Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Objawienie na jeziorze

2021-07-14

News
Jezus jest Synem Bożym i Synem Człowieczym. Przyjął na siebie wszystkie trudne doświadczenia ludu. On koi i leczy nasze lęki, trwogi i niepokoje. Jezioro Genezaret jest środowiskiem niepokojów i burz zewnętrznych i wewnętrznych, które uspokoić może tylko ON. Stąd Jego apel: Uspokójcie się! Ja jestem. Nie bójcie się!

Wprowadzenie


Czytaj!
Mk 6,45-52

Zaraz też przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się.

Lecz On zaraz przemówił do nich: «Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!». I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.


Rozważ!

W centrum tej sceny znajduje się objawienie Jezusa przed uczniami. Ramy narracji stanowi opowiadanie o cudownej pomocy uczniom, którzy trudzą się podczas przeprawy przez wzburzone jezioro. Opis łączy więc dwa gatunki literackie: epifanię i cudowne wybawienie. Całość opowiadania skupia się na Jezusie i Jego uczniach. Jezus wydaje im polecenie, aby udali się przed Nim na drugi brzeg jeziora. On sam zostaje, by odprawić zebrane tłumy, a następnie udaje się na modlitwę.

Wzmianka o górze sugeruje, że Jego modlitwa jest całkowitym zwróceniem się ku Bogu. Św. Marek zaznacza, że Jezus świadomie oddzielił się od uczniów, którzy są w łodzi, a On sam jeden na lądzie. Sugeruje przez to, że ta nocna rozłąka będzie przyczyną lęku uczniów. Marek zauważa też niezwykły sposób „patrzenia” Jezusa: zna On nie tylko myśli ludzi, ale także ich rzeczywiste potrzeby. Interwencja Jezusa to obraz nawiedzenia ludu przez Boga, który przychodzi z pomocą w chwilach zagrożenia.

Ciekawy jest zwrot: chciał ich minąć; można w nim widzieć nawiązanie do święta Paschy. Aramejska nazwa pascha oznacza dosłownie „przejście obok”, nie w sensie ominięcia, ale oszczędzenia, ocalenia (Wj 12,11-13). Aluzja do Paschy biblijnej, która jest czasem zbawienia, znajduje potwierdzenie w słowach Jezusa do przerażonych uczniów: Ja jestem, nie bójcie się! To wszystko potwierdza centralny temat Ewangelii Marka: bliskie jest królestwo Boże (Mk 1,5).

Łódź Kościoła, zagrożona utonięciem, nasuwa nam pytania, aktualne dziś bardziej niż kiedykolwiek.

  • Jaka jest nasza reakcja w obliczu obecnych zagrożeń wspólnoty wiary?
  • Czy znajdujemy umocnienie w Jezusowych słowach: Ja jestem, nie bójcie się!?
  • W obliczu ataku sił antykościelnych w XVIII wieku ówczesny papież mówił: „Jakie to szczęście być sternikiem tej dziurawej łodzi i mieć pewność, że ona nigdy nie zatonie”.


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364124

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu