Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Zakończenie mowy pożegnalnej

2021-08-26

News
Obietnica Ducha Wspomożyciela przygotowuje uczniów na moment odejścia Jezusa do Ojca. Duch Prawdy (J 14,17; 15,26) nie tylko nauczy i przypomni im wszystko to, co jest istotne w ich posłudze, ale również umocni ich wiarę i wezwie: Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!Czytaj!
J 14,25-31

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!

Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!


Rozważ!

Zakończenie pożegnalnej mowy Jezusa zawiera obietnicę zasłania Parakleta. Słowo to należy do terminologii sądowej. Obok oskarżyciela w procesie sądowym wymagana jest obecność adwokata, który bierze w obronę osobę pokrzywdzoną i podaje argumenty za jej uniewinnieniem. Duch Święty, obiecany przez Jezusa, ma również prowadzić Kościół ku pełni prawdy. Sprawi On, że uczniowie będą zdolni zachować naukę Jezusa, świadcząc o Jego miłości i o swojej miłości do Niego.

Życzenie pokoju występuje często w zakończeniach listów apostolskich. Jezus zostawia uczniom szczególny dar pokoju. Jest to pokój płynący od Boga, ściśle związany z przyjęciem Ewangelii. Jest to pełnia dóbr mesjańskich, jednoznaczna ze zbawieniem. Jest to pokój Chrystusa zmartwychwstałego, który wprowadza wierzących do rodziny świętych i czyni ich „domownikami Boga” (Ef 2,19).

Teraz Jezus ponownie uspokaja uczniów: Jego odejście wprowadza bowiem w nową rzeczywistość życia Bożego. Kto miłuje Jezusa, ten cieszy się Jego powrotem do Ojca, a w krzyżu dostrzega wypełnienie Bożego planu miłości. Objawienie Jezusa zmierza do zakończenia: nie ma On już nic do dodania. Słowo wróci do stanu boskiego milczenia. Dzięki Duchowi Świętemu uczniowie będą jednak mogli żyć Słowem, które pochodzi z ust Bożych. Władca tego świata już idzie, aby Go zabrać i wysłać na krzyż. Ciemność nie pokona jednak światłości; szatan zostanie pokonany w chwili swego pozornego zwycięstwa.

Ostatnie słowa Jezusa napawają ufnością wierzących w Niego. „Doskonała miłość usuwa lęk” (1 J 4,18).

  • Czy mogę stwierdzić, że tak jest ze mną?
  • Czy ciągle jeszcze lęk przed prześladowaniem paraliżuje moje zawierzenie Jezusowi?
  • On nigdy nie zostawia nas samymi: wraz z trudnościami daje też siłę do ich przezwyciężenia. Czy potrafię korzystać z pomocy sakramentów. Czy jest mi bliska nauka o miłosierdziu Bożym?


Módl się!
Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Franciszek o lectio divina

"Jednym ze sposobów duchowego czytania Słowa Bożego jest to co nazywa się lectio divina... Polega na poświęceniu czasu w ciągu dnia na osobistą, medytacyjną lekturę fragmentu Pisma Świętego. I jest to bardzo ważne: każdego dnia poświęć czas na słuchanie, medytację, czytanie fragmentu Pisma Świętego. W tym celu zalecam, by zawsze mieć kieszonkową Ewangelię i nosić ją w torbie, w kieszeniach; poniżej

więcej

Wracaj do domu - Festiwal Życia 2024

Zapraszamy 8 - 14 lipca 2024 do Kokotka k. Lublińca (diecezja gliwicka) na Festiwal Życia. Hasło: "Wracaj do domu!". Domem jest wiara - życie w prawdzie - wspólnota - Kościół młodych. W Biblii dom oznacza rodzinę (Łk 1,69; 1 Kor 3,9; 1 Tm 3,15). Sprawdź i przyjdź! Festiwal Życia.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 15364173

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu