Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Najazd Sennacheryba

2021-03-25

News
Na scenie historii Izraela pojawia się król Ezechiasz (hebr. (je)chizqijjah(u) - "moją mocą jest Jahwe"; 2 Krl 18,6n). To syn Achaza, trzynasty król Judy (716-687); obok Dawida i Jozjasza wychwalany przez potomnych (Syr 48,22; 49,4); wymieniany wśród przodków Jezusa (Mt 1,9n). On to organizuje obronę Jerozolimy przed Sennacherybem, królem Asyrii (704-681) i wzywa obrońców: Bądźcie mężni i mocni, nie bójcie się i nie dajcie się zastraszyć...!

Wprowadzenie

Czytaj!
2 Krn 32,2-8

Gdy spostrzegł Ezechiasz, że wtargnął Sennacheryb i że zwrócił się do walki przeciw Jerozolimie, postanowił wówczas ze swymi dowódcami i wojownikami zatkać źródła wody, które były na zewnątrz miasta, a oni mu pomogli. Zgromadził się liczny tłum ludu, który zatkał wszystkie źródła oraz strumień, płynący pośrodku ziemi, mówiąc: Po co wchodzący królowie asyryjscy mają znaleźć wiele wody? Nabrawszy odwagi, naprawił wszystkie zburzone mury, wzniósł na nich wieże, a na zewnątrz drugi mur. Umocnił Millo Miasta Dawidowego i przygotował wielką liczbę oszczepów i tarcz.

Wyznaczył dowódców wojennych nad ludem, zgromadził ich u siebie na placu bramy miejskiej, gdzie przemówił do ich serc, oświadczając: Bądźcie mężni i mocni, nie bójcie się i nie dajcie się zastraszyć królowi asyryjskiemu ani temu mnóstwu, które jest z nim, z nami bowiem jest Ktoś większy niż z nim. Z nim jest ramię cielesne, a z nami Pan, nasz Bóg, aby nas wspierać i aby toczyć nasze boje. Lud na słowa króla judzkiego, Ezechiasza, nabrał otuchy.


Rozważ!

Inny przykład z historii biblijnej wiąże się z inwazją asyryjską na królestwo Judy w roku 701 przed Chrystusem. Rządy w Jerozolimie sprawował wówczas gorliwy król Ezechiasz. Kronikarz, choć korzysta z wcześniejszych źródeł historycznych, stara się ukazać zwłaszcza duchowy portret króla. Oryginalna jest przede wszystkim mowa Ezechiasza, wygłoszona do dowódców wojskowych przed bramą miasta.

Zanim Kronikarza streści przemówienie króla, najpierw przedstawia szczegółowo jego przygotowania militarne do odparcia ataku asyryjskiego.. Podobnie jak wcześniej Ezechiasz zorganizował służbę liturgiczną w świątyni, tak teraz nadaje ludowi Jerozolimy strukturę wojskową. Jego mądre decyzje przypominają działania samego Dawida. Dowódcy wojskowi otrzymali władzę nad mieszkańcami miasta. Podkreśla to determinację króla, który postanowił całą ludność stolicy włączyć do obrony cywilnej.

Mowa Ezechiasza ukazuje ideę wojny świętej. Dlatego zachęca obrońców: „Bądźcie mężni i mocni, nie bójcie się”. Religijny wydźwięk tej mowy zgodny jest z obrzędami, jakie spełniał król przed bitwą. Jego słowa nawiązują do wyroczni, jaką niegdyś otrzymał Jozue na początku swej misji (Joz 1,6.9). Natchnione przemówienie króla odniosło pożądany skutek, dodając otuchy ludowi.

  • Jakie jest moje zachowanie w obliczu zagrożeń?
  • Wobec ataku na wartości narodowe i religijne?
  • Czy ograniczam się tylko do tradycyjnej modlitwy wspólnotowej?
  • Czy też staram się włączyć w szeroką akcję naprawy bezpieczeństwa ojczyzny?
  • Czy nie ulegam lękom napędzanym przez nieprzychylne wolnej Polsce media?
  • Czy pamiętam, że „z nami jest Bóg”, jeśli my dochowujemy Mu wierności?

 

Módl się!
Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364718

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu