosanktuariów maryjnych, zaufanie wiernych do Matki Jezusa skłania ich doprzyzywania Jej w codziennych potrzebach.

Wierzący mają pewność, że Jej macierzyńskie serce nie może pozostać obojętnena materialną i duchową nędzę Jej dzieci.

W ten sposób nabożeństwo do Matki Bożej,zachęcając do ufności i spontaniczności, wprowadza klimat radości do życiaduchowego i pomaga wiernym iść naprzód wymagającą drogą Błogosławieństw.

Przypomnijmy na koniec, że nabożeństwo do Maryi,podkreślając ludzki wymiar wcielenia, pomaga nam wyraźniej dostrzec obliczeBoga dzielącego radości i cierpienia ludzkości – „Boga z nami”, którego Onapoczęła jako człowieka w swym przeczystym łonie i urodziła, opiekowała się Nimi towarzyszyła Mu z niewymowną miłością od dni Nazaretu i Betlejem aż po Krzyżi Zmartwychwstanie”.

 

Jan Paweł II

Audiencjageneralna, 5 listopada 1997 r.

 

 

MODLITWA

 

Zaprawdę godnym jest, byśmy Ciebie, wszechmocny,wieczny Boże w uczczeniu błogosławionej Maryi, zawsze Panny wychwalali ibłogosławili. Ona Jednorodzonego Syna Twego w zaćmieniu Ducha Św. poczęła i bezutraty chwalebnego dziewictwa porodziła światu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

módl się za nami

 

 

 

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14630371

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu