Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Powołanie Szymona

2021-06-17

News
Powołanie pierwszego z Apostołów - Szymona Piotra wiąże się z wezwanie do "wypłynięcia na głębię i zarzucania sieci na połów", lecz również z zapewnieniem: Nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi! Tak więc powołanie i wyzwanie (misja)!Czytaj!
Łk 5,3-11

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać słowa Bożego – (Jezus) zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!».

A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny».

I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.


Rozważ!

Powołanie Szymona było bezspornym faktem historycznym. Pierwsi uczniowie Jezusa należeli do zawodowych rybaków, których praca na jeziorze stanowił jedyne źródło utrzymania. Również cudowny połów był faktem historycznym, choć tradycja Kościoła nie zachowała dokładnych jego okoliczności. Na podstawie obu tych zdarzeń św. Łukasz ułożył własne opowiadanie, w którym zawarł elementy swojej teologii. Cudowny połów jest tu ilustracją misyjnego powołania Kościoła.

Nad jeziorem Genezaret było wiele łodzi i rybaków czyszczących sieci. Wzrok Jezusa spoczął jednak na łodzi Szymona. Wcześniej był Jezus w jego domu i uzdrowił jego teściową. Teraz idzie do miejsca jego pracy, a Szymon użycza Mu własnej łodzi. Po skończeniu nauczania z łodzi Jezus poleca mu „wypłynąć na głębię i zarzucić sieci na połów”. Choć polecenie wydaje się absurdalne, Szymon spełnia je „na słowo” Jezusa. Cudowny połów wprawił rybaków w osłupienie, czy nawet religijny lęk.

Odpowiedź Jezusa nawiązuje do objawień Boga w Starym Testamencie. Nie bój się – to formuła używana zawsze, gdy człowiek potrzebuje uwolnienia od paraliżującego strachu. Słowa te łączą się z powołaniem Szymona do nowych zadań, które zdają się przerastać jego siły: odtąd ludzi będziesz łowił. Oznacza to ratowanie istnień ludzkich, co od wieków jest zawarte w zbawczych planach Bożych.

Pierwszą reakcją na głos powołania jest zwykle lęk:

  • czy zdołam podołać tym zadaniom? Jedni, jak Jonasz (1,3), próbują uciec od odpowiedzialności. Inni, jak Jeremiasz (1,6), tłumaczą się młodym wiekiem i brakiem doświadczenia.
  • Są jednak i tacy, którzy jak Izajasz potrafią odpowiedzieć: „Oto ja, poślij mnie” (Iz 6,8). Który z tych wzorców jest mi najbliższy?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364108

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu