Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Wjazd do Jerozolimy

2021-08-07

News
Jerozolima jest Świętym Miastem - Miastem Pokoju - zapowiedzią Niebieskiego Jeruzalem. W Biblii pojawia się ok. 950 razy jako miasto założone przez [boga] Szalem, miasto Dawida czy symbol eschatologicznej społeczności wierzących (por. Tb 13,9-17; Ga 4,25n; Ap 3,12; 21,2.10). Jezus zapewnił też: Nie bój się Córko Syjońska [Jeruzalem]! Oto Król twój przychodzi...!Czytaj!
J 12,12-19

Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz «Król izraelski!» A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu. Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.

Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych. Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił. Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: «Widzicie, że nic nie zyskujecie? Patrz - świat poszedł za Nim».


Rozważ!

Zbliża się kres ziemskiej misji Jezusa. Zbliża się czas świąt paschalnych, które będą spełnieniem Jego „godziny”. Opis uroczystego wjazdu Mesjasza do Jerozolimy kończy pierwszą część Ewangelii św. Jana; część druga to już „księga Godziny” (J 13-21). Opowiadanie skłania do głębszej refleksji nad pytaniem, czego początkowo uczniowie nie zrozumieli,i kiedy nastąpi zrozumienie.

Nazajutrz po uczcie w Betanii, czyli w niedzielę, Jezus dokonuje uroczystego ingresu do Jerozolimy. W Betanii został namaszczony na króla, teraz wielki tłum przyjmuje Go jako króla. Inaczej niż po rozmnożeniu chleba, teraz Jezus nie odrzuca tytułu, jakim obdarzył Go tłum. Jezus przyjmuje oznaki godności królewskiej, ale w sensie całkowicie odmiennym od zamierzonego przez tłum zwolenników. Podobnie przyjął namaszczenie w Betanii w znaczeniu, jakiego nikt nie przewidywał. Na odmienną motywację wskazuje też postawa uczniów, którzy początkowo nie rozumieli gestu Jezusa; dopiero gdy został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili.

Centralną rolę pełni tu proroctwo Zachariasza (9,9). Ewangelista zmienił początkowe słowa proroctwa, nawiązując do słów Sofoniasza (3,13). W ten sposób akcentuje on kontrast pomiędzy bojaźnią Córy Syjonu a radością wiwatujących tłumów. Wjazd Jezusa na osiołku wskazuje na Jego godność królewską. Jezus, przewidując swój rychły pogrzeb, wkracza do swej stolicy z trwogą. Między tryumfem nieświadomego tłumu a inauguracją królestwa mesjańskiego stoi krzyż Jezusa.

Rozważając tę symboliczną scenę nasuwa się szereg pytań.

  • Dlaczego niedziela palmowa łączy skojarzenie radosne z bolesnymi?
  • Dlaczego uczniowie początkowo nie zrozumieli zapowiedzi prorockich?
  • Co robić, gdy Pismo jest dla mnie księgą niezrozumiałą? Kiedy bojaźń może przerodzić się w radość?
  • Co znaczy dewiza: przez Krzyż do Nieba?

 

Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364167

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu