Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Dawid poucza Salomona

2021-03-05

News
Dawid (hebr. dawid - "umiłowany"; 2 Sm 12,25), najmłodszy syn Jessego z Betlejem, namaszczony przez Samuela na króla. Jego historię opisują 1 Sm i 1 Krl. Dawid był inicjatorem nowego kultu. Prorocy ożywiają nadzieję na przyjście nowego Dawida (por. Oz 3,5; Iz 11,1n; Jr 23,5n; Ez 34,23nn). Król zaś przygotowuje swojego syna Salomona do wypełnienia misji Bożej.Czytaj!
1 Krn 28,20-21

I rzekł Dawid do swego syna, Salomona: Bądź mocny i dzielny, a wykonaj to! Nie bój się i nie przerażaj, bo Pan Bóg, mój Bóg, będzie z tobą, a nie opuści cię ani nie zostawi, aż będą wykonane wszelkie prace dla obsługi domu Pańskiego. A oto zmiany kapłanów i lewitów do wszelkiej służby domu Bożego, którzy będą z tobą w każdej pracy; każdy ochotny i zdolny do różnej posługi, książęta też i cały lud będą całkowicie na twoje rozkazy.


Rozważ!

Po nieudanym i tragicznym okresie rządów Saula władzę obejmuje dynastia Dawida, króla według serca Bożego. Król ten, podobnie jak i jego syn Salomon, przedstawiony będzie jako idealny władca. Widać to szczególnie w dziele Kronikarza, który wszystkich późniejszych monarchów jerozolimskich porównuje z założycielem dynastii. Powodem tak wysokiej oceny Dawida jest jego zamiar zbudowania świątyni Jahwe w Jerozolimie. Wprawdzie sam Dawid nie zdołał swego zamysłu doprowadzić do końca, ale zadanie to pozostawił swemu umiłowanemu synowi.

Mamy przed sobą krótki, ale bardzo wymowny, opis przekazania władzy Salomonowi. Jest to zakończenie dłuższej mowy, w które Dawid przedstawia ludowi swego syna jako przyszłego budowniczego świątyni. Sam nie mógł on zrealizować tego planu, gdyż był zajęty umacnianiem militarnej potęgi państwa. Bóg dał mu jednak licznych synów, spośród których wybrał Salomona jako dziedzica tronu. Jemu to Dawid przekazuje teraz plany świątyni i zachętę do realizacji rozpoczętego dzieła.

Końcowe wersety rozdziału zawierają słownictwo spotykane często w dziele Deuteronomisty (np. Pwt 31,6n; Joz 10,25). Przestroga „Nie bój się i nie przerażaj” była obecna już w pierwszej mowie Dawida do Salomona (22,13) „Bóg jest z tobą” to formuła, która zwykle wyraża nadprzyrodzoną opiekę nad jednostką czy nad całym ludem. Wykonanie zadanie będzie trudne; sam Bóg jednak będzie wspierał młodego króla w tym ambitnym dziele.

Czasem przerażają nas zadania, do których zdajemy się nie dorastać. Wtedy, jak młody Salomon, należy pamiętać, że cała inicjatywa jest w rękach Boga. Ludzki strach zawsze paraliżuje i zniechęca do działania. Bojaźń Boża natomiast umacnia w ufności. Św. papież Jan XXIII wspominał pierwszą noc po wyborze na Stolicę Piotrową: nie mógł zasnąć, bo przerażające wizje przewalali się po głowie. Uspokoił go dopiero wewnętrzny głos: „Pamiętaj, że to Ja kieruję Kościołem”.


Módl się!
Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364704

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu