Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Paweł w Koryncie

2021-09-16

News
Apostoł Narodów św. Paweł był odważnym i nieustraszonym misjonarzem, który docierał do Żydów i pogan z Ewangelią radości i nadziei. On też przekonywał "czcicieli Boga" - poszukujących i wątpiących - do odważnego wyznania wiary, ponieważ sam wcześniej usłyszał od Pana: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą...!


Czytaj!
Dz 18,7-11

[Paweł] odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego "czciciela Boga", imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście». Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy.


Rozważ!

Podczas swej misyjnej podróży Paweł dotarł do Koryntu, stolicy rzymskiej prowincji Achaja. Postanowił tam zatrzymać się dłużej, widząc otwartość pogańskich mieszkańców na dobrą nowiną o Jezusie. Początkowo zatrzymał się w domu żydowskich przybyszy z Rzymu, Akwili i Pryscylli, zarabiając na życie pracą fizyczną. Żydzi z miejscowej synagogi gwałtownie jednak przeszkadzali mu w pracy misyjnej.

Wówczas Paweł postanowił zerwać z synagogą i głosić Chrystusa w środowisku pogańskim. Jego nowy gospodarz Tycjusz Justus był poganinem życzliwie nastawionym do religii żydowskiej. Ludzi takich nazywano "czcicielami Boga", gdyż kierowali się w życiu bojaźnią Bożą bardziej niż względami ludzkimi. Ponieważ jego dom przylegał do synagogi, wielu żydów miało okazję przysłuchiwać się nauczaniu Pawła. Za przykładem przełożonego synagogi wielu słuchaczy uwierzyło i przyjęło chrzest.

Wtedy właśnie Paweł otrzymał w nocnym widzeniu umocnienie od Pana: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą. Tak więc dzięki życzliwości „bogobojnego” Tycjusza rozpoczął Paweł systematyczną misję wśród judeochrześcijan i pogan otwartych na Chrystusa. Korynt, miasto pogrążone w pogaństwie i zabobonie, staje się ważną metropolią Kościoła powszechnego.

  • Jak przyjmuję Jezusową zachętę do dzielenia się wiarą odważnie i bez lęku?
  • Czy mam przekonanie, że Pan jest ze mną, jak niegdyś z Maryją w Nazarecie i z Pawłem w Koryncie?
  • Czy szukam umocnienia w słowach Pisma, a nade wszystko w korzystaniu z sakramentów?
  • Czy w Spowiedzi św. znajduję umocnienie na chwile trudnych decyzji?


Módl się!
Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840018

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu