Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Przeźroczystość

2022-04-04

News
Wstęp.

Ksiądz Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy zawiera modlitwę: „Boże spraw żebym nie zasłaniał sobą Ciebie”. Ta prośba wyraża głęboką świadomość tego, jak wielkie są dary pochodzące od Boga, ale też jak realna jest pokusa przysłonięcia sobą samym naszego Stwórcy. Cecha przeźroczystości należy do funkcji kapłańskiej Chrystusa i naszej.

Czytaj

„Jeżeli inni mają udział w waszej majętności, to czemuż raczej nie my? Nie korzystaliśmy jednak z tej możności, lecz znosimy wszystko byle nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej.”

(1 Kor 9,12)


Rozważ

Jako duszpasterze Apostołowie w jakimś stopniu korzystali z dóbr osób, którym posługiwali. Fundamentem pierwszych wspólnot chrześcijańskich była zasada współdzielenia, o której możemy czytać w Dziejach Apostolskich (Dz 2,44; 4, 32). Takie urządzenie życia ze sobą jest piękne i szlachetne, jednak narażone na pewne zagrożenie, a jest nim większe zatroskanie o dobrostan aniżeli o głoszenie Ewangelii. Kiedy człowiek domaga się nagrody za swój trud skłania tym samym do myślenia, że jest on źródłem dobra, skoro mu trzeba za nie płacić. Byłaby w tym racja, gdyby dobro otrzymane od innych było porządku naturalnego, np. ktoś dla kogoś wykonał zlecenie. Natomiast kiedy chodzi o porządek nadprzyrodzony, czyli o przekazywanie innym wiary, nie ma mowy o tym, aby to w człowieku było źródło łask. Dlatego jeśli domaga się on za nie nagrody, wtedy stawia przeszkodę Ewangelii, zasłania Dawcę – Boga.

Chrystus mówił wielokrotnie o tym, że to co mówi i robi pochodzi od Ojca: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.” (J 8,28). Jezus jako arcykapłan daje nam przykład, że uczestnicząc w Jego kapłaństwie nie możemy się domagać względów, przywilejów, nagród czy zapłaty za to, co nie jest nasze. Wiara, którą się dzielimy, jest darem Boga. Do Niego ma należeć wszelka chwała.

Wiedział o tym święty Paweł dlatego unikał udziału w majętności tych, którym służył. Owszem, potrafił także obfitować, a więc mądrze rozporządzać darami tego świata, ale też był w tym niesamowicie wolny. Wiedział, że nawet jeśli ktoś jemu dziękuje, to tak naprawdę nie on jest dawcą łask. Przywracanie innym świadomości, że to Bogu należy się za wszystko chwała, jest przezroczystością, spełnieniem kapłańskiej misji.


Módl się

Pomódl się słowami psalmu 115


Żyj

1. Czego domagasz się od innych za wyświadczone im dobro?

2. O czym myślisz, gdy ktoś za coś ci dziękuje?

3. Co jest twoją motywacją do pomagania innym?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10901335

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu