Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Męstwo w czasie prześladowań

2021-07-02

News
„Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze”? Na tym stwierdzeniu kończył się objawienie Starego Przymierza. Jezus jednak przyszedł na świat po to, by objawić nam miłosierne oblicze Ojca. Kara Boża zawsze ma wymiar pedagogiczny: „Bóg nie chce śmierci grzesznik, lecz aby się nawrócił i żył”.Czytaj!
Łk 12,4-7

Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.


Rozważ!

Św. Łukasz umieścił te słowa w centralnej sekcji swej Ewangelii, podczas podróży Jezusa do Jerozolimy. Perykopa składa się z różnych wypowiedzi Mistrza, które łączy jeden temat: świadectwo dawane podczas prześladowań. Niniejszą mowę adresuje On do swoich uczniów, nazwanych tu przyjaciółmi. Ten wyjątkowy zwrot spotkamy jeszcze u św. Jana podczas Ostatniej Wieczerzy (J 15,14n), gdzie Jezus także zachęca uczniów do oddania swego życia w ofierze.

Zwracając się do swych uczniów z wielką miłością, Jezus chce dodać im otuchy i umocnienia. Ci, którzy poszli za Nim, są już świadomi, że na swojej drodze doznają przeciwności, a nawet krwawych prześladowań. Jezus zapewnia ich, że władza przeciwników jest ograniczona. Są wprawdzie w stanie odebrać życie doczesne, nie mogą jednak zniszczyć życia duchowego, które jest w rękach Boga. Nawet po śmierci fizycznej człowiek prowadzi nadal życie duchowe w łączności ze swym Stwórcą; to życie jest już poza zasięgiem ludzkiej przemocy.

Stąd wniosek, że ludzki strach należy podporządkować Bożej bojaźni, gdyż tylko ona prowadzi do pełni życia. Przedstawia więc Boga jako jedynego Pana życia i śmierci, „wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”. Słowa Jezusa zdają się ukazywać surowe oblicze Ojca. W rzeczywistości jednak nie jest On takim sędzią, który bezlitośnie wymierza karę grzesznikom. Jest On bowiem nie tylko sprawiedliwy, ale i miłosierny. Otacza opieką człowieka tak samo jak inne stworzenia. Końcowe „nie bójcie się” zamyka klamrą całą wypowiedź Jezusa.

  • Jak wyobrażam sobie sąd Boży?
  • Czy tylko przez pryzmat słusznej skądinąd prawdy wiary: „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze”?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13839763

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu