Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Wy jesteście światłem świata

Zgorszenie

2022-04-22

News
Włączeni w potrójną misję Chrystusa możemy słusznie pytać: co więc mam robić? Czasami jednak pytanie powinno brzmieć: a czego mam nie robić? Musimy być świadomi istnienia świata duchowego, na który każdy nasz czyn ma przełożenie. Wyobraźmy sobie prześcieradło: trzymając je za jeden punkt i podnosząc w górę jednocześnie podnoszę całość. Analogicznie gdy łapiąc w jednym miejscu ściągam je w dół, cała reszta idzie za nim. Podobny wpływ mają nasze postawy. Mogą albo podnosić, albo ściągać w dół. Spełnić funkcje prorocką znaczy nie tylko dbać o dobry przykład, ale też walczyć o to, aby tego złego było jak najmniej.Czytaj

„Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.”

(1 Kor 10, 32-33)


Rozważ

Pierwsze, co winniśmy sobie wyjaśnić, jest samo zjawisko zgorszenia. Mylnie często myślimy, że zgorszenie równa się oburzeniu. Ktoś mówi: „jestem zgorszony twoim zachowaniem”, a tak naprawdę ma na myśli: „oburzyło mnie to, co zrobiłeś”. Jedno z drugim nie jest tożsame! Jak więc je odróżnić? Zerkając do samego słowa „zgorszenie” (gr. Aproskopos) to określenie używane do opisu gładkiej drogi, na której nie ma o co się potknąć. W przenośni wyrażenia to mówi o kimś, kto nie przywodzi innych do grzechu. Zgorszenie jest to więc tylko i wyłącznie takie zachowanie się człowieka, po którym inni czują się zachęceni do grzechu i zła.

Stara chrześcijańska maksyma brzmi: czyń dobro a zła unikaj. Można by w ten sposób określić prosto zadania proroka. Do tej pory mówiliśmy głównie o czynieniu dobra, o dawaniu świadectwa, tymczasem musimy pamiętać o drugiej stronie tej rzeczywistości, to jest o tym, aby swoimi postawami nie pociągać innych do grzechu.

Chodzi tu o wszystkie te sytuacje, gdzie słowem lub czynem mogę zachęcać do zła, może nawet wprost je proponować. Zdarza się, że bagatelizujemy pewne grzechy, np. związane z seksualnością, alkoholem, codzienną modlitwą. Część z nich uważamy za normalne, jak na dzisiejsze czasy, i jako takie też przedstawiamy je innym. Życie każdego z nas jest jak droga, po której inni mogą iść do Boga, a wyżej wspomniane zachowania sprawiają, że na tej drodze zaczynają pojawiać się przeszkody, które innym utrudnią przejście do Pana.

Święty Paweł przestrzega nas przed byciem zgorszeniem dla innych, wskazując, że naszym celem jest się przypodobać. Kontrowersyjne, bo wielu z nas czuje awersję do takiej postawy. Przypodobać czyli myślimy podlizać się, zachować nieuczciwie w celu osiągnięcia jakiejś korzyści. Jednak Świętemu Pawłowi chodzi o przypodobanie, które jest spełnieniem najważniejszych potrzeb drugiego. Tak, jak zgorszenie jest ściąganiem w dół, zachęcaniem do zła, a tym samym oddalaniem od spełnienia potrzeby Boga, tak przypodobanie jest tego odwrotnością. Zachowuję się tak, że chce innych do dobra pociągnąć, a co za tym idzie, przyprowadzić do Pana.


Módl się

Pomódl się psalmem 121, w którym padają słowa, które zapewniają nas, że oddając się opiece Boga nie upadniemy: „On nie pozwoli by potknęła się twa noga” (w.3)


Żyj

1. Zastanów się jak twoje zachowanie codzienne może wpłynąć na innych.

2. Co zrobisz dostrzegając w sobie takie postawy, które mogą ściągać innych w dół?

3. Jak sam reagujesz, gdy widzisz takie postawy u innych?


ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Festiwal Życia - Kokotek 2022

Radosny festiwal życia młodych w Kokotku k. Lublińca z Maryją "Ja" - 4-7.07.2022. Ona najlepiej wie, co znaczy - jako młody człowiek odpowiedzieć na wołanie anioła: "Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Zapraszamy!

więcej

Leksykon katechetyczny

Ukazał się Leksykonu katechetycznego pod red. ks. Jana Kochela i ks. Jerzego Kostorza - to pozytywne wydarzenie 2022 roku; pierwszy tego typu leksykon w Polsce; zob. Jedność - poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 10901340

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu