Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Ostatnia Wieczerza

2021-08-18

News
Ustanowienie Eucharystii opisane zostało przez trzech Ewangelistów synoptycznych i św. Paweł (Mt 26,20-29; Mk 14,17-25; Łk 22,14-23; 1 Kor 11,23-26), a św. Jan ukazał jej głębię teologiczną. Przekonywał, że Jezus jest drogą do Ojca. Punktem wyjścia tej drogi jest wewnętrzny pokój: Niech wasze serce się nie trwoży - nie lęka!Czytaj!
J 14,1-7

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?». Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».


Rozważ!

Czternasty rozdział Ewangelii św. Jana można podzielić na trzy części. W pierwszej przeważa nakaz wiary (14,1-14), w drugiej – temat miłości (14,14-24), w trzeciej zaś temat nauczania (14,25-31). Klamrą spinającą cały rozdział są słowa: Niech się nie trwoży serce wasze. W dwóch kolejnych rozważaniach zatrzymamy się na wstępie i zakończeniu tego rozdziału. Występujące tu słowo trwożyć się jest silniejsze niż wcześniejsze określenia lęku.

Najpierw sam Jezus przeżył trwogę, teraz uczniowie są strwożeni zapowiedzią Jego odejścia. Formuła zachęty pojawia się w Starym Testamencie w związku z zapowiedzią śmierci Mojżesza i objęcia przywództwa przez Jozuego. Pojawia się też w związku ze śmiercią Dawida i jego zastąpieniem przez Salomona. Jezus poleca uczniom zawierzenie wobec Jego bliskiego odejścia. Zawierzenie Bogu jest możliwe tylko przez zawierzenie Temu, którego Ojciec posłał na ziemię.

Dalsza część mowy objawiającej przedstawia Jezusa jako jedynego pośrednika w drodze do Ojca. On sam jest drogą do Ojca. Stąd też potrzebne jest Jego odejście, aby przygotować uczniom mieszkanie w domu Ojca. Tutaj mowa już wyraźnie o Jego bliskiej śmierci. Aby jednak nie zostawić uczniów zatrwożonych, Jezus zapowiada, że przyjdzie powtórnie i zabierze ich tam, gdzie sam przebywa. Zabranie uczniów oznacza włączenie ich w sferę Bożego życia.

  • Zapytam siebie, jak łatwo ulegam zatrwożeniu w obliczu manipulacji opinią publiczną?
  • Czy zdaję sobie sprawę ze współczesnych metod kreowania strachu w społeczeństwie?
  • Czy uświadamiam sobie, że w toczącej się wojnie medialnej istotną rolę pełnią półprawdy i celowe zniekształcanie informacji (fake-newsy).
  • Czy świadomie wybieram wiarygodne źródła informacji, aby nie paść łupem manipulacji?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364172

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu