Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Pierwszy sen Nabuchodonozora

2020-05-14

News

Wiele lat temu Anna Jantar śpiewała: „Nic nie może przecież wiecznie trwać…”. Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę. Wiemy, że przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg zabierze z tego świata naszych bliskich. My również nie będziemy żyć wiecznie. Z jednej strony chcemy, by dobro, którego doświadczamy, trwało jak najdłużej. Boimy się na przykład tego, że dobra passa, która nam towarzyszy, kiedyś się skończy. Z drugiej strony pragniemy, by zło odeszło od nas jak najszybciej w zapomnienie. Żywimy chociażby nadzieję, że epidemia koronawirusa nie będzie nad nami dominowała bez końca. Jest jednak „coś”, co będzie trwać na zawsze.


Wprowadzenie

CZYTAJ!
Dn 2,1-49

W drugim roku swego panowania Nabuchodonozor miał sny; ducha jego ogarnął niepokój i nie mógł spać. Rozkazał więc przywołać wykładaczy snów, wróżbitów, czarnoksiężników i Chaldejczyków, by powiedzieli królowi, jakie miał sny; ci zaś przyszli i stanęli przed królem. Król powiedział do nich: «Miałem sen i ducha mojego ogarnął niepokój; chciałem ten sen zrozumieć». Odrzekli zaś Chaldejczycy: «Królu, żyj wiecznie! Opowiedz sługom swoim sen, a podamy ci jego znaczenie». Odpowiedział król Chaldejczykom: «Wiedzcie o moim postanowieniu: jeśli nie wyjawicie mi snu i jego znaczenia, zostaniecie rozerwani na kawałki, a wasze domy zostaną obrócone w gruzy. Jeżeli zaś wyjawicie mi sen i jego znaczenie, otrzymacie ode mnie dary i nagrody oraz wielkie zaszczyty. Toteż powiedzcie mi sen i jego znaczenie!» Odpowiedzieli powtórnie: «Niech król opowie sen swoim sługom, my zaś oznajmimy mu jego znaczenie». Król zaś odrzekł: «Teraz rozumiem dobrze, że chcecie zyskać na czasie, ponieważ wiecie o niezmiennym moim postanowieniu, mianowicie, że jeśli nie wyjawicie mi snu, jeden może was tylko spotkać wyrok - i że zmówiliście się opowiadać wobec mnie kłamstwo i oszustwo, dopóki się czasy nie zmienią. Dlatego oznajmijcie mi sen, bym się przekonał, iż możecie wyjawić mi jego znaczenie». Chaldejczycy zaś odpowiedzieli królowi: «Nie ma nikogo na ziemi, kto by mógł oznajmić to, czego domaga się król. Dlatego żaden z królów, choćby wielkich i potężnych, nie wymaga podobnej rzeczy od wykładacza snów, wróżbity lub Chaldejczyka. Pytanie, jakie król stawia, jest trudne, i nikt nie potrafi na nie odpowiedzieć królowi z wyjątkiem bogów, którzy nie przebywają między ludźmi». Wtedy ogarnął króla wielki gniew i oburzenie i rozkazał zabić wszystkich mędrców babilońskich.

Gdy wyszedł rozkaz, by wytracić mędrców, miał także ponieść śmierć Daniel ze swymi towarzyszami. Daniel zwrócił się więc z pełną rozwagi przezornością do Arioka, dowódcy gwardii królewskiej, który udał się, by wytracić mędrców babilońskich. Powiedział do Arioka, królewskiego dowódcy: «Dlaczego rozkaz królewski jest aż tak surowy?» Ariok przedstawił Danielowi sprawę. Daniel udał się do króla prosząc, by mu dał czas na oznajmienie znaczenia [snu]. Następnie udał się Daniel do domu i opowiedział sprawę swym towarzyszom: Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby uprosili miłosierdzie u Boga Nieba co do tej tajemniczej sprawy, żeby Daniel ze swymi towarzyszami nie uległ zagładzie wraz z pozostałymi mędrcami babilońskimi. Wtedy Daniel otrzymał objawienie tajemnicy w nocnym widzeniu. Wielbił więc Boga Nieba. Daniel mówił tymi słowami: «Niech będzie błogosławione imię Boga
przez wszystkie wieki wieków! Bo mądrość i moc są Jego przymiotem.On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym. On odsłania to, co niezgłębione i ukryte, i zna to, co spowite w ciemność, a światłość mieszka u Niego. Ciebie, Boże moich przodków, uwielbiam i sławię. Bo udzieliłeś mi mądrości i mocy, wyjawiłeś mi to, o co Cię błagaliśmy, sprawę królewską nam oznajmiłeś».

Następnie Daniel udał się do Arioka, któremu król wydał polecenie, by pozabijał mędrców babilońskich, i tak powiedział do niego: «Nie zabijaj mędrców babilońskich! Wprowadź mnie przed króla, a podam królowi znaczenie [snu]». Ariok zaprowadził szybko Daniela do króla i tak powiedział do niego: «Znalazłem męża spośród uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie [snu]». Król zwrócił się i powiedział do Daniela, który nosił imię Belteszassar: «Czy możesz rzeczywiście wyjawić mi sen, jaki widziałem, i jego znaczenie?» Daniel odpowiedział wobec króla: «Tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie. Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi przy końcu dni. Twój sen i widzenia, jakie miałeś na swym łożu, są następujące: Ciebie, królu, na twym łożu ogarnęły myśli, o tym, co ma później nastąpić. Ten zaś, który odsłania tajemnice, wyjawił tobie, co się stanie. Co do mnie zaś, tajemnica ta stała mi się wiadoma nie dlatego, jakobym był mędrszy od wszystkich ludzi, lecz aby udzielić wyjaśnienia królowi, a ty, byś rozumiał myśli swego serca. Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto - i stały się jak plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Taki jest sen, a jego znaczenie przedstawimy królowi. Ty, królu, królu królów, któremu Bóg Nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, w którego ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i ptaki powietrzne i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi - ty jesteś głową ze złota. Po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo miedziane, które będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte zaś królestwo będzie trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono i zetrze wszystko razem. To, że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny, częściowo zaś z żelaza, [oznacza, że] królestwo ulegnie podziałowi; będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo z żelaza, częściowo zaś z gliny [oznacza, że] królestwo będzie częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną [oznacza, że] zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną. W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił królowi, co nastąpi później; prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego pewne».

Wtedy Nabuchodonozor upadł na twarz i oddał pokłon Danielowi, rozkazując złożyć mu dary i wonne kadzidła. Następnie zwrócił się król do Daniela i powiedział: «Wasz Bóg jest naprawdę Bogiem bogów, Panem królów, który wyjawia tajemnice, ponieważ zdołałeś wyjawić tę tajemnicę». Potem wywyższył król Daniela: dał mu wiele bogatych darów i uczynił go rządcą nad całą prowincją babilońską i zwierzchnikiem nad wszystkimi mędrcami Babilonu. Daniel prosił króla, by powierzył administrację prowincji babilońskiej Szadrakowi, Meszakowi i Abed-Negowi; Daniel natomiast przebywał na dworze królewskim.


ROZWAŻ!

Księga Daniela należy do literatury apokaliptycznej. Greckie słowo „apokalypto” znaczy: „odkrywam” lub „odsłaniam”. Księga Daniela została ostatecznie zredagowana za panowania Antiocha IV Epifanesa (II w. przed Chr.). Bohaterem tej księgi jest Daniel. W języku hebrajskim imię „Danijjel” można przetłumaczyć jako: „moim sędzią jest Bóg”. Daniel – wraz ze swymi rodakami – został uprowadzony przez babilońskiego króla o imieniu Nabuchodonozor (panował w latach 605–562 przed Chr.). Na wygnaniu młodzieniec poznał mowę i pismo babilońskie. Wraz z Ananiaszem, Miszaelem i Azariaszem stał się sługą królewskim. Cała czwórka odznaczała się pobożnością i nie chciała spożywać potraw podawanych w pałacu, gdyż nie były one przyrządzane zgodnie z nakazem Prawa. Izraelici poprosili wychowującego ich eunucha, by mogli jeść wyłącznie chleb i jarzyny. Młodzieńcy uczyli się historii i obyczajów Babilonii oraz astrologii i sztuki wykładania snów. Po pewnym czasie Nabuchodonozor przekonał się, że Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz przewyższali wiedzą i mądrością wszystkich wróżbitów i czarnoksiężników Chaldei.

Pewnej nocy król Nabuchodonozor miał tajemniczy sen, który bardzo go zaniepokoił. Wezwał do siebie swoich doradców, którzy zajmowali się magią, i polecił im, by wyjaśnili znaczenie tego snu. Ci jednak poprosili monarchę, by opowiedział, co mu się śniło. Nabuchodonozor się jednak na to nie zgodził. Król chciał bowiem usłyszeć od swoich doradców nie tylko treść snu, lecz również jego wyjaśnienie. Słudzy nie byli w stanie tego wykonać, dlatego oznajmili: „Nie ma nikogo na ziemi, kto by mógł oznajmić to, czego domaga się król”. Monarcha rozzłościł się na te słowa i kazał zabić wszystkich mędrców w kraju. W tej grupie znaleźli się również: Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. Wtedy to Daniel poprosił króla o trochę czasu. Wraz ze swymi towarzyszami zaczął się modlić i prosić Boga o pomoc. JHWH objawił Danielowi sen Nabuchodonozora oraz wyjaśnił jego znaczenie. Następnego dnia Daniel stanął przed obliczem króla i przedstawił mu treść jego snu. Monarcha we śnie miał zobaczyć ogromny posąg, którego głowa była ze złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch i uda z miedzi, nogi z żelaza, a stopy z żelaza zmieszanego z gliną. Nagle pojawił się kamień, który uderzył w stopy posągu. W jednej chwili statua została rozbita i zamieniła się w pył, który później rozwiał wiatr. Ów kamień, który doprowadził do zniszczenia posągu, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.

Następnie Daniel przedstawił królowi wyjaśnienie owego snu. Głowa ze złota symbolizowała królestwo Nabuchodonozora. Srebrna część oznaczała królestwo, które nastanie po królestwie Nabuchodonozora. Następne królestwo będzie podobne do miedzi i opanuje całą ziemię. Kolejne królestwo będzie tak silne jak żelazo. Na koniec pojawi się królestwo, które będzie podzielone. Niektóre jego części będą mocne jak żelazo, a inne – słabe jak glina. Kamień, który zniszczył posąg, a który później stał się górą, symbolizował panowanie Boga i Jego królestwo. Zniszczy ono wszystkie inne królestwa, wypełni całą ziemię i będzie trwać na zawsze.

Po tych słowach Nabuchodonozor upadł na twarz i oddał pokłon Danielowi. Król wypowiedział również piękne słowa na temat Boga JHWH: „Wasz Bóg jest naprawdę Bogiem bogów, Panem królów, który wyjawia tajemnice, ponieważ zdołałeś wyjawić tę tajemnicę”. Nabuchodonozor przekazał Danielowi wiele dóbr, uczynił go zwierzchnikiem wszystkich mędrców oraz jednym z władców w Babilonie.

Ks. Stanisław Piątek wyjaśnia, że mogło chodzić o cztery konkretne królestwa: babilońskie, perskie, greckie i rzymskie. Czwartym królestwem mogło być jednak królestwo Diadochów – następców Aleksandra. Ta symboliczna liczba mogła również oznaczać cztery potęgi świata, które były wrogie Bogu. Z kolei kamień, który przyczynił się do zniszczenia posągu i który stał się górą, symbolizował królestwo mesjańskie, które nie będzie miało końca.

Zastanów się:
  • jak JHWH odpowiedział na modlitwę Daniela?
  • dlaczego Bóg nie zawsze wysłuchuje naszych modlitw?
  • czy wiesz, o co prosisz, gdy w Modlitwie Pańskiej wypowiadasz słowa: „Przyjdź królestwo Twoje…”?


MÓDL SIĘ!

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.

https://misyjne.pl/przerwa-artykul/modlitwa-do-jezusa-chrystusa-naszego-krola-i-pana/


ŻYJ SŁOWEM!

Przypomnij sobie choć jedną sytuację, w której Bóg wysłuchał Twoją modlitwę. PODZIĘKUJ!

ks. Łukasz Florczyk

fot. A. Macura

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14752764

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu