Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Formacja

2022-01-02

News
Prawo do stwarzania z niczego ma tylko Pan Bóg. Cała reszta powstaje w jakimś powiązaniu do innych rzeczy lub osób. Dziecko przychodzi na świat jako owoc miłości rodziców. Fachowiec może zdobyć umiejętności dzięki pomocy innego fachowca. Mistrz wychowuje ucznia. Także na płaszczyźnie łaski znajdujemy podobne powołania, bo apostoł Chrystusa także potrzebuje kogoś, przez kogo zostanie uformowany, żeby potem samemu móc dzielić się doświadczeniem wiary. Dziś w naszych rozważaniach przyjrzymy się tym, którzy zostali nam posłani, abyśmy sami dojrzeli do spełniania misji Jezusa.


Czytaj!

„[…] a Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze, tak aby nikt się nie chwiał pośród tych ucisków. Po to bowiem, jak wiecie, zostaliśmy ustanowieni.”

(1 Tes 3,2-3)


Rozważ!

Wspólnota w Tesalonice była tą, którą święty Paweł chwalił się wobec reszty chrześcijańskiego świata. Ich przykład wiary, ale też to jak swoją pobożność przekładają na chrześcijańskie życie, stało się powodem dla którego można o nich mówić jako o wzorowej wspólnocie uczniów Chrystusa. Jednak mimo to ta wspólnota nie przestaje się formować. Ich ojciec duchowy, święty Paweł, wie doskonale, że uczniowi potrzebna jest formacja permanentna, a więc taka, która trwa nieustannie. W tym celu posyła Tymoteusza, który ma dwa zadania: utwierdzić i umocnić w wierze, aby nikt nie zachwiał się pośród ucisków.

Sytuacja pierwszych chrześcijan była bardzo trudna, ze względu na wrogów z zewnątrz i wewnątrz. Zewnętrzni to oczywiście władze rzymskie, które stały za nieustannymi prześladowaniami. Do tego dołączali się Żydzi, którzy poprzez oszczerstwa i rozpowszechniane fałszywe opinie o wyznawcach Chrystusa przyczyniali się tylko do jeszcze gorszego ich traktowania. Zagrożeniem z wewnątrz byli ludzie, którzy przeinaczali naukę Jezusa i Apostołów, którzy głosili herezję albo tworzyli nawet własne sekty. Wobec tych zagrożeń w sercu niejednej osoby, która uwierzyła w Ewangelię, mogło rodzić się wiele wątpliwości, stąd tak wyjątkowa posługa Tymoteusza który miał temu zaradzić utwierdzając zdrową naukę, wskazując jak jest naprawdę, czego Bóg chce tu i teraz od swoich wybranych, a także umacniając to, co w ich sercach już zostało zasiane.

Z powyższego wynika konieczność troski o własną formację. Nasza dzisiejsza sytuacja nie jest wolna od zagrożeń zewnątrz i wewnątrz Kościoła. Ile zamętu wprowadzają różne grupy czy pojedynczy liderzy, albo ci, którzy z zewnątrz próbują podważać prawdy wiary. Aby serce osoby wierzącej pozostało blisko Pana Jezusa, w pełni Mu ufając, potrzeba znalezienia swojego Tymoteusza. Może to być wspólnota przy parafii czy w diecezji, może to być regularna lektura prasy lub książek, czy kierownictwo duchowe i regularna spowiedź. Ktoś, kto chce wypełniać swoje powołanie ucznia Chrystusa, musi zadbać o to, jak wygląda jego wiara.


Żyj Słowem!

1. Jak dbasz o pogłębianie swojej relacji z Bogiem i wiedzy religijnej?

2. Czy sięgasz po książki i czasopisma o tematyce wiary?

3. Czy widzisz potrzebę korzystania z pomocy kierownika duchowego?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10901416

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu