Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Sen Mędrców ze Wschodu (1)

2020-07-21

News
Tydzień temu pochyliliśmy się nad perykopą opowiadającą o śnie Józefa, jaki miał w Egipcie. Był to sen o powrocie, gdyż anioł Pański poinformował Józefa, że umarli ci wszyscy, którzy czyhali na życie małego Jezusa i że można już bezpiecznie powrócić do ojczyzny. Dziś chciałbym przeanalizować kolejny sen o powrocie. Tym razem śniącymi byli Mędrcy ze Wschodu. Musimy jednak cofnąć się nieco w czasie.
Czytaj!
Mt 2,1-12

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.


Rozważ!

Każdy z nas zetknął się ze słowami: „przed naszą erą” i „naszej ery”. Oczywiście chodzi o czas przed i po narodzeniu Jezusa. Dziś już wiemy, że na skutek błędu popełnionego przez Dionizego Mniejszego, datę narodzin Chrystusa należy przesunąć o kilka lat do tyłu. Jezus – zgodnie z relacją św. Mateusza – urodził się w Betlejem za panowania króla Heroda Wielkiego. W jednym z wcześniejszych rozważań napisałem, że Herod zmarł w 4 r. p.n.e. Zatem narodziny Chrystusa należałoby datować na rok 7 lub 6 p.n.e. Jezus narodził się w Betlejem („dom chleba”). Miasto to leży w odległości ok. 8 km od Jerozolimy i pierwotnie należało do pokolenia Judy. To właśnie w Betlejem urodził się król Dawid. W 7/6 r. p.n.e. w mieście tym przyszedł na świat Jezus. Józef, mąż Maryi, pochodził z rodu Dawida. Należy pamiętać, że w tamtym czasie Ziemia Święta znajdowała się pod panowaniem rzymskim. W czasie narodzin Chrystusa odbywał się powszechny spis ludności i wszyscy mieszkańcy państwa musieli się udać do swych rodzinnych miejscowości: „W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna” (Łk 2,1–5).

Po narodzinach Jezusa przybyli do Jerozolimy Mędrcy ze Wschodu. Św. Mateusz określił ich jako Magoi, czyli Magów. Mogli pochodzić z Persji lub Medii, gdzie na dworach posługiwali doradcy-magowie. Najprawdopodobniej należeli do stanu kapłańskiego, a dzięki posiadanej przez siebie tajemnej wiedzy, cieszyli się ogromnym poważaniem i autorytetem. Kiedy przybyli oni do Jerozolimy, to pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?”. Magowie wspomnieli również o tajemniczej gwieździe, która pojawiła się na niebie i za którą podążali. Co ciekawe, król Herod nic nie wiedział o owej gwieździe. Być może wynikało to z tego, że Żydzi mieli zakaz zajmowania się astrologią i astronomią. Czym była owa tajemnicza gwiazda? Oto niektóre możliwe interpretacje: (1) kometa Halleya, ale ona pojawiła się nad Betlejem w 11 r. p.n.e., więc być może jakaś inna kometa; (2) koniunkcja planet: w 7 r. p.n.e. nastąpiła koniunkcja Jowisza i Saturna na tle konstelacji Ryb i Lwa (kojarzone z Izraelem); (3) koniunkcja planet: w 5 r. p.n.e. była koniunkcja Jowisza, Saturna i Marsa; (4) wybuch supernowej: eksplozja masywnej gwiazdy. Wybuch daje tak dużo energii, że niektóre supergwiazdy są widoczne w ciągu dnia. Jasność gwiazdy może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt milionów razy. Takie zjawisko zaobserwowano na tym terenie w 5 i w 4 r. p.n.e.

Magowie poinformowali również, że przybyli oddać pokłon nowo narodzonemu królowi żydowskiemu. Gest ten fachowo nazywa się proskynezą. Na koniec tej części rozważania pragnę jeszcze przytoczyć kilka fragmentów biblijnych, w których jest mowa o oddaniu głębokiego pokłonu Jezusowi: „Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». [Jezus] wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!». I natychmiast został oczyszczony z trądu” (Mt 8,1-3); „Gdy to mówił do nich, pewien zwierzchnik [synagogi] przyszedł do Niego i, oddając pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim” (Mt 9,18-19); „A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą»” (Mt 28,9-10); „Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,16-20).

Zastanów się:

  • Betlejem – miejsce, gdzie Jezus przyszedł na świat – oznacza dom chleba. Czy domem chleba można też nazwać nasze świątynie? Dlaczego?
  • co robisz, by Jezus mógł każdego dnia rodzić się w Twoim sercu?
  • jak wyglądają Twoje postawy ciała (siedząca, stojąca i klęcząca) podczas Mszy św.?


Módl się!

1. Mędrcy świata, monarchowie,
Gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu,
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.

2. Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje:
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.

3. Przed Maryją stają społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
Składają ofiary.
Trzykroć szczęśliwi królowie,
Któż wam nie zazdrości?
Cóż my damy, kto nam powie,
Pałając z miłości?

4. Tak, jak każą nam kapłani,
Damy dar troisty:
Modły, pracę niosąc w dani,
I żar serca czysty.
To kadzidło, mirrę, złoto
Niesiem, Jezu szczerze,
Co dajemy Ci z ochotą,
Od nas przyjm w ofierze.


Żyj słowem!

Dzisiaj wieczorem (lub w najbliższych dniach, gdy będzie taka możliwość) wyjdź z domu i spójrz na gwiazdy. Pomyśl o Mędrcach ze Wschodu i podziękuj Bogu za dar wcielenia Jego Syna – Jezusa.

ks. Łukasz Florczyk

fot. A. Macura

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840374

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu