Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Młodzi na ołtarze!

Św. Sebastian (†304)

2022-12-25

News
Papież Franciszek, wyróżniając przykłady młodych świętych, wskazał najpierw na żyjącego w trzecim wieku św. Sebastiana, który „był młodym kapitanem gwardii pretoriańskiej. Opowiadają, że wszędzie mówił o Chrystusie i starał się nawracać swoich towarzyszy, dopóki nie otrzymał rozkazu wyrzeczenia się swojej wiary. Ponieważ się nie zgodził, został przeszyty strzałami, ale przeżył i nadal nieustannie głosił Chrystusa. W końcu został zachłostany na śmierć” (CV 51). Postać obnażonego młodzieńca, którego przeszywają strzały stała się jednym z najbardziej popularnych świętych zachodniej Europy.


Czytaj!

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię.U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Mt 10,28-33 (BT)


Rozważ!

Święci do głębi żyli Ewangelią i realizowali jej przesłanie. Cechą ich wyróżniającą była odwaga! Stąd w liturgii we wspomnienia męczenników często przywołuję się fragment Ewangelii Mateusza o wezwaniu do odwagi (por. Mt 10,26-31). Powtarza się tam trzy razy motyw: „Nie bójcie się… nie lękajcie się!”. W ogóle ktoś cierpliwy policzył, że w Piśmie świętym wezwanie to można odnaleźć dokładnie 365 razy. Jest to więc zachęta Boga na każdy dzień roku. Lęk należy do podstawowych stanów ludzkiej egzystencji. Formą najbardziej pierwotną jest lęk moralny jako reakcja psychiki na naruszenie nakazów prawa Bożego. Przeciwwagą dla lęku jest odwaga. Ona otwiera serca, by zrozumieć, że „życie nie oznacza tylko «iść», lecz oznacza akceptację «naszego powołania i misji»; nie polega na odpowiedzeniu sobie na pytanie «co mnie zadawala», lecz na ukochaniu i wyborze tego, co jest miłe Bogu, tego co jest dobre, sprawiedliwe i prawdziwe” (Martini, Słownik duchowy, 100).

W w. 28-33 wezwanie do porzucenia lęku (obaw) skierowane jest do świadków – głosicieli i staje się bardziej konkretne. Jezus uczy tu rozróżniać pomiędzy prawdziwym i fałszywym lękiem. Wspólnota chrześcijańska doznaje prześladowania i ma świadomość męczeństwa. Mistrz przekonuje jednak, że pomimo bolesnych doświadczeń, bać się należy Boga, a nie ludzi (Mt 10,28; por. Iz 8,12n). Bać się należy Tego, kto ma pełną władzę, nie tego, którego władza jest ograniczona. Ciało i duszę w piekle zatraci nie diabeł, ale Bóg (w. 28b; por. Paciorek, NKB NT I, 439).

Św. Ambrożemu (†397) przypisuje się Passio o męczeńskiej śmierci młodego oficera gwardii cesarskiej. Wspomina go również w swoim komentarzu do psalmu 118. Według tej opowieści ojciec Sebastiana pochodził z rodziny urzędniczej w Narbonie, matka z Mediolanu. Biskup Ambroży pisze: "[Sebastian] urodził się w Mediolanie" (zob. Expositio Psalmi CXVIII, 20,43; PL 15,1197-1526). Dzięki starannemu wychowaniu i stanowisku ojca, Sebastian został dowódcą gwardii cesarskiej. Jednak na rozkaz Dioklecjana – za odmowę wyrzeczenia się wiary w Chrystusa – przywiązano go do słupa lub drzewa i przeszyto strzałami. Sądząc, że śmierć jest już nieunikniona, pozostawiono go, by skonał. Tymczasem chrześcijańska wdowa, Irena, zaczęła go pielęgnować, i Sebastian odzyskał siły. Z tą samą co przedtem odwagą wyznawał swą wiarę i świadczył o Chrystusie. Przekonywał teraz, że bać się należy tylko Boga (zob. Prz 2,5.11; 9,10; Syr 1,18; Rz 8,15; Ef 5,21; Flp 2,12; Hbr 12,28). Wówczas cesarz kazał go ponownie uwięzić i zabić pałkami. Ciało męczennika wrzucono do rzymskiej Cloaca Maxima, skąd wydobyła je niejaka Lucyna. Pochowane zostało iuxta vestigia apostolorum in Catacumnbas, czyli według tradycji apostolskiej w katakumbach (zob. Księga imion i świętych, t. 5, 211).

Biskup Ambroży w swoim komentarzu wspomina ten okres wczesnochrześcijańskich prześladowań w Mediolanie i Rzymie. Prześladowania miały różną intensywność i przebieg w poszczególnych częściach Imperium. W Rzymie "z powodu gorliwości w wyznawaniu wiary wybuchły wielkie prześladowania. Tam też [Sebastian] został umęczony, tam właśnie otrzymał wieniec zwycięstwa" (Expositio Psalmi, 20,43-45).

Kult św. Sebastiana potwierdzają najstarsze kalendarze liturgiczne, martyrologia i sakramentarze oraz archeologia. Przetrwał np. ślad pierwotnego grobu męczennika z III wieku. Nad tym grobem powstała bazylika ku jego czci, poza murem Aureliana, w pobliżu Via Appia w Rzymie. Pierwotnie była to świątynia pod wezwanie Świętych Apostołów, a później od połowy IV w. pod wezwaniem św. Sebastiana i innych męczenników rzymskich, gdyż przeniesiono tam relikwie wielu świętych, stąd otrzymała tytuł bazyliki mniejszej. W IX w. relikwie Męczennika rozproszono i umieszczono w różnych kościołach, np. papież Eugeniusz część relikwii podarował opactwu św. Medarda w Soissons (Francja), papież Leon IV relikwię głowy świętego przekazał rzymskiej bazylice Czterech Koronatów (w pobliżu Koloseum). Pod ołtarzem głównym bazyliki w Rzymie znajduje się dziś rzeźba przedstawiająca św. Sebastiana dłuta Antoniego Giorgettiego, wykonana według projektu Ferriego; znajduje się tam również rzeźba autorstwa Annibale Durante. Powstało wiele figur i obrazów najwybitniejszych artystów przedstawiających obnażonego młodzieńca przeszytego strzałami, np. dzieła Botticelliego, El Grecco, Tycjana, Rubensa, Perugino, Mantegna, da Messina itd.

Św. Sebastian uznawany jest za orędownika w czasie epidemii, patronem inwalidów wojennych, łuczników, myśliwych i żołnierzy (np. Gwardii Szwajcarskiej).

Pełna czci bojaźń Boża pozwoliła młodemu męczennikowi z Rzymu pokonać lęk przed śmiercią fizyczną i zaufać Opatrzności. „Nie bójmy się tego, kto zabiera nam odzienie i własność, ale nas zabrać nie może” – pisał św. Ambroży. Bóg dysponuje zawsze wystarczającą mocą, aby uchronić swoich wiernych od ostatecznej klęski. Dlatego nie bójcie się! – przekonuje Jezus. To wezwanie ma na celu uspokoić zatrwożonych, lecz nie zapewnia uczniów, że unikną męczeństwa. Jeśli jednak taka konieczność nadejdzie, będzie ona zgodna z wolą Boga. Uczniowie mogą być pewni Bożej opieki i Bożej pomocy w przeciwnościach. Ostatecznie zwycięży bowiem Jego zbawcza wola.

Ponownie przyszedł czas, że wyznawcy Chrystusa w różnych częściach świata są fizycznie atakowani przez przeciwników, zwolenników Złego, trzeba więc zapytać:

  • Jak zachować spokój w obliczu takich napaści i prześladowań (por. Ps 38)?
  • Czy mamy wystarczającą wiarę w moc dobrej Nowiny? Jezus przecież zapewnia: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli!czy też jesteście warci więcej niż wiele wróbli (Mt 10,31).
  • Jak możemy umocnić swoją wiarę w Opatrzność (Jezu, ufam Tobie!)?


Módl się!

Święty Sebastianie, mężny świadku wiary w Chrystusa, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złem, chorobą, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i życzliwości i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.


Żyj słowem Bożym!

Medialne doniesienia o pandemii Covit-19 i jego realne rozprzestrzenianie się w świecie spowodowały, że miliony ludzi na całym świecie lękało się o swoje zdrowie i życie. Wielu doświadczyło niszczących skutków tej choroby zakaźnej. Warto przypomnieć, że w Kościele katolickim mamy świętych, do których możemy zwracać się o pomoc w takich sytuacjach.

ks. Jan Kochel

fot. witraż św. Sebastiana z Obernai (Francja)

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14063195

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu