Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Misja Jozuego

2021-02-12

News
Życie Mojżesza naznaczone było doświadczeniem walki: zwycięstwa i porażki. Podobnie życie jego ucznia Jozuego nie będzie pozbawione prób i lęków. Imię Jozue od hebr. je(ho)szua oznacza "Jahwe jest zbawcą". Syn Nuna, sługa i następca Mojżesza, wprowadzi jednak Izraela do Ziemi Obiecanej (Dz 7,45; Hbr 4,8).Czytaj!
Pwt 31,1-8

I jeszcze Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela: Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: Nie przejdziesz tego Jordanu. Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed tobą; On wytępi te narody przed tobą, tak iż ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue pójdzie przed tobą, jak mówił Pan. Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczył. Wyda ich Pan tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem. Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci.

Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł Pan dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!


Rozważ!

Wzruszające są ostatnie słowa Mojżesza, zapisane w zakończeniu Pięcioksięgu. Zacytowany fragment nawiązuje swą treścią do początku Powtórzonego Prawa (3,23-29). Prawodawca Izraela, który przeprowadził swój lud przez niebezpieczną pustynię, musi pożegnać się z życiem na samym progu ziemi obiecanej. Taka jest konsekwencja jego solidarności z grzesznym narodem. Ma tego pełną świadomość, gdyż tak postanowił Bóg: „Nie przejdziesz tego Jordanu!” (w.2).

Po wiekach jego misji dopełni nowy Mojżesz, Jezus Chrystus, który po chrzcie w Jordanie rozpocznie dzieło budowy nowego Izraela - królestwa Bożego na ziemi. Prefiguracją misji Zbawiciela będzie dotychczasowy adiutant Mojżesza, Jozue syn Nuna. Znamy go już z misji zwiadowczej, jaką przeprowadził w ziemi Kanaanu na zlecenie Mojżesza. Nosi on to samo imię, które po wiekach otrzyma Syn Człowieczy: Jozue to po grecku Jezus, „zbawiciel”. Na tej analogii opiera Nowy Testament pouczenie o prawdziwym „odpoczynku”, jaki przygotował Jezus dla swoich wiernych (Hbr 3-4).

Na razie Mojżesz przygotowuje Jozuego do spełnienia misji, której sam nie zdołał dokończyć. Umacnia swego następcę słowami, którymi sam był krzepiony przez Boga. Kilkakrotnie wzywa go do porzucenia lęku, bo od tego zależy skuteczność jego posłannictwa. Jeśli oddziały Izraela, którym będzie on przewodził, mają zdobyć ziemię obiecaną, to sam dowódca winien być nieustraszony. Musi on stale pamiętać, że sam Bóg idzie na czele swego wojska. Jak niegdyś pokonał amoryckich królów, tak teraz pomoże Izraelitom zdobyć ziemię obiecaną.

Dla wierzących w Chrystusa cale życie ziemskie jest wędrówką ku wiecznej ojczyźnie.

  • Czy pamiętam o tym w chwilach trudnych, gdy zwykły strach paraliżuje działanie?
  • Czy znajduję sposób na pokonanie lęku przed ludźmi?
  • Czy bojaźń Boża, szczególny dar Ducha Świętego, towarzyszy mi w podejmowaniu codziennych wyzwań?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364479

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu