Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Wojna w obronie własnej tożsamości

2021-02-05

News
Centrum księgi Powtórzonego Prawa zajmuje tzw. Kodeks deuteronomistyczny (Pwt 12-26), włączony pomiędzy żarliwe przemówienia Prawodawcy. Pamiętamy, że oryginalne tablice przymierza Mojżesz rozbił na widok bałwochwalczego kultu, jakiemu oddal się Izrael, oczekując na jego powrót z góry Synaj (Wj 32). Teraz Prawodawca Izraela odtwarza Boże nakazy, dokonując ich aktualizacji w perspektywie bliskiego już wejścia do ziemi obiecanej.Czytaj!
Pwt 20,1-4

Jeśli się udasz na wojnę przeciw twemu wrogowi, a zauważysz, że koni, rydwanów i ludzi tam jest więcej niż u ciebie, nie lękaj się ich, gdyż z tobą jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Gdy będziecie zaczynali walkę, wystąpi kapłan i przemówi do narodu, mówiąc mu: Słuchaj, Izraelu! Zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym, niech trwoga przed nimi was nie ogarnia! Niech serce wam nie drży! Nie bójcie się, nie lękajcie się! Gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo.


Rozważ!

W rzeczywistości przepisy dotyczące tzw, „świętej wojny” pochodzą z czasu odnowy religijnej, jakiej dokonał pobożny król Jozjasz w końcu VII wieku, na krótko przed najazdem Babilończyków. Walka z wrogami Izraela jest tu przedstawiona jako akt religijny z udziałem kapłanów. . Nie chodzi tu bynajmniej tylko o prototyp kapelanów wojskowych. Wspomniany „kapłan” przypomina raczej biskupa polowego, który przed wyruszeniem armii do walki wygłasza płomienne kazanie, oparte na Bożych obietnicach.

Druga część rozważanej perykopy (20,3-4) to jakby szkic takiego kazania. Wygłaszali je natchnieni kapłani – prorocy, jak świadczą liczne przykłady w dziele Kronikarza. Wstępem do przemówienia były słowa „Słuchaj, Izraelu”, które rozpoczynały biblijne wyznanie wiary (Pwt 6,3-5).

Modlitwa jest bowiem najpierw uważnym słuchaniem słowa Bożego, zanim przerodzi się w odpowiedź serca. Aby ta odpowiedź mogła być skuteczna, konieczne jest usunięcie lęku: „Niech trwoga was nie ogarnia, niech serce wam nie drży!” Uzasadnieniem wreszcie jest pewnik wiary: z wami wyrusza Pan, Bóg wasz.

  • Można tu zapytać, jak wygląda moja codzienna modlitwa?
  • Czy jest tylko pośpiesznym odmówieniem utartych formuł, czy też opiera się na długiej zażyłości z Bożym słowem?
  • Czy Pismo święte jest dla nie chlebem powszednim, z którego czerpię siłę w momentach zwątpienia? Czy mam swoje ulubione psalmy na każdą okazję życiową? Nie tylko dziękczynienia i uwielbienia, ale też psalmy ufności. „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4)?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840990

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu