Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Przymierze z Abrahamem

2020-10-28

News
Rozpoczynamy kolejny cykl tematyczny Szkoły Słowa Bożego 2020/21. Tym razem pragniemy podjąć temat "lęku w Biblii", a właściwie jak przezwyciężyć lęk? Bóg wzywa: "Nie lękaj się!". ON się niczego nie boi, a nas wyzwala z lęków i obaw. Warto zaufać - uwierzyć - mieć nadzieję. Tym razem zapraszamy naszych uczniów i sympatyków do interakcji - dzielenia się. Na poziomie "Módl się! (oratio) i "Żyj Słowem! (actio) prosimy o przesyłanie swoich modlitw i propozycji działania/życia Słowem. Liczymy na Was!


Czytaj!
Rdz 15,1-6

Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia:
"Nie obawiaj się, Abramie,
bo Ja jestem twoim obrońcą;
nagroda twoja będzie sowita".

Abram rzekł: "O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer". I mówił: "Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą". Ale oto usłyszał słowa: "Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził". I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: "Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo". Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.


Rozważ!

Tematem przewodnim tej sceny jest obietnica potomstwa. Wychodząc z ziemi ojczystej w nieznane (Rdz 12,1-3), Abram otrzymał od Boga potrójną obietnicę: ziemi, błogosławieństwa i potomstwa. Minęły jednak lata, życie patriarchy i jego żony zbliża się do kresu, a wciąż nie widać spełnienia trzeciej obietnicy. Z obawy przez bezpotomną śmiercią Abram i Sara zapisali swój majątek jednemu ze sług przyprowadzonych niegdyś z wyprawy wojennej spod Damaszku.

Po zawarciu przymierza z Abramem, Bóg objawia mu się podczas sennego widzenia. Pierwszy w Biblii dialog Boga z patriarchą zaczyna się przestrogą: „Nie obawiaj się, Abramie!”. Będzie to odtąd formuła częsta w prorockich wyroczniach zbawczych (Iz 7,4; 10,24). Lęk jest najgorszym doradcą, który zniekształca rzeczywistość. Próby życiowe, jakich doświadczyli Abram i Saraj, doprowadziły ich do połowicznych rozwiązań. Do kompromisów, które często kończą się kompromitacją.

Najgorsze w tym wszystkim jest oskarżanie Boga za własne niepowodzenia („nie dałeś mi potomka”). Bóg ponawia więc swoją obietnicę, wystawiając kolejny raz wiarę Abrama na doświadczenie. Bo wiara to oparcie się na słowie Bożym. „Wierzę, w coś objawił, Boże: Twe słowo mylić nie może!” Tym razem próba okazał się skuteczna: Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Odtąd będzie on „ojcem wszystkich wierzących” (por. Ga 3,6-9). W tym sensie Jezus i wszyscy, którzy do Niego należą, są potomstwem Abrahama.

Postawmy sobie na koniec kilka pytań. Abram po zwycięskiej próbie otrzymał nowe imię: Abraham, „ojciec mnóstwa narodów” (Rdz 17,5).

  • Czy w moim życiu dokonała się już taka zmiana (por. Ap 2,17)?
  • Co robię, gdy lęk o przyszłość paraliżuje moje działanie?
  • Czego uczy mnie historia Abrahama i kolejne próby, na jakie był wystawiany?
  • W jakim sensie wiara może stać się zasługą (por. Jk 2,14-24)?


Módl się!

* "Modlitwa jako prośba, wstawiennictwo, dziękczynienie i oddawanie chwały jest pierwszym sposobem, przez który Słowo nas zmienia" - przekonuje Benedykt XVI (VD 87). Prześlij zatem na nasz adres swoją modlitwę: Co my mówimy Panu w odpowiedzi na Jego Słowo?

[kliknij tutaj]


Żyj Słowem!

* "Lectio divina w swej dynamice nie kończy się, dopóki nie doprowadzi do działania (actio), sprawiającego, że życie wierzącego staje się darem dla innych w miłości" - pisze Benedykt XVI (VD 87). Prześlij zatem na nasz adres propozycję działania - życia według usłyszanego i przemodlonego Słowa: Jak Słowo wprowadzić w czyn?ks. Antoni Tronina

fot. Pustynia Judzka jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840747

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu