Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Zwiastowanie narodzin Jezusa

2021-06-02

News
Tajemnica narodzin dziecka zawsze budziła radość, z kolei dzisiaj coraz częściej u niektórych budzi lęk. Anioł powiedział do Maryi: "Nie bój się..., znalazłaś bowiem łaskę u Boga"! Te same słowa anioł Pański może powtórzyć każdemu z nas w obliczu nowego życia. Zatem odwagi - nie lękamy się!Czytaj!
Łk 1,26-33

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».


Rozważ!

Scenę Zwiastowania znamy może najlepiej ze wszystkich scen ewangelicznych. Odczytajmy ją dziś w kontekście lęku, jaki towarzyszy przyszłej „Matce Pana”. Gdzie szukać przyczyn tego zmieszania? W odpowiedzi na to pytanie pomocne będą wzorce zwiastowań ze Starego Testamentu, a zwłaszcza poprzedzająca scena zwiastowania Zachariaszowi. Św. Łukasz zestawił obie te sceny, aby uwydatnić zarówno podobieństwa jak i różnice między nimi. Spotkanie Zachariasza z aniołem wywołało tak wielki strach, że anioł rozpoczyna rozmowę słowami uspokojenia: „Nie bój się!”

W przypadku Maryi jej niepokój ma źródło w dziwnym pozdrowieniu. Dosłownie znaczy ono: „ciesz się, Napełniona łaską!” Jest to więc pozytywne wezwanie do radości, a nie do zaniechania lęku. Anioł nawiązuje tu do słów dawnych proroków, którzy wzywali lud Izraela do radości z powodu bliskiego już zbawienia. Źródłem tej radości jest duchowy stan Maryi, „pełnej łaski”. Tym samym słowem określi św. Paweł (Ef 1,6) wspólnotę Kościoła, mającą wzór w Maryi.

Drugim źródłem jej radości jest zapewnienie: „Pan z Tobą”. Formuła ta często w Biblii zapewnia o Bożej obecności w życiu człowieka, który otrzymał ważne zadania do spełnienia. Jest to zarazem zachęta do nabrania sił i uwolnienia od lęku. Maryja jest jedyną osobą w Nowym Testamencie, do której anioł kieruje takie zapewnienie. Wskazuje ono na szczególną relację, która połączyła Ją z Bogiem. Zwiastowanie narodzin Jezusa to zarazem powołanie Jego do spełnienia wyjątkowej misji w dziele zbawienia. Teraz dopiero anioł objawia treść orędzia, z którym przybył do Maryi. „Nie bój się” – to nawiązanie do Jej reakcji na pozdrowienie. Słowa „znalazłaś łaskę u Boga” niosą uspokojenie.

Warto zapytać:

  • Jaka jest moja reakcja na wieść o zadaniach, które zdają się przerastać moje siły?
  • Czy wzorem jest dla mnie postawa Maryi, która po walce wewnętrznej odpowiada: „Niech mi się stanie według słowa twego”?
  • Czy zawsze szukam rozwiązania w słowie Bożym?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13839726

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu