Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Motyw snu w Biblii

Sen panien rozsądnych i nierozsądnych

2020-10-19

News
Zapewne każdy z nas brał już kiedyś udział w uroczystościach ślubnych i weselnych. To jest bardzo ważny moment zarówno dla pary młodej, jak i zaproszonych gości. Również Pan Jezus, Maryja i apostołowie uczestniczyli w weselu. To właśnie w Kanie Galilejskiej Chrystus dokonał swego pierwszego cudu – przemienił wodę w wino (J 2,1-11). Pan Jezus, by zobrazować, czym jest królestwo Boże, także posłużył się obrazem weselnym.
Czytaj!
Mt 25,1-13

Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!" Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.


Rozważ!

Ewangelia według św. Mateusza składa się z pięciu mów Jezusa. Są to: Kazanie na Górze (Mt 5-7), Mowa Misyjna (Mt 10), Mowa w Przypowieściach (Mt 13), Mowa o Kościele (Mt 18) i Mowa Apokaliptyczna (Mt 23-25). W ten sposób ewangelista Mateusz chciał ukazać Jezusa jako nowego Mojżesza, a Dobrą Nowinę jako nową Torę. Przypowieść o pannach rozsądnych i nierozsądnych przynależy to tzw. Mowy Apokaliptycznej.

Ewangelista Mateusz pragnął ukazać kontrast pomiędzy pannami rozsądnymi i nierozsądnymi. Z takimi kontrastami często spotykamy się na kartach Pisma Świętego. Wystarczy przypomnieć sobie przypowieść o miłosiernym ojcu i synach marnotrawnych. Bohaterkami Chrystusowej przypowieści są druhny, które towarzyszyły pannie młodej w drodze do domu pana młodego. To wydarzenie miało miejsce wieczorem, dlatego też nieodzownym atrybutem takich druhen były lampy. Mogły to być pochodnie owinięte materiałem nasączonym oliwą lub drewniane drągi zaopatrzone w naczynie z oliwą i knot. Oczywiście po pewnym czasie te pochodnie gasły i trzeba było dodać nowej oliwy. Druhny powinny były o tym wiedzieć i powinny były zaopatrzyć się w wystarczająca ilość paliwa. Warto też zwrócić uwagę na symboliczną liczbę dziesięć. W pierwszej kolejności nasze myśli wędrują na Synaj, gdzie Bóg przekazał Mojżeszowi dwie kamienne tablice z dziesięciorgiem przykazań. Dziesięciu było również trędowatych, których uzdrowił Jezus, a spośród których tylko jeden wrócił i podziękował Jezusowi za cud uzdrowienia. Wreszcie dziesięć było panien z pochodniami. Warto pamiętać, że w tradycji żydowskiej dziesięć osób było potrzebnych do zawiązania wspólnoty liturgicznej.

W analizowanej Ewangelii czytamy, że pięć panien było rozsądnych (gr. fronimoi), a pięć – nierozsądnych (gr. morai). Kiedyś mówiło się o pięciu mądrych i pięciu głupich pannach. Rozsądne kobiety zabrały lampy i odpowiednią ilość oliwy. Nierozsądne panny wzięły tylko lampy, ale o oliwie już nie pomyślały. Przybycie pana młodego opóźniało się. Jakże w tym miejscu nie odwołać się do 2P 3,9: „Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia”. Wszystkie bohaterki analizowanej perykopy zasnęły. Nagle ciszę nocną i sen panien przerwał okrzyk: „Pan młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie!” Wszystkie kobiety zbudziły się ze snu i zapaliły swoje lampy. Nagle nierozsądne panny zauważyły, że ich lampy gasną, bo brakuje w nich oliwy. Zaczęły prosić swe współtowarzyszki o pomoc. Mądre panny stwierdziły jednak, że nie użyczą swojej oliwy i poleciły tamtym, by udały się do sprzedających i kupiły odpowiedni zapas paliwa.

Gdy nierozsądne panny poszły kupić oliwę, nadszedł oblubieniec. Druhny z zapalonymi pochodniami weszły z nim na ucztę weselną. Gdy nierozsądne kobiety wróciły, zaczęły dobijać się do drzwi i prosiły o wpuszczenie do środka. Potraktowano je jak nieproszonych gości, którzy nie mają wstępu na rodzinną uroczystość. Przypowieść o pannach rozsądnych i nierozsądnych kończy wezwanie do czujności: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Zastanów się:

  • czy jesteś człowiekiem przezornym?
  • oliwa w lampach roztropnych kobiet symbolizuje Bożą miłość do człowieka. Nie wyczerpie się ona nigdy. W czym ta miłość się przejawia?
  • oliwa w lampach nieroztropnych kobiet symbolizuje miłość człowieka do Boga. Może się ona wyczerpać. Czy potrafisz podać kilka przykładów? Czy były takie momenty w Twoim życiu?
  • czy jesteś gotowy na powtórne przyjście Chrystusa?


Módl się!

Marana tha, przyjdź Jezu Panie,

w swej chwale do nas zejdź!

Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki!


Żyj Słowem!

Idź na adorację Najświętszego Sakramentu i pomódl się o święte małżeństwa i rodziny.


ks. Łukasz Florczyk

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14753691

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu