Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

PALMA CIERPLIWOŚCI (26)

2012-06-29

NewsBogactwo symboliki biblijnej jest wyjątkowo głębokie i wprzęgnięte w przekaz wiary Kościoła. Sam Jezus Chrystus w dziele głoszenia Dobrej Nowiny bardzo często posługiwał się różnego rodzaju obrazami, aby jasnym i zrozumiałym uczynić każde słowo Ewangelii. Z kolei symbole i obrazy biblijne odnoszące się do osoby Matki Najświętszej, mają za zadanie przybliżyć się do Tej, która nam w wierze przewodzi.
TEKST GODZINEK


O, palmo cierpliwości, o, cedrze czystości
(Seksta)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE


STARY TESTAMENT

Z Księgi Psalmów:

Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:
głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami,
na harfie dziesięciostrunnej i lirze
i pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.
Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,
bardzo głębokie Twe myśli!
Człowiek nierozumny ich nie zna,
a głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni plenią się jak zielsko
i złoczyńcy jaśnieją przepychem,
i tak idą na wieczną zagładę.
Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie,
bo oto wrogowie Twoi poginą,
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Oko moje patrzy na nieprzyjaciół,
tych, co powstają na mnie.
Słuchają moje uszy moich przeciwników.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Wydadzą owoc nawet i w starości,
pełni soków i zawsze żywotni,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

(Ps 92, 1-16)


NOWY TESTAMENT

Z Księgi Apokalipsy św. Jana:

Potem ujrzałem:
a oto wielki tłum,
którego nie mógł nikt policzyć,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków,
stojący przed tronem i przed Barankiem.
Odziani są w białe szaty,
a w ręku ich palmy.
I głosem donośnym tak wołają:
«Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie
i u Baranka».
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt,
i na oblicza swe padli przed tronem,
i pokłon oddali Bogu, mówiąc:
«Amen.
Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen».
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
«Ci przyodziani w białe szaty
kim są i skąd przybyli?»
I powiedziałem do niego:
«Panie, ty wiesz».
I rzekł do mnie:
«To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty,
i w krwi Baranka je wybielili.
Dlatego są przed tronem Boga
i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy.
A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.
Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć,
i nie porazi ich słońce ani żaden upał,
bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu,
i poprowadzi ich do źródeł wód życia:
i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu».

(Ap 7, 9-17)


ROZWAŻANIE

Palma cierpliwości

W rozważanym tytule odnoszonym do Matki Najświętszej zwarte zostały dwa słowa: palma i cierpliwość. Jakie jest ich wzajemne powiązanie?
W świecie starożytnym palma miała duże znaczenie użytkowe. Palma jak roślina była nie tylko piękną ozdobą, ale także na różny sposób mogła służyć człowiekowi w codziennym życiu. Wiele rzeczy wykonywano z palmy i do różnych rzeczy ją używano.
Z drugiej strony wyrośnięta palma przewyższa człowieka swoją wielkością, dlatego jest symbolem tego co wielkie, wzniosłe i co przewyższa człowieka i jego ludzkie możliwości. Stąd w Psalmie 92 czytamy słowa, że „sprawiedliwy zakwitnie jak palma” (Ps 92, 13). Dlatego nie można się dziwić, że właśnie w czasie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy witano go z gałązkami palm w ręku jako kogoś wielkiego. Nawet rzucano je na ziemię śpiewając te wzniosłe słowa: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. W konsekwencji zdobycie wielkości według bożego planu i w duchu Ewangelii, powinno zaowocować przyszłą chwałą. Dlatego w apokaliptycznej wizji z Księgi Apokalipsy, męczennicy są ubrani w białe szaty, a w rękach trzymają palmy (zob. Ap 7, 9).
Jednak od czasów Ojców Kościoła palma stała się także symbolem Maryi, jako tej, Która jest wielka w oczach Boga. A owocem jej wielkości jest narodzony z Niej Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Stąd w określeniu „palma” wobec Maryi zamknięta pochwała dla Jej wytrwałość i cierpliwość we wszystkich Bożych zrządzeniach, jakich doświadczyła na drogach swojego życia, od momentu zwiastowania, a po chwilę Jezusowego konania na krzyż. Ona Nigdy nie była niecierpliwa. Ona była cierpliwa w najwyższym i najdoskonalszym stopniu. W takim sensie stała się jak palma. Zawierzyła Bogu. Potem czekała przez około trzydziestu lat na potwierdzenie, że Jej Syn, który uzdrawiał nieuleczalnie chorych, przemienił wodę w wino, rozmnażał pokarm, wreszcie wskrzeszał umarłych, jest nie tylko człowiekiem, ale Mesjaszem. Wymagało to nadzwyczajnej cierpliwości.
Maryja była zatem cierpliwa w szukaniu i spełnianiu woli Boga. W tym była doskonała, wielka, piękna jak palma.

W podejmowanym rozważania nad słowami „palma cierpliwości”, warto sobie postawić znów kilak prostych pytań:
Jakie jest oblicze mojej cierpliwości w sytuacjach życia?
Jaka jest moja cierpliwość w szukaniu i spełnianiu woli Boga?
Co w mojej postawie życia może być dla Boga piękne, wzniosłe, najpiękniejsze?


MODLITWA

Modlitwa o cierpliwość

Panie Jezu!
Na drogach życia stajemy nieraz bezbronni.
Niewiele potrzeba by nas zranić.

Na swoją obronę mamy wtedy
tylko milczenie, a jak trudno milczeć.
Po naszej stronie walczy prawda,
a tak trudno czekać i okazać jej wierność.

Prosimy Cię, Chryste
dotykaj naszych oczu,
abyśmy widzieli dobro w bliźnich.

Pomóż nam widzieć częściej
jasność, pokój i głębię Twojego piękna,
które obejmuje nas.

Prowadź nas słodka Miłości,
prowadź nas zawsze naprzód
do jeszcze głębszego zrozumienia
Tajemnicy Eucharystii.

Panie pomóż każdego dnia
powstawać z naszych upadków.
Byśmy uczyli się wytrwałości
od najmniejszych kroków. Amen.

ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14063163

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu