Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Rozterka Józefa

2021-05-26

News
Ewangelia Dzieciństwa ujawnia czas "ukrytego życia" Jezusa Chrystusa. Wokół Niego obecni byli najbliżsi Józef, Maryja, krewni i mieszkańcy Nazaretu w Galilei. Wysłannik nieba - anioł Pański - objawił im wielką tajemnicę Emmanuela "Boga z nami". Zapewnił też najbliższych (m.in. Józefa): Nie bójcie się! 
Czytaj!
Mt 1,18-25

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.


Rozważ!

O ile dla Łukasza centralną postacią „ewangelii dzieciństwa” jest Maryja, to u Mateusza akcent spoczywa na osobie Józefa. Metodę egzegetyczną pierwszego Ewangelisty można określić jako midrasz,czyli szukanie w proroctwach Starego Testamentu potwierdzenia wydarzeń zbawczych. Józef, mąż Maryi, został od początku włączony w tok tych wydarzeń. Musiało to wywołać u niego zamieszanie i lęk.

Aby uwolnić go od lęku, Bóg posłużył się widzeniem sennym, jakie często było udziałem wizjonerów Starego Testamentu (np. Józef Egipski czy prorok Daniel). Anioł objawia się Józefowi, aby wyjaśnić mu tajemnicę dziewiczego poczęcia Jezusa. Wyrażenie „nie bój się” nie oznacza, jakoby Józef podejrzewał Maryję o niewierność. Raczej mowa tu o świętej bojaźni, która nie pozwala mu mieszać się w sprawy Boże. Anioł wyjaśnia mu, że Jezus jest dziełem stwórczym Boga; w Nim zaczynają się nowe dzieje świata.

Zakończenie akcentuje doskonałe posłuszeństwo Józefa wobec Bożego nakazu, a jednocześnie wypełnienie się słów Zwiastuna. Józef jest nie tylko wrażliwy na Boże słowo, ale też posłusznie zamienia w czyn to, co mu polecono. Nie zastanawia się, czy widzenie pochodziło od Boga. Po prostu wypełnia wolę Boża do końca. To, co Łukasz powiedział o postawie Maryi, Mateusz zaważa w odniesieniu do Jej małżonka.

Przy rozważaniu tej sceny nasuwają się liczne pytania:
  • czy mnie byłoby stać na tak doskonałe posłuszeństwo głosowi Boga?
  • „Sprawiedliwość” w znaczeniu biblijnym to postępowanie, które przedkłada Bożą wolę nad własne wyrachowanie. Czy w obliczu dzisiejszego zamętu w dziedzinie moralności umiem oprzeć się mocno na autorytecie Bożego objawienia?
  • Czy systematyczny rachunek sumienia prowadzi mnie do spotkania z łaską w sakramencie pojednania?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364104

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu