Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Nie lękajcie się!

Dziękczynne Alleluja!

2021-10-14

News
Apokalipsa św. Jana jako ostatnia księga Pisma Świętego ukazuje to, co ma się wydarzyć w przyszłości (Ap 1,1), a zarazem odsłania sens aktualnych dziejów Kościoła, czyli to co jest (1,19). Objawia ponadto po raz ostatni wyzwanie do odwagi i porzucenia lęku: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!
Czytaj!
Ap 19,1-5

Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiący: „Alleluja! Zbawienie i chwała i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, co osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług”. I rzekli powtórnie; „Alleluja!” A dym jej wznosi się na wieki wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło, i cztery Istoty żyjące, i pokłon oddali Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: „Amen! Alleluja!” I dobył się głos od tronu, mówiący: „Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!”.


Rozważ!

Ostatnie rozważanie, oparte na Apokalipsie, nie dotyczy już ludzkiego lęku, lecz bojaźni Bożej. Ludzkość odkupiona krwią Baranka, nie musi się już bać niczego ani nikogo na ziemi, gdyż odtąd jedynym jej zadaniem jest służba Bogu. Po upadku Babilonu następuje siódma i ostatnia w Apokalipsie doksologia, czyli pieśń dziękczynna zbawionych. Jest ona odpowiedzią na zbawcze dzieło Boga, które objawia się w unicestwieniu „Wielkiej Nierządnicy. Wyrok na nią jest wieczny, ale na razie żaden człowiek nie został nim dotknięty. Przeklęta jest cywilizacja grzechu, ale nie ludzie przez nią zniewoleni!

W niebiańską liturgię zbawionych włącza się 24 „Starców”, przedstawicieli Starego i Nowego Przymierza, oraz cztery żywioły kosmiczne. Wszyscy podejmują śpiew „wielkiego Hallelu” (Ps 113-118), który zapoczątkował sam Jezus ze swymi uczniami wychodząc z Ostatniej Wieczerzy. Psalmy te śpiewano w liturgii Izraela podczas wielkich świąt, dziękując Bogu za plony pól i winnic. Chrystus dokonał już ostatecznego żniwa i oddzielił pszenicę od chwastu (Mt 13,30)!

Teraz głos od tronu zachęca do poszerzenia kręgu uczestników liturgii: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy! Te same zwroty spotykamy w psalmach jako zapowiedź powszechnego zbawienia. Oznaczają one Izraela („słudzy Boga”) i nawróceni spośród pogan („ci, którzy się go boją”). Zbawienie jest więc zgotowane nawet tym, którzy byli niewolnikami bezbożnej cywilizacji! Dotychczas ludzkość nie miała czynów zasługujących na zbawienie; teraz święci świadkowie Chrystusa ofiarują własne zasługi poganom, aby i oni mogli uczestniczyć w uczcie godów Baranka!

Apokalipsa, wielka Księga Nadziei, skłania nas do refleksji:

  • Czy jestem już wolny od ludzkiego lęku, którym dotąd szatan zniewalał ludzi?
  • Czy miejsce niewolniczego strachu zajęła bojaźń Boża, początek mądrości?
  • Czy spełnia się w moim życiu mądra zasada: kto boi się Boga, nie musi się już bać niczego?


Módl się!

Żyj Słowem!


ks. Antoni Tronina

fot. jk

Pozostałe tematy
Aktualności

Konkurs biblijny

Z okazji XXI Dnia Papieskiego ogłaszamy konkurs biblijny z nagrodami. „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” – to słynne zdanie św. Jana Pawła II ma swoje źródło biblijne. Na naszej stronie przez cały rok 2020/21 rozważaliśmy wybrane fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do hasła JP2 - cykl pod red. ks. prof. Antoniego Troniny (ssb24.pl). Poniżej zasady konkursu!

więcej

Weź i słuchaj! O Piśmie, które staje się Słowem

Nowa książka abpa Grzegorza Rysia nawiązuje do wyzwania, które usłyszał późniejszy biskup Hippony św. Augustyn (Weź i czytaj!). Dlaczego człowiek współczesny winien czytać i słuchać Biblii? Przecież on wie wszystko lepiej, przecież ma swoją prawdę, sam odpowiada sobie na wszystkie pytania. Nikt nie będzie mu mówił co ma czynić - jak żyć! W rękach człowieka Pismo Święte staje się jednak kluczem - kodem kulturowym - Słowem Życia; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 8300855

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu