Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Odpoczynek owieczki

2020-03-31

News
Ewangelia wg św. Jana zawiera wiele symboli. W dziele tym można się dopatrzeć czterech wielkich motywów teologicznych. Są to: krzew winny, pasterz, chleb żywy oraz woda. Pasterz… Każdy z nas zna doskonale mowę, w której Jezus przyrównał siebie do dobrego pasterza (J 10,1-21), przypowieść o dobrym pasterzu, który szuka i znajduje zagubioną owcę, następnie bierze ją na swoje ramiona i sprowadza do stada (Łk 15,1-7), czy też Psalm 23, który rozpoczyna się od słów: „Pan jest moim pasterzem”.Czytaj!

Ps 23

Psalm. Dawidowy.
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć; orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.


Rozważ!

Ziemia Obiecana stanowiła dla Izraelitów kontrast do niewoli egipskiej i czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię. Kanaan był często nazywany ziemią opływającą w mleko i miód (Wj 3,8; Lb 13,27). Teren ten obfitował w wodę, pszenicę, jęczmień, winogrona, drzewa figowe, granaty, oliwę i miód (Pwt 8,7-9; 11,10-12). Mleko było jednym z podstawowych produktów spożywanych przez Izraelitów, a jego duża ilość świadczyła o dobrych i licznych pastwiskach. Miód był z kolei rzadkim produktem i symbolem dostatku. Motyw ziemi opływającej w mleko i miód (’ereṣ zābat ḥālāb ûdebaš) świadczył o bogactwie i obfitości Kanaanu, stanowiąc kontrast dla suchej pustyni i był przykładem meryzmu wskazującego, że Syro-Palestyna była zasobna zarówno w produkty podstawowe, jak i towary luksusowe oraz że cechowała się dostatkiem w wymiarze materialnym i kulturowym. Dlatego też Kanaan był dla Izraelitów obiektem miłości i tęsknoty, a po niewoli egipskiej i czterdziestoletniej wędrówce przez pustynię ziemia ta stała się dla nich symbolem stałości, ODPOCZYNKU, dobrobytu i bezpieczeństwa (Kpł 26,5; Pwt 12,9-10; 25,19).

Ps 23 jest jednym z psalmów ufności. Być może odmawiały go w świątyni poszczególne rodziny. Mogła to być również pieśń lewity, który pełnił służbę przed Panem; pielgrzyma, który przybywał na Syjon, czy też wierzącego, który został ocalony przed jakimś niebezpieczeństwem lub od swych nieprzyjaciół. Utwór ten mógł być również wykonywany w czasie koronacji monarchy. Jego autorstwo tradycyjnie przypisuje się Dawidowi, który przecież był pasterzem.

W centrum tego Psalmu znajdują się słowa: „Ty jesteś ze mną”. Jakże pasują one do JHWH, który powiedział chociażby do Jozuego (a tym samym do wszystkich Izraelitów, na czele których stał syn Nuna): „Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani nie porzucę” (Joz 1,5). Warto zauważyć, że Ewangelia wg św. Mateusza rozpoczyna się i kończy się takim właśnie motywem. W Mt 1,23 Jezus został nazwany Emmanuelem. Imię to znaczy: „Bóg z nami”. Natomiast ostatnie zdanie w tym dziele brzmi: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Wróćmy jednak do Ps 23. Dobry pasterz (Bóg) prowadzi swoje owce (każdego z nas) i nieustannie się o nie troszczy. W związku z tym niczego im nie brakuje. Mogą LEŻEĆ na zielonych pastwiskach i ODPOCZYWAĆ nad wodą. Mają również zapewniony dostatek pożywienia. Owcom nie grozi żadne niebezpieczeństwo, ponieważ pasterz prowadzi je po właściwych ścieżkach. Gdyby nawet przechodziły przez ciemną dolinę, to nie muszą się niczego obawiać, bo pasterz jest przy nich.

Na szczególną uwagę zasługują słowa: „Namaszczasz mi głowę olejkiem”. Owce często zaplątywały swoją głowę w kolczastych krzewach. Wiele z nich ginęło, kiedy próbowało się z nich wydostać. Owce były również nękane przez muszki, które atakowały ich oczy i uszy, a w nosie składały jajeczka. Gdy z tych jajeczek wykluwały się owady, to owca – by złagodzić swędzenie lub nawet ból – uderzała głową o skałę. Taka sytuacja również powodowała śmierć wielu zwierząt. Z tego też powodu starożytni pasterze namaszczali głowę owcy olejem. Olej zabezpieczał owcę przed atakiem natrętnych owadów, a i łatwiej też było wydostać głowę z krzaków. Zatem olej stał się symbolem spokojnego życia, ochrony i umocnienia.

Bóg Pasterz nie tylko troszczy się o nasze ziemskie życie, ale też zaprasza nas do wejścia do nieba, gdzie będziemy mogli już na wieki LEŻEĆ na niebiańskich pastwiskach i ODPOCZYWAĆ przy boku Najlepszego Pasterza: „Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy”.


Módl się!

Wieczny ODPOCZYNEK racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech ODPOCZYWAJĄ w pokoju wiecznym.
Amen.


Żyj słowem!

Czy cenisz swoje zdrowie? Zadbaj o zdrowy sen!

ks. Łukasz Florczyk

fot. A. Macura

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13839811

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu