Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Pasterze i aniołowie

2021-06-10

News
Nawiedziny Anioła Pańskiego musiały budzić lęk czy przestrach. Gr. aggelos - to określenie funkcji "zwiastuna" (Mt 11,10; Mk 1,2; Łk 7,24.27; 9,32; Jk 2,25), nie mówiące nic o samej naturze anioła. Biblia zakłada istnienie aniołów Boga, stanowiących część struktury wszechświata stworzonego. Aniołowie w Ewangelii przynoszą dobrą Nowinę: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką...!Czytaj!
Łk 2,8-14

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.

Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».


Rozważ!

Wracamy do relacji św. Łukasza, na której oparte są radosne tajemnice Różańca. Narodzeniu Jezusa towarzyszą zjawiska nadprzyrodzone, podobne do tych, które ukazał Łukasz przy zwiastowaniach. Teraz jednak, obok anioła zwiastuna, uczestniczą w tym zbawczym wydarzeniu całe „zastępy niebieskie”. Orędzie przekazane pasterzom nadaje temu faktowi wymiary kosmiczne. Wszyscy są poruszeni tą radosną nowiną: aniołowie, pasterze a także słuchacze ich orędzia.

W opowiadaniu można zauważyć ten sam schemat, co w poprzednich zwiastowaniach: przedstawienie osób, zjawienie się anioła i przestrach pasterzy (stąd formuła „nie bójcie się”); następnie orędzie anioła o Jezusie i o Jego misji (Zbawiciel, Mesjasz, Pan); wreszcie „znak” (Niemowlę w żłobie) i jego rozpoznanie. Objawienie ma miejsce nocą, jak wszystkie wielkie wydarzenia zbawcze. Pasterze to ludzie prości, pogardzani jako „nieczyści”. Im to najpierw, a przez nich światu, Bóg ogłasza radosną nowinę.

Przyczyną przestrachu jest „chwała Pańska”, znak obecności Boga. W Starym Przymierzu Bóg objawiał się w obłoku lub słupie ognia. „Anioł Pański” oznacza w Biblii samego Boga, który objawia się widzialnie ludziom. Św. Łukasz korzysta z tego słownictwa, aby podkreślić prawdę, że tajemnicy Chrystusa nie da się przeniknąć rozumem, lecz jedynie światłem wiary. Pasterze, przemienieni łaską wiary, staną się prekursorami pasterzy Kościoła, którzy ludzki strach zamienili na bojaźń Bożą.

  • Jak reaguję na spotkanie z żywym słowem Boga? Czy ucieczką, jak pasterze z polskich pastorałek?
  • Czy też jak ci, o których czytam w Ewangelii?
  • Którzy z ludzi zastraszonych, żyjących na marginesie świata cywilizowanego, przemieniają się w odważnych zwiastunów radosnej nowiny o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13839744

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu