Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Spokojny sen

2020-04-16

News
Brewiarzową modlitwą na zakończenie dnia jest Kompleta. Kończy się ona następującymi słowami: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Zatem spokojny sen ma być jednym z owoców tej modlitwy.


Czytaj!
Prz 3,13-26

Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął,
mąż, który nabył rozwagi:
bo lepiej ją posiąść niż srebro,
ją raczej nabyć niż złoto,

zdobycie jej lepsze od pereł,
nie równe jej żadne klejnoty.

W prawicy swej trzyma ona dni długie,
w lewicy - bogactwo, pomyślność;
jej drogi drogami miłymi,
ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki.
Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia,
a kto się jej trzyma - szczęśliwy.
Pan umocnił ziemię mądrością,
niebiosa utwierdził rozumem.
Przez Jego wiedzę wytrysły odmęty,
a rosę spuszczają obłoki.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Przezorności, rozwagi, strzeż, mój synu,
niech one ci z oczu nie schodzą,
a życiem twej duszy się staną,
wdzięczną ozdobą dla szyi.
I drogą swą pójdziesz bezpiecznie,
bo noga się twoja nie potknie;
gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi,
zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny.
Nagły strach cię nie przerazi
ni klęska, gdy dotknie przewrotnych;
bo z tobą jest Pan,
przed sidłem twą nogę ochroni.


Rozważ!

Wiele razy w Piśmie Świętym ukazany jest kontrast pomiędzy dobrem i złem. Jest rzeczą oczywistą, że autorzy natchnieni zachęcają do tego, aby podążać tą pierwszą drogą. Człowiek ma jednak wolną wolę i może zadecydować zupełnie inaczej. Musi się jednak liczyć z konsekwencjami takiego postępowania. Gdy naród wybrany był już blisko Ziemi Obiecanej, to otrzymał od Boga – za pośrednictwem Mojżesza – słowo: Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (Pwt 30,15-20). Bóg obiecał Izraelitom swoje błogosławieństwo i szczęśliwe życie w Kanaanie, gdy będą Go miłować, chodzić Jego drogami i wypełniać Jego prawa. I odwrotnie, przekleństwo spadnie na naród wybrany wówczas, gdy odwróci on swe serce od JHWH i zacznie czcić obce bóstwa (bałwochwalstwo).

Człowiek dokonuje wyboru pomiędzy dwoma drogami: dobrą i złą. Trzeciej, pośredniej drogi, nie ma. W Apokalipsie św. Jana czytamy: Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z moich ust (Ap 3,15-16). W tym przypadku zimno nie jest synonimem zła, a gorąc – dobra. Czytamy przecież: Obyś był zimny albo gorący! Wybrałem ten cytat, aby podkreślić, że nie ma drogi pośredniej. Na drodze dobra (owe zimno/gorąc) nie można być człowiekiem letnim. Powyższy cytat z Apokalipsy jest fragmentem Janowego listu do chrześcijan mieszkających w Laodycei. Mieszkańcy tego miasta mieli problem z dostępem do wody i musieli ją sprowadzać. Służył do tego specjalnie wybudowany wodociąg, którym sprowadzano wodę z gorącego źródła. Zanim dotarła ona do miasta, to stawała się letnia. Po wypiciu takiej letniej wody mieszkańcom Laodycei często zbierało się na wymioty.

O dwóch drogach jest również mowa w Psalmie 1. Psalmista nazywa ludzi dobrych szczęśliwymii sprawiedliwymi. Przyrównuje ich do zdrowego drzewa, które rośnie nad życiodajną wodą. Takie drzewo wydaje piękne owoce, a jego liście zawsze są zielone i nie więdną. Ludzi dobrych spotyka pomyślność. Autor Psalmu 1 rozpacza natomiast nad tragicznym losem grzeszników. Nazywa ich występnymi. Przyrównuje ich do plewy, czyli do suchych i niepotrzebnych fragmentów zboża, które są miotane przez wiatr. W takich ludziach nie ma życia, obumierają, a ich droga – prędzej czy później – zaginie, bowiem suche zielska są zależne od wiatru, raz są tu, a raz są tam i nie ma w nich żadnej stałości.

Również autor natchniony Księgi Przysłów podjął się charakterystyki ludzi kroczących dobrą drogą. Są to ci, którzy: nie zapominają o nakazach JHWH (mądrość), ufają Bogu, a nie tylko swojemu rozsądkowi, służą JHWH, cechuje ich bojaźń Boża, unikają zła, odznaczają się miłością i wiernością oraz są rozważni i przezorni. Jaka ich czeka nagroda za takie postępowanie? Szczęście, długowieczność, bezpieczeństwo, Boża oraz ludzka życzliwość i łaska, pokrzepienie, zdrowie, zamożność, pomyślność oraz odwaga (Prz 3,1-26). A co z tym snem? Również i co do niego Bóg daje obietnicę: GDY SPOCZNIESZ, NIE ZAZNASZ TRWOGI; ZAŚNIESZ, A SEN TWÓJ BĘDZIE PRZYJEMNY (Prz 3,24).

Zastanów się:
  • w życiu chrześcijanina Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Czy zdarzyło Ci się postawić kogoś lub coś na miejscu Boga?
  • czy jesteś gorliwym chrześcijaninem? W czym ta gorliwość się przejawia? A może w Twoje życie religijne wkradła się letniość?
  • czy masz odwagę upomnieć, jak ktoś grzeszy w Twojej obecności?
  • czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się sprowadzić drugiego człowieka na drogę grzechu?
  • czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się sprowadzić drugiego człowieka na właściwą drogę życia?


Módl się!

Zdrowaś Maryjo w intencji nawrócenia grzeszników.


Żyj słowem!

Odmów dzisiaj wieczorem Kompletę (www.brewiarz.pl).

Przez chwilę zastanów się nad słowami: Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

ks. Łukasz Florczyk

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14752452

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu