Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Mistyczna katedra litanii loretańskiej

Królowa Polski (Regina Poloniae)

2018-10-18

News
Losy narodu polskiego od zarania naszej państwowości związane są z Matką Bożą. Tytuł „Królowej Polski” rozpowszechnił się już w XVII wieku za sprawą jezuity włoskiego, Juliusza Mancinellego. Maryja objawiła mu, że chce być nazywana właśnie „Królową Polski”. Oficjalne nadanie Jej tego tytułu nastąpiło po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie najazdu szwedzkiego. Wtedy to (1 IV 1656) król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej uroczyście obiera Maryję za Patronkę narodu polskiego i całego królestwa.


CZYTAJ!
Ps 72,1.2. 8-14. 18-19 (tłum. R. Brandstaetter)

Boże, przekaż królowi swoje prawo,
a sprawiedliwość swoją królewskiemu synowi,
aby panował nad Twoim ludem według prawdy,
a nad Twoimi ubogimi według prawa (...)

Jego królestwo od morza do morza,
od rzeki aż do granic ziemi!
Uklękną przed Nim mieszkańcy pustyni,
a Jego wrogowie lizać będą proch.
Królowie Tarszyszu i wysp przyniosą Mu dary,
a królowie Szeby i Saby przyjdą z daniną.
Pokłon Mu złożą wszyscy królowie
i wszystkie ludy będą Mu służyły,
gdy wybawi ubogiego, który woła o pomoc,
i pognębionego, który nie ma obrońcy.

On zlituje się nad nędzarzem i ubogim,
a duszę ubogiego wyzwoli.
Wybawi ich duszę od gwałtu i krzywdy,
albowiem ich krew jest drogocenna w Jego oczach (...).

Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela,
który sam jeden czyni cuda.
I niechaj będzie błogosławione na wieki
Jego uwielbione imię,
i niechaj Jego chwałą
napełni się cała ziemia.
Amen. Amen.


ROZWAŻ!

Potwierdzeniem tego historycznego aktu było ukoronowanie jasnogórskiego obrazu przez biskupa chełmskiego, Krzysztofa Jana Szembeka w dniu 8 września 1717 roku. Dzień ten był potężną manifestacją wiary i czci, jaką naród polski okazał swej Królowej. Do Częstochowy przybyło wówczas około 200 tysięcy pielgrzymów, co na owe czasy było liczbą ogromną.

Niemal wszyscy królowie polscy przybywali wraz z rycerstwem i dworami do stóp Królowej Polski, prosząc o opiekę nad narodem. Wzruszające jest wotum złożone przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego: złote serce zdobne diamentem. Złożył je na Jasnej Górze w dniu 7 grudnia 1669 roku wraz z następującym wyznaniem: „Oświadczam, że królestwem tym (…) tak będę rządził, że i tron mój Tobie samej oddam i będę Cię uważał za swoją Panią i Najwyższą Królową, a nieustannie Twej opiece będę polecał ten lud przez Ciebie mi powierzony (…)”.

W czasie niewoli Jasna Góra stała się duchową stolicą narodu, a Królowa Polski – nadzieją Polaków. W objawieniach gietrzwałdzkich (1877) Maryja mówi o zmartwychwstaniu Polski. Kilka lat wcześniej przez wizjonerkę Wandę Malczewską przekazała zapewnienie: „Polskę kocham, bo to moje królestwo. Nie zapomnę o was, a mój Syn nie da wam zginąć”. Pod koniec tej smutnej epoki, gdy zbliżała się szansa odzyskania niepodległości, arcybiskup J. Bilczewski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie święta Królowej Polski. Dla diecezji lwowskiej przemyskiej prośbę tę aprobowano w roku 1908. Wtedy też do Litanii loretańskiej włączono wezwanie „Królowo Korony Polskiej”.

Po odzyskaniu niepodległości episkopat polski w obliczu inwazji sowieckiej (27 VII 1920) ponawia wybór Maryi na Królową Polski. Pius XI ustanowił dzień 3 maja świętem Królowej Korony Polskiej. W dwa lata później kobiety polskie złożyły przy obrazie Jasnogórskim insygnia królewskie: złote berło i jabłko z napisem: „Matko i Królowo Korony Polskiej. My, kobiety polskie, składamy Ci berło jako symbol władzy. Rządź nami (…), strzeż swego królestwa”. Po wojnie, w trzechsetną rocznicę ślubów Jana Kazimierza (26 VIII 1956) naród polski pod przewodnictwem biskupów (Prymas był jeszcze więziony) odnowił dawne śluby.

Odnowione przymierze narodu z Królową miało sprawić, „by Polska stała się rzeczywiście królestwem Maryi i Jej Syna”. Millennium Chrztu Polski (1966) obchodził naród już zjednoczony pod berłem swej Królowej. Pół wieku później (2016) pragnienie dawnych pokoleń stało się rzeczywistością. Prymas wraz z Prezydentem mogli wspólnie wyznać: „Z dawna Polski Tyś Królową!".


MÓDL SIĘ!

Królowo Polski - módl się za nami!


ŻYJ SŁOWEM!

Biblijne odniesienia do króla i królowej (por. Ps 47; 72; 96; Mt 21,5; J 12,13. 15; 18,36; 1 Kor 15,24), znalazły swoje odbicie w pobożności maryjnej narodu polskiego. "Z dawna Polski, Tyś Królową, Maryjo!" - śpiewa lud tekst K. Ujejskiego. Czy może naród zjednoczyć coś bardziej wzniosłego, jak wspólna modlitwa do Matki i Królowej? Warto zatem wołać jeszcze usilniej: "(...) Ty, za nami przemów słowo, Maryjo! / Mniej w opiece naród cały, / (...) niech rozwija się wspaniały, Maryjo!".

ks. Antoni Tronina

fot. ikona Jasnogórska - Królowa Polski

Pozostałe tematy
Aktualności

Tydzień formacji eucharystycznej

Liturgiczny okres zwykły jest zaproszeniem do pogłębienia pobożności eucharystycznej. Stąd propozycja Klubu Inicjatyw Biblijnych do organizacji Tygodnia Formacji Eucharystycznej. Proponujemy siedem stacji na wzór Drogi Światła: uwielbienie Pana w tajemnicy Eucharystii - w formie nabożeństwa lub prywatnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem; zob. kib

więcej

Pieśni maryjne w wykonaniu kleryków WMSD

Schola Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu prezentuje pierwsze nagranie pieśni maryjnych z cyklu "Śpiewajmy Maryi" w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach; zob. rudy-parafia.pl; GN 20/23.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 12061676

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu