Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Pojednanie Józefa z braćmi

2020-12-23

News
Biblijna pedagogia, która pomaga uwolnić się od lęku, każe nam spojrzeć na kolejną postać Pierwszego Przymierza - patriarchę Józefa, syna Jakuba. Dramatyczna historia Józefa (Rdz 45,1-28) to dzieje lęków i nadziei. Synów Jakuba (Izraela) podzieliła nienawiść do Józefa, a pojednanie z braćmi rozbudziło nadzieję. Przysłużyła się do tego postawa Józefa, ale także nawrócenie się braci.
Czytaj!
Rdz 50,15-21

Bracia Józefa zdając sobie sprawę z tego, że ojciec ich nie żyje, myśleli: "Na pewno Józef będzie nas teraz prześladował i odpłaci nam za wszystkie krzywdy, które mu wyrządziliśmy!". Toteż kazali powiedzieć Józefowi: "Ojciec twój dał nam przed śmiercią takie polecenie: Powiedzcie Józefowi tak: Racz przebaczyć braciom twym wykroczenie i winę ich, wyrządzili ci bowiem krzywdę. Teraz przeto daruj łaskawie winę nam, którzy czcimy Boga twojego ojca!". Józef rozpłakał się, gdy mu to powtórzono. Wtedy bracia już sami poszli do Józefa i upadłszy przed nim rzekli: "Jesteśmy twoimi niewolnikami".

Lecz Józef powiedział do nich: "Nie bójcie się. Czyż ja jestem w miejsce Boga? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród. Teraz więc nie bójcie się: będę żywił was i dzieci wasze". I tak ich pocieszał, przemawiając do nich serdecznie.


Rozważ!

Zakończenie Księgi Rodzaju zawiera głęboką refleksję psychologiczną nad zjawiskiem lęku. Bracia po śmierci ojca mogą się słusznie obawiać, że teraz Józef odpłaci im za doznane od nich krzywdy. Nie czekają więc biernie na dalszy tok wydarzeń, lecz starają się im zapobiec. Odpowiedź Józefa zaczyna się i kończy wezwaniem: „Nie bójcie się!” Zwraca przez to uwagę na lęk, jaki nimi powoduje. Przemawia więc serdecznie do braci wiedząc, że „prawdziwa miłość usuwa lęk”. Jego argumentacja jest w pełni religijna i streszcza całość orędzia zawartego w historii Józefa.

W swej odpowiedzi Józef najpierw demaskuje strach swoich braci. Zaraz potem wyjaśnia, dlaczego nie powinni się go obawiać: „Czyż ja jestem w miejsce Boga?” Wprawdzie przez moment traktował ich surowo, jakby byli jego sługami. Gdy jednak zrozumieli swoją winę, Józef zostawia Bogu ich ocenę. Własną rolę wobec braci wyjawi za chwilę w odniesieniu do zbawczego planu Boga. „Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro”. Ostateczna ocena ludzkich planów zawsze należy do Boga. Z mrocznych planów braci Józefa wyprowadził Bóg wielkie dobro, aby „przeżył wielki naród”.

Cały ten misterny wywód jest potwierdzenie wcześniejszych słów Józefa (Rdz 45,3-7). Nie zamierza on dokonywać zemsty na winowajcach. Przeciwnie, obiecuje nadal opiekować się nimi, „zło dobrem zwyciężać”. Chodzi Bowiem o realizację Bożego planu wobec potomków Jakuba. Bóg obiecał Jakubowi, że uczyni z niego „wielki naród” (Rdz 46,3). Józef chce wypełnić do końca swoją rolę w tym planie Zmaganie między ludzkim a boskim sposobem myślenia wymaga jednak wyzbycia się ludzkiego strachu, aby mógł się przemienić w „bojaźń Bożą”.

  • Kontrast pomiędzy panicznym lękiem braci, a Bożą bojaźnią Józefa skłania do refleksji na motywami naszego postępowania w relacja z bliźnimi: czy powoduje nami bardziej strach czy bojaźń Boża?
  • Tylko ta druga jest „początkiem mądrości” (Ps 111,10). Ludzki strach zawsze paraliżuje i uniemożliwia dialog. Jakie wskazówki podsuwa historia Józefa w szukaniu drogi dialogu i pojednania?


Módl się!
Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364456

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu