Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Męstwo w czasie prześladowań

2021-07-02

News
„Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze”? Na tym stwierdzeniu kończył się objawienie Starego Przymierza. Jezus jednak przyszedł na świat po to, by objawić nam miłosierne oblicze Ojca. Kara Boża zawsze ma wymiar pedagogiczny: „Bóg nie chce śmierci grzesznik, lecz aby się nawrócił i żył”.Czytaj!
Łk 12,4-7

Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.


Rozważ!

Św. Łukasz umieścił te słowa w centralnej sekcji swej Ewangelii, podczas podróży Jezusa do Jerozolimy. Perykopa składa się z różnych wypowiedzi Mistrza, które łączy jeden temat: świadectwo dawane podczas prześladowań. Niniejszą mowę adresuje On do swoich uczniów, nazwanych tu przyjaciółmi. Ten wyjątkowy zwrot spotkamy jeszcze u św. Jana podczas Ostatniej Wieczerzy (J 15,14n), gdzie Jezus także zachęca uczniów do oddania swego życia w ofierze.

Zwracając się do swych uczniów z wielką miłością, Jezus chce dodać im otuchy i umocnienia. Ci, którzy poszli za Nim, są już świadomi, że na swojej drodze doznają przeciwności, a nawet krwawych prześladowań. Jezus zapewnia ich, że władza przeciwników jest ograniczona. Są wprawdzie w stanie odebrać życie doczesne, nie mogą jednak zniszczyć życia duchowego, które jest w rękach Boga. Nawet po śmierci fizycznej człowiek prowadzi nadal życie duchowe w łączności ze swym Stwórcą; to życie jest już poza zasięgiem ludzkiej przemocy.

Stąd wniosek, że ludzki strach należy podporządkować Bożej bojaźni, gdyż tylko ona prowadzi do pełni życia. Przedstawia więc Boga jako jedynego Pana życia i śmierci, „wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”. Słowa Jezusa zdają się ukazywać surowe oblicze Ojca. W rzeczywistości jednak nie jest On takim sędzią, który bezlitośnie wymierza karę grzesznikom. Jest On bowiem nie tylko sprawiedliwy, ale i miłosierny. Otacza opieką człowieka tak samo jak inne stworzenia. Końcowe „nie bójcie się” zamyka klamrą całą wypowiedź Jezusa.

  • Jak wyobrażam sobie sąd Boży?
  • Czy tylko przez pryzmat słusznej skądinąd prawdy wiary: „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze”?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364118

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu