Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa rodzin (Regina familiae)

2018-10-01

News
Mistyczna katedra litanii loretańskiej odsłania kolejne tytuły Matki Jezusa i Kościoła. Królowo rodzin - to wołanie szczególnie dziś aktualne i naglące, tak jak ewangeliczne orędownictwo Matki w domu weselnym w Kanie Galilejskiej: "Zróbcie to, co [Jezus] wam powie" (J 2,5).


CZYTAJ!
J 2,1-11 (Biblia ekumeniczna)

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Na wesele zaproszono też Jezusa i Jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: Wina nie mają. Odpowiedział jej Jezus: Czego chcesz ode Mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła Moja godzina. Wtedy Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie to, co wam powie. A stało tam sześć kamiennych stągwi, przeznaczonych do obrzędowych obmyć żydowskich. Każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Wówczas Jezus powiedział do nich: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Następnie polecił im: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. A gdy gospodarz wesela spróbował wody, która stała się winem - a nie wiedział, skąd jest, słudzy zaś, którzy czerpali wodę, wiedzieli - zawołał pana młodego. Powiedział do niego: Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie podpiją, gorsze. Ty natomiast dobre wino zachowałeś aż do tej pory. Ten pierwszy ze znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.


ROZWAŻ!

Papież rodziny, jak nazywano św. Jana Pawła II, szczególną troską otaczał rodzinę i małżeństwo. W swym nauczaniu podkreślał prawo rodziny do decydowania o prokreacji, starając się umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie. Za to też był najmocniej atakowany aż do zamachu na jego życie. W tym właśnie dniu (13 V 1981) miał powołać Papieską Radę do Spraw Rodziny, a przy obiedzie spotkał się z wielkim obrońcą życia, prof. J. Lejeunem. Siły ciemności nie zdołały jednak przerwać jego starań o obronę rodzin. Już w roku 1983 ogłosił Kartę Praw Rodziny, a rok 1994 ogłosił Rokiem Rodziny. Jej też poświecił ważną encyklikę Evangelium Vitae (25 III 1995), włączając jednocześnie do Litanii loretańskiej wezwanie „Królowo Rodzin, módl się za nami”.

Wzorem dla rodzin, nie tylko połączonych węzłem sakramentalnym, będzie zawsze Święta Rodzina z Nazaretu: Jezus, Maryja i Józef. Późne średniowiecze mówi nawet o „trójcy ziemskiej”, będącej odzwierciedleniem wewnętrznej więzi Trójcy Najświętszej. Święta Rodzina z Nazaretu stanowi doskonały przykład dla wszystkich rodzin, borykających się z problemami codzienności. Maryja jako Królowa Rodzin pozwala przezwyciężać trudności, jakie niesie współczesna cywilizacja, przeciwna życiu.

Może najlepszą ilustracją ewangeliczną tytułu Królowej Rodzin będzie scena wesela w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11). Jezus jest tam obecny ze względu na swą Matkę; pojawia się wraz z Nią w momencie narodzin nowej rodziny. Dokona tam pierwszego ze swych znaków mesjańskich, aby uchronić nowożeńców przed kompromitacją w oczach zaproszonych gości. Czyni to wszystko nie tyle na prośbę swej Matki, ale po to, aby dokonany znak stał się zaczątkiem nowej wspólnoty wiary.

Obraz Kany to obraz Kościoła; w centrum jest Jezus dokonujący znaku, wokół Niego – uczniowie, pierwociny i filary Kościoła. Blisko Jezusa i Jego uczniów jest zawsze Maryja, Królowa Rodzin. Uczestniczy Ona w zwykłej ludzkiej radości. Wstawia się do Syna za uczestników weselnej uczty, ale też stawia im wymagania. Jej prośba brzmi jak królewski rozkaz: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie!” (J 2,5). Słowa te świadczą wyraźnie, że domaga się Ona i strzeże ewangelicznego radykalizmu. Wynika stąd jednoznacznie, „że nabożeństwo do Matki Jezusa nie jest jakąś łatwiejszą drogą do Królestwa niebieskiego; nie jest boczną furtką, którą wpuszcza Ona swoich czcicieli” (J. Kudasiewicz).

Jej słowa wypowiedziane w Kanie można nazwać testamentem Maryi. Są to bowiem ostatnie Jej słowa, jakie zachowała Ewangelia. W testamencie przekazuje się tylko sprawy najważniejsze. Królowa Rodzin wzywa nas do zachowania tego, co mówi Jezus. To, co On powiedział, zawarte jest w Ewangelii. Ostatnią wolą Matki Jezusa jest to, by Jego wyznawcy żyli Ewangelią.


MÓDL SIĘ!

Królowo rodzin - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Św. Jan Paweł II otrzymał tytuł "Papieża rodzin" w dniu kanonizacji w Rzymie (27 kwietnia 2014 r.). "Wniósł [on] niezaprzeczalny wkład w refleksję Kościoła nad małżeństwem i rodziną, a także nad fundamentalnymi wartościami, które w sposób istotny kształtują te dwie rzeczywistości" - powiedział kard. S. Dziwisz. Wzywając wstawiennictwa Królowej rodzin i Papieża rodzin módlmy się o zachowanie tych fundamentalnych wartości we współczesnym świecie!

ks. Antoni Tronina

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza VIII.

więcej

Dzieło Wspierania Powołań

Biskup Gliwicki w specjalnym komunikacie przestawił inicjatywę powołania Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań. "Najbardziej potrzebnym, a jednocześnie najprostszym sposobem towarzyszenia powołanym, jest nasza modlitwa, do której zachęcam gorąco wszystkich diecezjan" - przekonywał. Zapraszamy uczniów i sympatyków Szkoły Słowa do włączenia się w to dzieło; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14306836

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu