Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Bądź wierny aż do śmierci

2021-10-07

News
Poeta podpowiada: „Musisz dać świadectwo; bądź wierny – idź” (Z. Herbert). Świadectwo (gr. martyria) oznacza potwierdzenie prawdy, tego, co ktoś widział i słyszał (J 3,11.32), ale też potwierdzenie krwi (męczeństwo), kiedy świadek wiąże swój los z przeznaczeniem tego, o którym daje świadectwo (Ap 2,13; 17,6; 22,20).Czytaj!
Ap 2,8-11

Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył: Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.


Rozważ!

Smyrnę (dziś Izmir w Turcji) nazywano w starożytności „koroną Azji ze względu na piękne budowle okalające tamtejszy akropol. Chrystus objawia się miejscowej wspólnocie, poddanej próbom i prześladowaniom, jako zwycięzca śmierci. Jest On początkiem i końcem historii zbawienia. Zniewagi, jakich doznaje kościół Smyrny, są bluźnierstwem wymierzonym w samego Chrystusa. Zapowiadają one nasilenie szatańskich ataków w najbliższej przyszłości.

Pan jest jednak obecny wśród swoich wiernych. Ich ubóstwo okaże się wkrótce prawdziwym bogactwem w ocenie Boga. Dni prześladowań są policzone. Jeśli chrześcijanin dotrzyma wierności swemu Panu aż do śmierci, otrzyma pełnię życia. Nie musi więc obawiać się „drugiej śmierci”, czyli wiecznej zagłady. Faktycznie, w Izmirze istnieje nieprzerwanie liczna wspólnota chrześcijan z biskupem, jako świadectwo wzajemnej wierności Chrystusa i Kościoła.

Cierpień nie należy się lękać. Mają one sens wychowawczy w Bożej pedagogii. Bóg dopuszcza cierpienie; poddaje próbie Abrahama, Hioba, Mojżesza i tylu świętych Starego Przymierza. Nawet Chrystus przyjął na siebie kuszenie szatańskie, aby nam umożliwić wytrwanie w chwilach próby. „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mk 13,13).

Stoimy w obliczu wielkiej próby wiary. Chrześcijanie Bliskiego Wschodu tysiącami oddają życie za Chrystusa, choć mogliby je ocalić porzucając swą wiarę. Ich wierność jest zawstydzeniem dla nas, „letnich chrześcijan” Europy.

  • Czy stać nas na takie świadectwo?


Módl się!
Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840318

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu