Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Prorok czynu

2021-12-10

News
Prorok to ten, który ma za zadanie ogłaszać światu co Bóg ma do powiedzenia dziś. Wyjaśnia teraźniejszość przez pryzmat Bożego Słowa. Robi to na dwa sposoby. Pierwszy z nich omówiliśmy ostatnio, kiedy wypełnianie funkcji prorockiej wiązało się ze słowem mówionym lub pisanym. Drugi sposób to bycie świadkiem poprzez postawę życia i czyny, co będzie stanowiło przedmiot poniższych rozważań.
Czytaj!
1 Tes 1,5b-8

Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić.


Rozważ!

Wspólnota tesaloniczan zajmuje w sercu świętego Pawła bardzo ważne miejsce. Jego nauczanie w Tesalonikach bardzo szybko przyniosło owoc w postaci założenia Kościoła w tym rejonie, a sami chrześcijanie bardzo gorliwie żyli wiarą. Ich świadectwo stało się widoczne dla wszystkich. Być może z tych powodów stali się bliscy świętemu Pawłowi.

Na podstawie doświadczenia ze wspólnotą w Tesalonice Apostoł Narodów dostrzega pewną zależność, o której na początku wyżej przytoczonego fragmentu. Uczniowie Pana najpierw swoim życiem inspirowali innych. Gdzie jest piękne świadectwo życia, tam głoszona jest też Ewangelia. Już nie słowem, a czynem. I taki sposób prorokowania, a więc mówienia o Bogu działającym tu i teraz, przez pokazanie światu jak bardzo mnie to przemienia, jest drugim sposobem wypełniania funkcji prorockiej Chrystusa.

Jeśli celem katolika jest to, aby imię Jezusa dotarło w każdy zakątek świata, to jedną z dróg spełnienia tego jest przyjęcie Jego nauki i radykalne życie nią.

„Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nie trzeba nam nawet o tym mówić” – pisze Paweł. Nie trzeba mówić o wierze, gdzie są konkretne czyny, które ją wyrażają. Tak Paweł stał się prorokiem dla Tesaloniczan, i tak stajemy się prorokami dla nam współczesnych.


Módl się!

Panie Jezu, poślij mi swojego Ducha, którym napełniłeś Apostołów. Wierzę, że pod Jego wpływem dawali oni świadectwo o Tobie nie tylko mową, ale i czynem. Niech Duch Święty nauczy mnie życia zgodnego z Twoją Wolą, niech Jego ogień wypala we mnie to, co niezgodne z Ewangelią, aby moje życie przyniosło Ci chwałę. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.


Żyj Słowem!

  • W jakim stopniu twoja wiara wpływa na twoje czyny?
  • Czy twoje wybory, decyzje, postawy, są inspirowane Ewangelią?
  • Co możesz zrobić żeby twoje czyny przynosiły Bogu chwałę i głosiły Jego miłość?

ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10901412

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu