Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Sen w obliczu niebezpieczeństwa (1)

2020-07-03

News
Kolejny sen, jaki został opisany na kartach Ewangelii, również dotyczył osoby Józefa – oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i ziemskiego opiekuna Pana Jezusa. Poprzez ten sen Bóg bezpośrednio zaingerował w historię, ponieważ życie Jego Syna – Jezusa było zagrożone.
CZYTAJ!
Mt 2,13-18

Gdy oni [Mędrcy] odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.

Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.


ROZWAŻ!

W teologii biblijnej Egipt widziany jest przede wszystkim jako miejsce ucisku narodu wybranego. Pamiętamy, że synowie Jakuba (czyli Izraela) przywędrowali ze swymi rodzinami do Egiptu, by uciec przed głodem, który zapanował w Kanaanie. Z czasem Izraelici stali się bardzo płodni i szybko wzrośli w liczbę. Ta sytuacja przeraziła faraona, który obawiał się, że w przyszłości Izraelici mogą zbuntować się przeciwko Egipcjanom, przejść na stronę wroga i zawładnąć krajem. Z tego też powodu Egipcjanie zaczęli uciskać Izraelitów oraz zmuszali ich do ciężkich robót. Jakby tego było mało, król Egiptu wydał też rozkaz położnym hebrajskim, by po porodzie zabijały chłopców, a dziewczynki pozostawiały przy życiu (Wj 1).

Z drugiej strony Egipt był również widziany jako miejsce ucieczki i schronienia. Przykładowo, Jeroboam – urzędnik na służbie Salomona, a później król Królestwa Północnego – aby uniknąć śmierci z rąk Salomona, musiał uciekać do Egiptu, gdzie pozostał aż do śmierci monarchy. O tym wydarzeniu można przeczytać w 1Krl 11,40. Z kolei Uriasz, syn Szemajasza z Kiriat-Jearim, wypowiedział prorocze słowa, które nie spodobały się królowi Jojakimowi. Uriasz – dowiedziawszy się o tym, że król postanowił go zabić – przeraził się i uciekł do Egiptu. Warto zajrzeć do Jr 26,21. W czasach machabejskich, gdy Antioch IV Epifanes przyzwolił na pogańskie praktyki w Jerozolimie, do Egiptu wyemigrował najwyższy kapłan o imieniu Oniasz IV. Ok. 145 r. przed Chr. Ptolemeusz IV zezwolił mu na wybudowanie żydowskiej świątyni w Leontopolis. Synowie Oniasza byli dowódcami w armii egipskiej.

Zaraz po wizycie Mędrców, anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i przekazał mu konkretne zadanie do spełnienia. Józef miał czym prędzej wziąć Dzieciątko Jezus i Maryję, i uciekać do Egiptu. Tam miał pozostać aż do śmierci okrutnego króla Heroda, który – w porywie nienawiści, zazdrości i obawy o swój urząd – szukał Jezusa i chciał Go zabić. Józef nie dyskutował z aniołem Pańskim, lecz wstał w nocy, wziął Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu. Tam też pozostał aż do śmierci Heroda. Co takiego wydarzyło się w Betlejem i w jego okolicy po ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu? O tym już za tydzień…

Zastanów się:

  • w czym przejawiła się troska Józefa o Świętą Rodzinę?
  • w jaki sposób Ty troszczysz się o swoich najbliższych?
  • gdzie uciekasz, gdy jest Ci ciężko w życiu (do Boga, kościoła, przyjaciół, a może w rozpacz, nałogi i używki)?


MÓDL SIĘ!

Niezliczeni są ci, którzy przede mną modlili się do Ciebie i otrzymali pociechę i pokój,
łaski i dobrodziejstwa. Moje serce, tak smutne i pełne troski,
nie może znaleźć ukojenia w tym doświadczeniu, które mnie dotknęło.

O chwalebny święty Józefie, Ty znasz wszystkie moje potrzeby,
zanim wypowiem je na modlitwie. Ty sam wiesz, jak ważna jest dla mnie sprawa,
z którą przychodzę do Ciebie. Upadam przed Tobą i wzdycham pod ciężarem
mego utrapienia. Nie ma ludzkiego serca, któremu mógłbym powierzyć moją troskę.

A nawet gdybym zdołał znaleźć współczującą osobę, która chciałaby być przy mnie,
to przecież nie mogłaby mi pomóc.
Tylko Ty, święty Józefie, możesz mi pomóc w mym smutku, dlatego błagam
Cię o to z całego serca. Wszak święta Teresa napisała i zna to cały świat:
„O cokolwiek poprosisz świętego Józefa, z pewnością to otrzymasz". O święty Józefie, pocieszycielu strapionych, zlituj się nade mną i nad tymi biednymi duszami
cierpiącymi w czyśćcu, które pokładają ufność w naszych modlitwach. Amen.

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/Modlitwy/104.html


ŻYJ SŁOWEM!

Powierz swoją rodzinę opiece św. Józefa. Zrób coś dobrego dla swojego męża/żony oraz dzieci.

ks. Łukasz Florczyk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14752794

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu