Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Spokojny sen

2020-04-16

News
Brewiarzową modlitwą na zakończenie dnia jest Kompleta. Kończy się ona następującymi słowami: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Zatem spokojny sen ma być jednym z owoców tej modlitwy.


Czytaj!
Prz 3,13-26

Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął,
mąż, który nabył rozwagi:
bo lepiej ją posiąść niż srebro,
ją raczej nabyć niż złoto,

zdobycie jej lepsze od pereł,
nie równe jej żadne klejnoty.

W prawicy swej trzyma ona dni długie,
w lewicy - bogactwo, pomyślność;
jej drogi drogami miłymi,
ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki.
Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia,
a kto się jej trzyma - szczęśliwy.
Pan umocnił ziemię mądrością,
niebiosa utwierdził rozumem.
Przez Jego wiedzę wytrysły odmęty,
a rosę spuszczają obłoki.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Przezorności, rozwagi, strzeż, mój synu,
niech one ci z oczu nie schodzą,
a życiem twej duszy się staną,
wdzięczną ozdobą dla szyi.
I drogą swą pójdziesz bezpiecznie,
bo noga się twoja nie potknie;
gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi,
zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny.
Nagły strach cię nie przerazi
ni klęska, gdy dotknie przewrotnych;
bo z tobą jest Pan,
przed sidłem twą nogę ochroni.


Rozważ!

Wiele razy w Piśmie Świętym ukazany jest kontrast pomiędzy dobrem i złem. Jest rzeczą oczywistą, że autorzy natchnieni zachęcają do tego, aby podążać tą pierwszą drogą. Człowiek ma jednak wolną wolę i może zadecydować zupełnie inaczej. Musi się jednak liczyć z konsekwencjami takiego postępowania. Gdy naród wybrany był już blisko Ziemi Obiecanej, to otrzymał od Boga – za pośrednictwem Mojżesza – słowo: Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Pwt 30,15-20). Bóg obiecał Izraelitom swoje błogosławieństwo i szczęśliwe życie w Kanaanie, gdy będą Go miłować, chodzić Jego drogami i wypełniać Jego prawa. I odwrotnie, przekleństwo spadnie na naród wybrany wówczas, gdy odwróci on swe serce od JHWH i zacznie czcić obce bóstwa (bałwochwalstwo).

Człowiek dokonuje wyboru pomiędzy dwoma drogami: dobrą i złą. Trzeciej, pośredniej drogi, nie ma. W Apokalipsie św. Jana czytamy: Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z moich ust (Ap 3,15-16). W tym przypadku zimno nie jest synonimem zła, a gorąc – dobra. Czytamy przecież: Obyś był zimny albo gorący! Wybrałem ten cytat, aby podkreślić, że nie ma drogi pośredniej. Na drodze dobra (owe zimno/gorąc) nie można być człowiekiem letnim. Powyższy cytat z Apokalipsy jest fragmentem Janowego listu do chrześcijan mieszkających w Laodycei. Mieszkańcy tego miasta mieli problem z dostępem do wody i musieli ją sprowadzać. Służył do tego specjalnie wybudowany wodociąg, którym sprowadzano wodę z gorącego źródła. Zanim dotarła ona do miasta, to stawała się letnia. Po wypiciu takiej letniej wody mieszkańcom Laodycei często zbierało się na wymioty.

O dwóch drogach jest również mowa w Psalmie 1. Psalmista nazywa ludzi dobrych szczęśliwymii sprawiedliwymi. Przyrównuje ich do zdrowego drzewa, które rośnie nad życiodajną wodą. Takie drzewo wydaje piękne owoce, a jego liście zawsze są zielone i nie więdną. Ludzi dobrych spotyka pomyślność. Autor Psalmu 1 rozpacza natomiast nad tragicznym losem grzeszników. Nazywa ich występnymi. Przyrównuje ich do plewy, czyli do suchych i niepotrzebnych fragmentów zboża, które są miotane przez wiatr. W takich ludziach nie ma życia, obumierają, a ich droga – prędzej czy później – zaginie, bowiem suche zielska są zależne od wiatru, raz są tu, a raz są tam i nie ma w nich żadnej stałości.

Również autor natchniony Księgi Przysłów podjął się charakterystyki ludzi kroczących dobrą drogą. Są to ci, którzy: nie zapominają o nakazach JHWH (mądrość), ufają Bogu, a nie tylko swojemu rozsądkowi, służą JHWH, cechuje ich bojaźń Boża, unikają zła, odznaczają się miłością i wiernością oraz są rozważni i przezorni. Jaka ich czeka nagroda za takie postępowanie? Szczęście, długowieczność, bezpieczeństwo, Boża oraz ludzka życzliwość i łaska, pokrzepienie, zdrowie, zamożność, pomyślność oraz odwaga (Prz 3,1-26). A co z tym snem? Również i co do niego Bóg daje obietnicę: GDY SPOCZNIESZ, NIE ZAZNASZ TRWOGI; ZAŚNIESZ, A SEN TWÓJ BĘDZIE PRZYJEMNY (Prz 3,24).

Zastanów się:
  • w życiu chrześcijanina Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Czy zdarzyło Ci się postawić kogoś lub coś na miejscu Boga?
  • czy jesteś gorliwym chrześcijaninem? W czym ta gorliwość się przejawia? A może w Twoje życie religijne wkradła się letniość?
  • czy masz odwagę upomnieć, jak ktoś grzeszy w Twojej obecności?
  • czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się sprowadzić drugiego człowieka na drogę grzechu?
  • czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się sprowadzić drugiego człowieka na właściwą drogę życia?


Módl się!

Zdrowaś Maryjo w intencji nawrócenia grzeszników.


Żyj słowem!

Odmów dzisiaj wieczorem Kompletę (www.brewiarz.pl).

Przez chwilę zastanów się nad słowami: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

ks. Łukasz Florczyk

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Drogi wychowania

Drogi wychowania to zbiór 44 tematów edukacyjnych. Każdy z tematów ma stałą strukturę: ilustracja, komentarz, medytacja. W ten sposób, czytając (lectio) wybrane teksty biblijne w rytmie lectio divina, będziemy rozważać (meditatio) i modlić się (oratio), by uczyć się krytycznego osądu współczesnej rzeczywistości i dojrzewać w kręgu wartości chrześcijańskich (actio); zob. Jedność; Warto.

więcej

The Chosen - film biblijny

TVP 1 pokazał pierwszy sezon serialu biblijnego „The Chosen” z polskim lektorem. Opowiada Ewangelię w przystępnej i atrakcyjnej formie. To haggada dla współczesnych odbiorców. Serial został także udostępniony na platformie VOD; zob. rec. ks.Lis


więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11684225

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu