Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Mowa misyjna

2021-07-07

News
Ewangelia Mateusza jest uporządkowanym dziełem o charakterze katechetycznym. Autor zaproponował pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej pięć mów - katechez. Pierwsza to mowa programowa (Mt 5 - 7), druga - misyjna, dotyczy głoszenia królestwa Bożego (Mt 10), trzecia to zbiór przypowieści o tajemnicy królestwa (Mt 13), czwarta - mowa eklezjalna o Kościele-Wspólnocie (Mt 18), a piąta to mowa eschatologiczna o czasach ostatecznych i udoskonaleniu królestwa (Mt 24 - 25). W drugim pouczeniu Nauczyciel i Mistrz zapewnia uczniów, by się nie bali, gdyż wszystko co jest ukryte, będzie ujawnione, a o tym, co tajemne, wszyscy się dowiedzą.


Wprowadzenie


Czytaj!
Mt 10,26-31

Jezus powiedział do uczniów: Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.


Rozważ!

Mateuszowa wersja rozważanych wyżej słów Jezusa umieszczona jest w innym kontekście niż u św. Łukasza. Jest to w jego ujęciu centralna część mowy misyjnej, drugiej z pięciu wielkich mów Jezusa. W centrum tej mowy mieści się potrójne wezwanie do odwagi: „Nie bójcie się!” Przytoczone tu wersety są starannie zbudowanym napomnieniem, przypominającym nauki dawnych mędrców biblijnych. Głównym celem tych słów jest dodanie odwagi uczniom Jezusa, idącym głosić Jego naukę.

Uczniowie wiedzą, że z nimi będzie tak samo jak z ich Mistrzem. Dlatego właśnie nie powinni się lękać ludzi. Jezus mówi tu zapewne o uczonych w Piśmie i faryzeuszach, którzy nazwali Go Belzebubem. Św. Mateusz ma na myśli współczesnych sobie przywódców żydowskich, którzy otwarcie atakowali uczniów Chrystusa. Pierwsze wezwanie do odwagi ujęte jest w formę przysłowia: co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie lękajcie się więc ludzkiej przemocy, gdyż sam Bóg gwarantuje owocność waszej misji.

Działanie Boga nie zwalnia jednak uczniów z osobistego wysiłku. Pełna czci bojaźń Boża pozwala misjonarzom pokonać lęk przed śmiercią fizyczną i zaufać Opatrzności. „Nie bójmy się tego, kto zabiera nam odzienie i własność, ale nas zabrać nie może” (św. Ambroży). Bóg dysponuje zawsze wystarczającą mocą, aby uchronić uczniów od ostatecznej klęski. Dlatego nie bójcie się! Jezus nie zapewnia uczniów, że unikną męczeństwa. Jeśli jednak taka konieczność nadejdzie, będzie ona zgodna z wolą Boga. Ostatecznie zwycięży Jego zbawcza wola.

Przyszedł czas, że w katolickiej Polsce wyznawcy Chrystusa są fizycznie atakowani przez wyznawców Złego.

  • Jak zachować spokój w obliczu takich napaści?
  • Czy mam wystarczającą wiarę w moc dobrej Nowiny? Jezus zapewnia: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli! 
  • Jak mogę umocnić moją wiarę w Opatrzność? Jezu, ufam Tobie!


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13839771

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu