Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Młodzi na ołtarze!

Św. Pankracy (†304)

2023-01-07

News

Wśród męczenników pierwszego Kościoła, obok świętych dziewic i męczennic, byli też młodzieńcy, którzy oddawali życie w obronie wiary chrześcijańskiej. Wśród nich wyróżnił się syn obywateli rzymskich, pochodzących z Azji Mniejszej – Pankracy. Był on obywatelem rzymskim od urodzenia, podobnie jak Szaweł z Tarsu. Obydwaj znali swoje prawa i przywileje (por. Dz 16,21. 37n; 22,25-29; 23,27).

Czytaj!

[Żydzi słuchali Pawła] uważnie, lecz teraz zaczęli krzyczeć: „Precz z nim! Nie godzi się, aby taki żył na ziemi!”. Krzycząc, zrzucali z siebie płaszcze i ciskali piaskiem w górę. Wtedy dowódca kazał go odprowadzić do koszar, a następnie polecił go wychłostać, aby wymusić zeznania. Chciał się bowiem dowiedzieć, dlaczego z taką wrogością krzyczeli przeciwko niemu. Gdy go wiązano rzemieniami, Paweł odezwał się do setnika: „Czy obywatela rzymskiego, który nie został osądzony, wolno wam biczować?”. Kiedy setnik to usłyszał, poszedł do dowódcy i zapytał: „Co zamierzasz zrobić? Ten człowiek jest przecież Rzymianinem”. Wtedy dowódca zbliżył się i zapytał: „Powiedz mi, jesteś Rzymianinem?”. „Tak!” – odpowiedział. Wówczas rzekł dowódca: „Ja wiele zapłaciłem, by uzyskać to obywatelstwo”. „A ja posiadam je od urodzenia” – odpowiedział Paweł. Wtedy natychmiast odeszli od niego ci, którzy mieli go przesłuchiwać. A dowódcę ogarnęło przerażenie, bo zorientował się, że kazał związać Rzymianina.

Dz 22,22-29 (BT)


Rozważ!

Jednym z najtrwalszych osiągnięć starożytnych Rzymian było ich prawodawstwo. Początkowo funkcjonowało ono jako prawa zwyczajowe przyjęte od przodków, jednak z czasem stworzono trwały system prawny, spisany w latach 451 – 449 p.n.e. jako Prawo XII Tablic, wyryte na brązowych tablicach i ustawione na Forum Romanum. Obejmowało ono normy prawa cywilnego, państwowego i karnego, zawierało opis procedur sądowych i regulowało obyczaje związane z kultem religijnym. Każdy obywatel rzymski był objęty tym prawem i mógł zawsze się do niego odwołać. Rzymianie szczegółowo regulowali przepisami prawnymi np. dziedziczenie i nabywanie ziemi, stosunki rodzinne i in. Prawo cywilne – ius civilis – wychodziło od rozstrzygnięć konkretnych przypadków (łac. casus– „przypadek”), a dochodziło do wyroku drogą rozwiązań prawnych, zgodnych z iuris prudentia – „biegłą znajomością prawa oraz wiedzą o tym, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe”. Aktualność i znaczenie zachowały również do dziś takie maksymy prawa rzymskiego, jak np.: nemo iudex in causa sua, czyli „nikt nie może być sędzią we własnej sprawie”; audiatur et altera pars – „należy wysłuchać (w procesie sądowym) obu stron”; in dubio pro reo – „w wypadku wątpliwym (należy orzec na korzyść oskarżonego)”; lex retro non agit – „prawo nie działa wstecz” albo dura lex sed lex – „twarde prawo, lecz prawo”.

Pierwsza fala prześladowań chrześcijan przez rzymskie władze była zgodna z literą prawa, a rozpoczęła się już w I wieku za panowania cesarza Nerona (37-68 n.e.). Druga fala prześladowań nastała za czasów cesarza Domicjana (81-96 n.e.), kiedy chrześcijan skazywano pod pretekstem „ateizmu”, czyli nieskładania ofiar bogom. Trzecia na przełomie II i III w., za panowania cesarza Maksymiliana Traka (235-238) i Decjusza (249-251). Ostatnia fala represji – najbardziej okrutnych i publicznych – miała miejsce za cesarza Dioklecjana (284–305). Na mocy edyktu z 304 r. nakazano chrześcijanom złożenie ofiar pogańskich, jednak wielu z nich wystąpiło aktywnie przeciw władzy, za co skazywano ich na śmierć męczeńską.

Młody Pankracy, znalazł się w Rzymie pod opieką wuja Dionizego, który handlował na wzgórzu Janikulum w dzielnicy Zatybrze wśród chrześcijan przybyszów ze Wschodu. Został oskarżony o sprzyjanie nowej religii i skazany na śmierć według obowiązującego prawa rzymskiego w 304 r. Jako obywatel rzymski został ścięty mieczem, jak Paweł z Tarsu. Ciało jego złożono na cmentarzu Calepiodio za bramą Aureliańską. Szybko kult młodego Męczennika rozprzestrzenił się w Wiecznym Mieście (przełom IV i V w.). Papież Symmach (†514) wybudował nad jego grobem bazylikę. W świątyni przechowywany jest relikwiarz z głową Świętego i relikwiarze innych męczenników rzymskich. W prezbiterium zaś znajdują się freski z XVII w. d`Arpigno. Przedstawiają one m.in. św. Pankracego męczennika z Rzymu oraz św. Dionizego (wuja Pankracego). Są tam również starożytne katakumby, w których grzebano ciała rzymskich męczenników. Bazylika mniejsza św. Pankracego jest też kościołem tytularnym (np. kard. Stanisława Hozjusza), wielokrotnie zmieniała swoich opiekunów. W końcu w 1662 r. trafiła w ręce Zakonu Karmelitów Bosych, a obecnie jest siedzibą polskich karmelitów prowincji warszawskiej. Posługują tu również polskie Karmelitanki od Dzieciątka Jezus i działa Papieski Instytut Duchowości Teresianum.

Św. Pankracy jest patronem dzieci i młodzieży, rycerstwa, ogrodników, a nadto uważa się go za stróża wierności każdej przysiędze (Grzegorz z Tours) oraz orędownika przy bólach głowy; czczony jest zwłaszcza w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Papież Grzegorz Wielki dał impuls do kultu tego młodziutkiego Męczennika, wysyłając Augustyna z Canterbery († 604/5) z relikwiami świętego i włączając jego legendę do Liber in gloria martyrum. Saint Pancras Old Church w Londynie to jedno z najstarszych miejsc kultu chrześcijańskiego w Anglii. W średniowiecznej ikonografii Pankracy był przedstawiany jako młody żołnierz (wg kalendarza Trydenckiego wspomnienie z 12 maja).

Warto jeszcze zapytać:

  • Czy jesteśmy gotowi na dawanie świadectwa wiary (por. Dz 1,8)?
  • Dlaczego odrzuceniu religii i przemocy wobec wierzących towarzyszy „krzyk” (fizyczny i medialny), zagłuszający sumienia i rozum?
  • Czy powracające fale prześladowań chrześcijan są realizacją przepowiedni Jezusa: „«Sługa nie jest większy od swego pana». Jeśli Mnie prześladowali, także i was będą prześladować. Jeśli zachowywali moją naukę, będą przestrzegać również waszej. Dopuszczają się zaś tego wszystkiego w stosunku do was ze względu na moje imię, ponieważ nie znają Tego, który Mnie posłał” (J 15,20-21)?


Módl się!

Wszechmogący Boże, niech się raduje Twój Kościół ufny w orędownictwo świętego Pankracego, męczennika, niech dzięki jego modlitwie trwa w oddaniu się Tobie i cieszy się pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Żyj słowem Bożym!

Na progu XXI w. aktualne jest wyzwanie do dawania świadectwa. Św. Matka Teresa posłużyła się przy tym dobrym porównaniem: „Często możesz zobaczyć druty, które biegną wzdłuż drogi. Zanim nie puścisz przez nie prądu, nie będzie światła. Drut to ty i ja! Prądem jest Bóg! Mamy moc pozwolić płynąć przez nas prądowi i w ten sposób przynieść światło światu: JEZUSA. Albo odmówimy bycia użytecznymi i tym samym pozwolimy, aby świat opanowała ciemność” (Youcat, 11). Jak skutecznie zaprosić młodych do włączenia się w dzieło nowej ewangelizacji?

ks. Jan Kochel

fot. Sant Pancratius in Rome

Pozostałe tematy
Aktualności

Biblijny model wychowania

W parafii NSPJ w Koszęcinie w niedzielę 26 marca br. odbędzie się promocja i prezentacja książki "Drogi wychowania. Elementarz pedagogii biblijnej" oraz spotkanie z rodzicami i wychowawcami. Chodzi o biblijny model wychowania w rodzinach, szkołach i parafiach. Zapraszamy!

więcej

Kazania pasyjne`2023

W bieżącym roku kazania pasyjne będą rozważaniem poszczególnych fragmentów Pasji wg św. Mateusza. Rozważania przygotował ks. Franciszek Koenig - prof UO i proboszcz parafii Znalezienia Krzyża św. z Rusinowic; wprowadzenie; zob. poniżej

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 11829113

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu