Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Misja Jozuego

2021-02-12

News
Życie Mojżesza naznaczone było doświadczeniem walki: zwycięstwa i porażki. Podobnie życie jego ucznia Jozuego nie będzie pozbawione prób i lęków. Imię Jozue od hebr. je(ho)szua oznacza "Jahwe jest zbawcą". Syn Nuna, sługa i następca Mojżesza, wprowadzi jednak Izraela do Ziemi Obiecanej (Dz 7,45; Hbr 4,8).Czytaj!
Pwt 31,1-8

I jeszcze Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela: Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział: Nie przejdziesz tego Jordanu. Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed tobą; On wytępi te narody przed tobą, tak iż ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue pójdzie przed tobą, jak mówił Pan. Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami Amorytów, i z ich krajami, które zniszczył. Wyda ich Pan tobie na łup, a ty uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci dałem. Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci.

Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu na oczach całego Izraela: Bądź mężny i mocny, bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, którą poprzysiągł Pan dać ich przodkom, i wprowadzisz ich w jej posiadanie. Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!


Rozważ!

Wzruszające są ostatnie słowa Mojżesza, zapisane w zakończeniu Pięcioksięgu. Zacytowany fragment nawiązuje swą treścią do początku Powtórzonego Prawa (3,23-29). Prawodawca Izraela, który przeprowadził swój lud przez niebezpieczną pustynię, musi pożegnać się z życiem na samym progu ziemi obiecanej. Taka jest konsekwencja jego solidarności z grzesznym narodem. Ma tego pełną świadomość, gdyż tak postanowił Bóg: „Nie przejdziesz tego Jordanu!” (w.2).

Po wiekach jego misji dopełni nowy Mojżesz, Jezus Chrystus, który po chrzcie w Jordanie rozpocznie dzieło budowy nowego Izraela - królestwa Bożego na ziemi. Prefiguracją misji Zbawiciela będzie dotychczasowy adiutant Mojżesza, Jozue syn Nuna. Znamy go już z misji zwiadowczej, jaką przeprowadził w ziemi Kanaanu na zlecenie Mojżesza. Nosi on to samo imię, które po wiekach otrzyma Syn Człowieczy: Jozue to po grecku Jezus, „zbawiciel”. Na tej analogii opiera Nowy Testament pouczenie o prawdziwym „odpoczynku”, jaki przygotował Jezus dla swoich wiernych (Hbr 3-4).

Na razie Mojżesz przygotowuje Jozuego do spełnienia misji, której sam nie zdołał dokończyć. Umacnia swego następcę słowami, którymi sam był krzepiony przez Boga. Kilkakrotnie wzywa go do porzucenia lęku, bo od tego zależy skuteczność jego posłannictwa. Jeśli oddziały Izraela, którym będzie on przewodził, mają zdobyć ziemię obiecaną, to sam dowódca winien być nieustraszony. Musi on stale pamiętać, że sam Bóg idzie na czele swego wojska. Jak niegdyś pokonał amoryckich królów, tak teraz pomoże Izraelitom zdobyć ziemię obiecaną.

Dla wierzących w Chrystusa cale życie ziemskie jest wędrówką ku wiecznej ojczyźnie.

  • Czy pamiętam o tym w chwilach trudnych, gdy zwykły strach paraliżuje działanie?
  • Czy znajduję sposób na pokonanie lęku przed ludźmi?
  • Czy bojaźń Boża, szczególny dar Ducha Świętego, towarzyszy mi w podejmowaniu codziennych wyzwań?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13841007

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu