Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

TĘCZA Z PIĘKNYCH FARB ZŁOŻONA (16)

2012-04-21

News


Stary Testament opisuje bardzo wiele różnego rodzaju wydarzeń z historii zbawienia. Niektóre z nich stały się na wieki pięknymi obrazami mówiącymi o Bożej wierności, dobroci i miłości. Tak też jest z opisem przymierza zawartego z Noem, czego symbolem stała się piękna tęcza.


TEKST GODZINEK


Tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona
(Tercja)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE

STARY TESTAMENT

Z Księgi Rodzaju:

Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: «Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię». Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi».
Rzekł Bóg do Noego: «To jest znak przymierza, które zawarłem między Mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi».

(Rdz 9, 8-17)

NOWY TESTAMENT

Z Ewangelii według św. Jana:

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

(J 2, 1-12)ROZWAŻANIE

Tęcza z pięknych farb złożona

Jednym z najpiękniejszych wydarzeń zapisanych na kartach Starego Testamentu jest opis zawarcia przymierza z Noem, o czym czytamy w Księdze Rodzaju. Wtedy Bóg go zapewnił Noego, że choć musi przyjść potop, to trudne doświadczenie dla ludzi i ziemi, to jednak żadna istota żywa nie zostanie zgładzona wodami potopu (por. Rdz 9, 11-17). Znakiem zawartego przymierza i jego dopełnienia, była piękna tęcza. Stała się ona potwierdzeniem realizacji Bożego zamysłu, ale przede wszystkim Bożej miłości wobec człowieka.
Dlaczego zatem autor tekstu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP odnosi to wydarzenie do osoby Matki Najświętszej?
Oto Maryja, Matka Syna Bożego, przez swoją wierność wobec zwiastowanego Jej Słowa Bożego, stała się odzwierciedleniem miłości Boga wobec człowieka i całego świata. To właśnie Matka Najświętsza, szczególnie w trudnych doświadczeniach ludzi i całej ziemi, staje się wciąż na nowo uwierzytelnieniem Bożej miłości. Ona, Matka Miłości, obejmuje są miłością cały świat. Wychodzi naprzeciw człowiekowi w rożnych potrzebach, i to od jednego krańca świata do drugiego, aby ostatecznie objawiło się w świecie piękne oblicze Bożej miłości do człowieka. Przykład tego mamy w opisie cudu w Kanie Galilejskiej.

Tutaj warto sobie postawić pytanie – czy w modlitwie różańcowej dostrzegamy nasz ratunek i moment odnowienia naszego zawierzenia Chrystusowi?


MODLITWA

Ave Maria
Bądź pozdrowiona, Maryjo,
niewiasto uboga i pokorna,
błogosławiona przez najwyższego!
dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów,
przyłączamy się do Twojego hymnu chwały,
by sławić miłosierdzie Pana,
by głosić nadejście królestwa
i całkowite wyzwolenie człowieka.
Bądź pozdrowiona, Maryjo,
pokorna służebnico Pańska,
pełna chwały Matko Chrystusa!
Panno wierna, święty Przybytku Słowa,
naucz nas wytrwale słuchać słowa,
być uległymi głosowi ducha,
wrażliwymi na Jego wezwania
w głębi naszego sumienia
i na Jego znaki w wydarzeniach historii.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto bolesna,
Matko żyjących!
dziewicza oblubienico u stóp krzyża, Nowa Ewo,
bądź naszą przewodniczką na drogach świata,
naucz nas żyć miłością Chrystusa i ją szerzyć,
naucz nas trwać razem z Tobą
przy niezliczonych krzyżach,
na których Twój syn nadal jest krzyżowany.
Bądź pozdrowiona, Maryjo,
niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów!
Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze
zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas,
ufać w dobroć człowieka
i w miłość Ojca.
naucz nas budować świat od wewnątrz:
w głębi ciszy i modlitwy,
w radości miłości braterskiej,
w niezrównanej mocy krzyża.
Święta Maryjo, Matko wierzących,
nasza Pani z Lourdes,
módl się za nami. Amen.ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Biblijny model wychowania

W parafii NSPJ w Koszęcinie w niedzielę 26 marca br. odbędzie się promocja i prezentacja książki "Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej" oraz spotkanie z rodzicami i wychowawcami. Chodzi o biblijny model wychowania w rodzinach, szkołach i parafiach. Zapraszamy!

więcej

Kazania pasyjne`2023

W bieżącym roku kazania pasyjne będą rozważaniem poszczególnych fragmentów Pasji wg św. Mateusza. Rozważania przygotował ks. Franciszek Koenig - prof UO i proboszcz parafii Znalezienia Krzyża św. z Rusinowic; wprowadzenie; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11829122

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu