Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Dziękczynne Alleluja!

2021-10-14

News
Apokalipsa św. Jana jako ostatnia księga Pisma Świętego ukazuje to, co ma się wydarzyć w przyszłości (Ap 1,1), a zarazem odsłania sens aktualnych dziejów Kościoła, czyli to co jest (1,19). Objawia ponadto po raz ostatni wyzwanie do odwagi i porzucenia lęku: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!
Czytaj!
Ap 19,1-5

Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiący: „Alleluja! Zbawienie i chwała i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, co osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług”. I rzekli powtórnie; „Alleluja!” A dym jej wznosi się na wieki wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło, i cztery Istoty żyjące, i pokłon oddali Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: „Amen! Alleluja!” I dobył się głos od tronu, mówiący: „Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!”.


Rozważ!

Ostatnie rozważanie, oparte na Apokalipsie, nie dotyczy już ludzkiego lęku, lecz bojaźni Bożej. Ludzkość odkupiona krwią Baranka, nie musi się już bać niczego ani nikogo na ziemi, gdyż odtąd jedynym jej zadaniem jest służba Bogu. Po upadku Babilonu następuje siódma i ostatnia w Apokalipsie doksologia, czyli pieśń dziękczynna zbawionych. Jest ona odpowiedzią na zbawcze dzieło Boga, które objawia się w unicestwieniu „Wielkiej Nierządnicy. Wyrok na nią jest wieczny, ale na razie żaden człowiek nie został nim dotknięty. Przeklęta jest cywilizacja grzechu, ale nie ludzie przez nią zniewoleni!

W niebiańską liturgię zbawionych włącza się 24 „Starców”, przedstawicieli Starego i Nowego Przymierza, oraz cztery żywioły kosmiczne. Wszyscy podejmują śpiew „wielkiego Hallelu” (Ps 113-118), który zapoczątkował sam Jezus ze swymi uczniami wychodząc z Ostatniej Wieczerzy. Psalmy te śpiewano w liturgii Izraela podczas wielkich świąt, dziękując Bogu za plony pól i winnic. Chrystus dokonał już ostatecznego żniwa i oddzielił pszenicę od chwastu (Mt 13,30)!

Teraz głos od tronu zachęca do poszerzenia kręgu uczestników liturgii: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! Te same zwroty spotykamy w psalmach jako zapowiedź powszechnego zbawienia. Oznaczają one Izraela („słudzy Boga”) i nawróceni spośród pogan („ci, którzy się go boją”). Zbawienie jest więc zgotowane nawet tym, którzy byli niewolnikami bezbożnej cywilizacji! Dotychczas ludzkość nie miała czynów zasługujących na zbawienie; teraz święci świadkowie Chrystusa ofiarują własne zasługi poganom, aby i oni mogli uczestniczyć w uczcie godów Baranka!

Apokalipsa, wielka Księga Nadziei, skłania nas do refleksji:

  • Czy jestem już wolny od ludzkiego lęku, którym dotąd szatan zniewalał ludzi?
  • Czy miejsce niewolniczego strachu zajęła bojaźń Boża, początek mądrości?
  • Czy spełnia się w moim życiu mądra zasada: kto boi się Boga, nie musi się już bać niczego?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840323

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu