Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Zwiastowanie narodzin Jana

2021-05-20

News
Spotkanie z Janem Chrzcicielem pozwala nam przekroczyć próg Nowego Testamentu. Jan (hebr. j(eh)ochanan - "Jahwe obdarzył łaską"), zwany Chrzcicielem, wielki prorok Pustyni jest nie tylko "największym narodzonym z niewiasty" (Mt 11,11), lecz także zwiastunem Mesjasza i nieustraszonym głosicielem prawy Bożej. Anioł wzywa jego ojca Zachariasza: Nie bój się!

Wprowadzenie

Czytaj!
Łk 1,8-17

Gdy (Zachariasz) pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu to zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały».


Rozważ!

Św. Łukasz jest ewangelistą dziejów zbawienia. Opowiadanie tych dziejów rozpoczyna on od wydarzeń, jakie miały miejsce w świątyni jerozolimskiej, w centrum życia religijnego Izraela. Przepisy Prawa stanowiły, że liturgię w świątyni kolejno sprawował przez tydzień inny oddział kapłanów. W ramach oddziału każda rodzina kapłańska, wyznaczona losem, pełniła posługę przy ołtarzu przez jeden dzień w tygodniu. Losowanie było znakiem, że to sam Bóg wybiera kapłana do określonych zadań.

Najbardziej zaszczytne było składanie ofiary kadzielnej, gdyż dokonywało się w Miejscu Świętym. Zachariasz wykonał czynności liturgiczne, podczas gdy lud modlił się na Dziedzińcu Izraela. Wtedy właśnie ukazał się kapłanowi anioł Pański. W opisach biblijnych często anioł przynosi wybranym ludziom zapewnienie, że Bóg przybędzie do swego ludu z oczekiwaną pomocą. Sam termin „anioł” oznacza wysłannika Bożego.

Zrozumiałe jest więc przerażenie i strach Zachariasza na widok anioła. Wiązało się to z przekonaniem, że spojrzenie na oblicze Boże niesie śmierć. Dlatego pierwsze słowa anioła niosą uspokojenie: „Nie bój się!” Anioł wyjaśnia następnie cel swego przybycia: Bóg zapowiada Zachariaszowi narodzenie upragnionego syna, Jana. Jego imię znaczy: „Bóg okazał łaskę”. Jest to zapowiedź zbawienia Izraela, jakie dokona się za pośrednictwem tego dziecka.

Dzisiaj wiadomość o poczęciu dziecka często budzi przerażanie u jego ojca, a nawet matki. Lęk bywa wtedy najgorszym doradcą, a wrogie otocznie dopełnia tragedii. Jakże bardzo potrzeba w takich chwilach życzliwego słowa bliskich i zapewnienia o wsparciu. Wielką pomocą może być modlitwa w intencji poczętego dziecka.

  • Czy stać nas na taką pomoc?
  • Czy angażujemy się w działalność pro live?
  • Czego uczy nas Pismo Święte - Ewangelia życia?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

 

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13839699

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu