Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Godność

2021-12-18

News
Święty Leon Wielki, wybitny teolog, doktor Kościoła, który pełnił funkcję papieża przez 21 lat żyjąc w V wieku, skierował apel do wszystkich ochrzczonych: „Poznaj swoją godność chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem boskiej natury […]”. Chciał w ten sposób przypomnieć, że sakrament chrztu staje się w nas źródłem Bożego życia. Czyni człowieka dzieckiem Bożym. Od momentu chrztu każdy jest godnym miłości Pana, a tym samym każdy godny jest misji, do której On nas zaprasza.


Czytaj!
1 Tes 2,4

(...) lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.


Rozważ!

Podważanie autorytetu, sprawdzanie kompetencji, czy nawet próby dyskredytowania przez innych, to zjawiskach, których doświadczał Jezus. Pytano Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?” (Mt 11,28). A skoro z Mistrzem tak postąpiono, to uczeń również nie uniknie takich sytuacji. Jednak najgorszym nie są te ataki z zewnątrz, kiedy to inni pytają o naszą godność. Najtrudniej jest wtedy, kiedy sami w nią wątpimy. Kiedy stajemy się dla siebie przeciwnikami, podważając własną wartość.

Takie doświadczenie może stać się udziałem osoby, która chciałaby zaangażować się w posługę Ewangelizacji. Rodzące się wątpliwości, czy aby na pewno jestem godzien, czy powinienem, a przecież są lepsi, bardziej się nadający. Tymczasem nasz przewodnik, święty Paweł, od razu właściwie ustawia sprawę. Skoro jesteśmy ochrzczeni, to jesteśmy przez Boga uznani za godnych.

Pan powierza w nasze ręce Ewangelię. Czytamy ją, rozważamy, ale nade wszystko przeżywamy, tzn. próbujemy nią żyć i według niej oceniać naszą codzienność. Nie można być bardziej godnym tej misji, niż już jesteśmy dzięki łasce chrztu. Wszystko inne, a więc wiedza czy umiejętności, są tylko dodatkami, bo podstawę naszej godności stanowi niezasłużony dar dziecięctwa Bożego, otrzymany na chrzcie. I to ono czyni nas godnymi posługi, a nie to, co umiemy lub nie umiemy.


Módl się!

Panie Jezu, staje dziś przed Tobą wspominając dzień mojego chrztu świętego, kiedy to obdarzyłeś mnie godnością dziecka Bożego. Proszę Cię abyś odnowił we mnie przekonanie, że jestem kimś ważnym i potrzebnym w Twoim Kościele. Niech to przekonanie zmotywuje mnie do działania i głoszenia Twojej chwały. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Żyj Słowem!

  • Co myślisz na temat swojego miejsca w Kościele?
  • Jak do tej pory wyglądało twoje zaangażowanie w sprawy parafii?
  • Co czujesz myśląc, że Bóg sam wybiera cię i uznaje za godnego bycia Jego apostołem?

ks. Patryk Gawłowski

fot. pg

Pozostałe tematy
Aktualności

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10901414

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu