Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Zbawienie mesjańskie

2021-04-22

News
Kolejny prorok podejmuje temat lęku i nadziei wyzwolenia z niego. Zachariasz od hebr. zekarjah(u) - "Jahwe wspomniał"; syn Iddo, prorok wzywający do odbudowy Świątyni (Za 1,1.7; 7,1; Ezd 5,1; 6,14), przywołuje również wyrocznię Pana Zastępów: Nie lękajcie się!Czytaj!
Za 8,11-17

Ale teraz nie będę dla Reszty tego ludu taki jak poprzednio ‑ wyrocznia Pana Zastępów.
Teraz zasiewy jego będą rosły w spokoju,
winnice okryją się owocami,
ziemia wyda plony, niebiosa dostarczą rosy.
Daję to wszystko jako dziedzictwo Reszcie tego ludu.
I tak jak byliście,
narodzie judzki i narodzie izraelski,
przekleństwem wśród narodów,
tak, gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem.
Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły!

Tak mówi Pan Zastępów: Jak ścigałem was nieszczęściami, kiedy przodkowie wasi przyprowadzali Mnie do gniewu ‑ rzekł Pan Zastępów ‑ i nie żałowałem tego, tak teraz zamierzam świadczyć dobro Jerozolimie i narodowi judzkiemu, nie lękajcie się!

A takie przykazania powinniście zachować:
Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę!
Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich,
nie przysięgajcie fałszywie,
gdyż tego wszystkiego nienawidzę ‑ wyrocznia Pana.


Rozważ!

W zbiorze dwunastu proroków „mniejszych” znajduje się obszerna Księga Zachariasza. Prorok wymieniony w tytule działał w Jerozolimie w tym sam czasie co Aggeusz, czyli tuż po powrocie wygnańców z Babilonii (lata 520-518). Fragment, który dziś rozważamy, znajduje się w końcowej części utworu, do którego dołączono później anonimową antologię różnych wyroczni. Ósmy rozdział księgi to zapowiedź zbawienia mesjańskiego.

W poprzednim rozdziale prorok mówił o grzechach Izraela i o karze, jaką Bóg zesłał na swój lud. Tutaj skupia się na błogosławieństwie Bożym, udzielonym temu samemu ludowi. Jerozolima znów stanie się miastem wiernym, a góra świątyni – miejscem zamieszkania Boga. Wbrew rozpaczy, jaką budzi widok spustoszenia, Zachariasz zapowiada, że wymarłe miasto znowu będzie tętniło życiem.

Błogosławieństwo koncentruje się teraz na świątyni. Jej odbudowa przyspiesza nastanie nowych czasów. Wprawdzie pierwszy okres odbudowy był ciężki dla repatriantów, teraz jednak Bóg daje Izraelowi czas pokoju i urodzaju. Przemiana losu z przekleństwa na błogosławieństwo to zapowiedź bliskiego zbawienia. „Nie lękajcie się!” – to klamra spinająca centralną część wyroczni. Zamiast paraliżującego lęku konieczna jest odważna współpraca w przywracaniu prawa i sprawiedliwości.

Przygnębiają nas zatrważające wieści o planach depopulacji, o przymusowych szczepieniach, które mają odebrać nam wolność.

  • Jak reaguję na takie wiadomości?
  • Czy pozwalam, by ogarnęła mnie panika?
  • Czy raczej mocniejsza staje się codzienna prośba Modlitwy Pańskiej: „Przyjdź królestwo Twoje”?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364728

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu