Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Sen i lenistwo

2020-04-25

News

Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo. Oto siedem grzechów głównych. Dziś oddaję głos autorowi Księgi Przysłów, który pragnie nas ostrzec przed lenistwem, a uczyni to między innymi w kontekście snu.
Czytaj!
Prz 6,6-11

Do mrówki się udaj, leniwcze,
patrz na jej drogi - bądź mądry:
nie znajdziesz u niej zwierzchnika
ni stróża żadnego, ni pana,
a w lecie gromadzi swą żywność
i zbiera swój pokarm we żniwa.
Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć?
A kiedyż ze snu powstaniesz?
Trochę snu i trochę drzemania,
trochę założenia rąk, aby zasnąć:
a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga
i niedostatek - jak biedak żebrzący.


Rozważ!

Dzisiejszy fragment biblijny został zaczerpnięty z Księgi Przysłów (Księgi Przypowieści). Księga ta zawiera szereg pouczeń religijnych oraz moralnych. Nauki te przypisuje się różnym autorom i pochodzą one z różnych epok. W V w. przed Chr. ostateczny redaktor uporządkował wszystkie pouczenia i złączył je w jedną całość.

Autor Księgi Przysłów dwukrotnie wspomina o mrówce: Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi – bądź mądry (Prz 6,6) oraz Są cztery istoty małe na ziemi, lecz nadzwyczaj mądre: lud mrówczy, chociaż bez siły, a w lecie nazbiera żywności… (Prz 6,24-25). W „Atlasie zwierząt biblijnych”, którego autorami są: Andrzej Mrozek oraz Barbara Szczepanowicz, czytamy, że już starożytni pisarze (np. Pliniusz oraz Plutarch) widzieli w mrówkach wzór mądrości, roztropności, pracowitości, męstwa i sprawiedliwości. Mrówczy instynkt przyrównywano nawet do ludzkiego rozumu. Zachwycano się systemem pracy tych owadów, ich przezornością, wzajemną solidarnością i pomocą. Wierzono nawet, że mrówki potrafią przewidzieć pogodę. Nic więc dziwnego, że w niektórych regionach Grecji uważano je za stworzenia święte. Św. Hieronim zwrócił uwagę na mądrość mrówek i na to, że potrafią przewidzieć nadchodzącą zimę. Z kolei chrześcijanie często nie myślą o nadchodzącym Sądzie Bożym. Albert Wielki stwierdził, że mrówki grzebią swoje zmarłe towarzyszki. Stąd też podobizny tych owadów zdobiły niejeden cmentarz. Mrówki widniały również na rzymskich monetach. W takim przypadku symbolizowały pilność oraz bogactwo.

W rozważanym przez nas tekście biblijnym autor natchniony wspomniał o mrówce jako wzorze mądrości i pracowitości (Prz 6,6-8). W ciągu lata te małe stworzenia są w stanie zgromadzić dla siebie pokarm na całą zimę. W ten sposób dbają o siebie i zapewniają sobie przetrwanie. Kolejne wiersze analizowanego przez nas tekstu biblijnego stanowią potępienie lenistwa i bezczynności (Prz 6,9-11). Autor nie piętnuje odpoczynku, ponieważ każdy człowiek ma do niego prawo: gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi, zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny (Prz 3,24). Krytykuje natomiast nadużywanie tego odpoczynku, gdyż takie zachowanie prowadzi do nieróbstwa: Nie kochaj spania, byś nie zubożał, miej oczy otwarte – nasycisz się chlebem (Prz 20,13). B. Waltke stwierdził, że dla człowieka leniwego sen nie jest odpoczynkiem po ciężkiej pracy, lecz ucieczką przed nią. A zatem konsekwencją lenistwa jest bezczynność. Nieróbstwo z kolei prowadzi do ubóstwa i niedostatku.


Zastanów się:
  • czego Ty możesz się nauczyć od mrówki?
  • czy chętnie i sumiennie wykonujesz swoją pracę?
  • czy dbasz o zdrowy sen?


Módl się!

Panie i władco mojego życia,
oddal ode mnie lenistwo, przygnębienie, żądzę władzy, puste słowa;
daj mi, swojemu słudze, ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości;
tak, Królu, pozwól mi ujrzeć me grzechy i nie sądź mojego brata,
bowiem Tyś jest błogosławiony na wieki wieków. Amen.

św. Efrem

Żyj słowem!

Czy masz jakąś zaległą pracę, którą miałeś/miałaś zrobić już kilka dni temu?
Wykonaj ją dzisiaj lub najpóźniej jutro!

ks. Łukasz Florczyk

fot. A. Macura

Pozostałe tematy
Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu biblijnego

Oto laureaci konkursu biblijnego "Nie lękajcie się!". Nagroda główna: Emilia Andrzejewska - Bydgoszcz. Wyróżnienia: Izabela Durma - Lublin; Magdalena Zając - Rożnowice. Sponsorem nagród książkowych jest Wydawnictwo "Jedność" (zob. ssb24.pl). Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

więcej

Bałwochwalstwo

Nowa książka o bałwochwalstwie - to trzy cykle rozważań w rytmie lectio divina jako droga rozeznawania duchowego. Piętnaście odsłon grzechów odrzucenia Boga jedynego i prawdziwego oraz kultu fałszywych bożków. Rozeznawanie - w świetle słowa Bożego - współczesnych form bałwochwalstwa osobistego i społecznego, fałszywych idoli, mocno związanych z naszymi zmysłami; rec.JK; zob. Salwator

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8740343

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu