Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Matka wiary

CEDR CZYSTOŚCI (27)

2012-07-07

News


Psalmy są perłami poezji hebrajskiej, a równocześnie modlitwami, którymi człowiek zwraca się do Boga od tysięcy lat. W tekście psalmów zawarte są wyjątkowo piękne obrazy i porównania z których zaczerpnął także autor tekstu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP.      TEKST GODZINEK


O, palmo cierpliwości, o, cedrze czystości
(Seksta)


ŹRÓDŁOWE TEKSTY BIBLIJNE


STARY TESTAMENT

Z Księgi Psalmów:

Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:
głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami,
na harfie dziesięciostrunnej i lirze
i pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.
Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,
bardzo głębokie Twe myśli!
Człowiek nierozumny ich nie zna,
a głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni plenią się jak zielsko
i złoczyńcy jaśnieją przepychem,
i tak idą na wieczną zagładę.
Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie,
bo oto wrogowie Twoi poginą,
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Oko moje patrzy na nieprzyjaciół,
tych, co powstają na mnie.
Słuchają moje uszy moich przeciwników.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Wydadzą owoc nawet i w starości,
pełni soków i zawsze żywotni,
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

(Ps 92, 2-16)


Z Księgi Mądrości Syracha:

Mądrość wychwala sama siebie,
chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
Wyszłam z ust Najwyższego
i niby mgła okryłam ziemię.
Zamieszkałam na wysokościach,
a tron mój na słupie z obłoku.
Okrąg nieba sama obeszłam
i przechadzałam się po głębi przepaści.
Na falach morza, na ziemi całej,
w każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie.
Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam miejsca, by spocząć -
szukałam w czyim dziedzictwie mam się zatrzymać.
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: «W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo!»
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.
Wyrosłam jak cedr na Libanie
i jak cyprys na górach Hermonu.
Wyrosłam jak palma w Engaddi,
jak krzewy róży w Jerychu,
jak wspaniała oliwka na równinie,
wyrosłam w górę jak platan.
Wszystko przepoiłam wonnością jak cynamon i aspalat pachnący,
i miłą woń wydałam jak mirra wyborna,
jak galbanum, onyks, wonna żywica
i obłok kadzidła w przybytku.
Jak terebint gałęzie swe rozłożyłam,
a gałęzie moje - gałęzie chwały i wdzięku.
Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle,
a kwiat mój wyda owoc sławy i bogactwa.
Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie,
nasyćcie się moimi owocami!
Pamięć o mnie jest słodsza nad miód,
a posiadanie mnie - nad plaster miodu.
Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą,
a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.
Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu,
a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą.

(Syr 24, 1-22)


NOWY TESTAMENT

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, po-szedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

(Mt 13, 44-46)ROZWAŻANIE

Cedr czystości

Istnieją różnego rodzaju cedry, m.in. cypryjski, himalajski. Jednak w Biblii wielokrotnie jest wspomniany cedr libański (cedrus libani). Jest to okazałe drzewo iglaste, które osiąga wysokości 40, a nawet 60 metrów. A jej charakterystycznym elementem jest to, że jest to drzewo bardzo rozłożyste i wiecznie zielone. Najczęściej występuje właśnie w górach Libanu.
Oprócz tego cedr jest drzewem długowiecznym. Jego żywotność dochodzi nawet do 500 lat. Dlatego drewno cedrowe odznacza się niezwykłą trwałością, co symbolicznie przeciwstawia się temu, co przemija i umiera.
W Starym Testamencie do drzewa cedru porównuje się różnego rodzaju aspekty Bożego działania, które jest wieczne i niezmienne jak niebiosa. Boża mądrość nie przemija, ani nie podlega zmianie (por. Syr 24, 1-22).
Zatem każdy, kto w Bogu znajduje źródło swego życia, jak Matka Najświętsza, w tym wzrasta dzieło Bożego życia. Dlatego autor Psalmu 92 mówi, że „Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim, rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga” (Ps 92, 13-14).
Nawiązując do rozważanego poprzednio obrazu, trzeba zauważyć, palmy i cedry są ozdobą krajobrazów i miast. Jednak ozdobą Kościoła jest Matka Najświętsza. Jest ona jak drzewo pokryte kwieciem. Maryja jest bogata w cnoty i zasługi w oczach Boga. Ona ozdobiona cnotami zachwyca swym widokiem, jak piękny, rozłożysty, zielony i długowieczny cedr.
Czym najbardziej zachwyca?
W wezwaniu znajdujemy określenie – czystość (cedr czystości).
Dlaczego łączymy „cedr” z „czystością” i jaka jest tradycja tego wezwania?
Bo słowo „liban” oznacza wybielenie (dealbatio), oczyszczenie, „śnieżna białość”.
„Liban” to ten człowiek, który jest skropiony hyzopem łaski. To ten, kto jest sprawiedliwy i wznosi się ku rzeczom wzniosłym i kto nawet przez ziemski etap życia, potrafi osiągnąć to, co należy do niebieskiego porządku rzeczy.
Największym skarbem, niczym drogocenną perłą dla chrześcijanina powinno być trwanie w czystości serca pięknie i niepodzielnie zwróconego ku Bogu na wzór Matki Najświętszej.

W rozważaniu słów „cedr czystości” warto sobie znów postawić proste pytania:
- ile jest w nas z „cedru czystości”?
- jakimi „ozdobami” (cedrami) życia i świadectwa potrafimy innych doprowadzić do Chrystusa?
- czy zwracamy się do Matki Najświętszej, aby nam wyprosiła dar bycia „cedrem czystości”?


MODLITWA

Modlitwa do Niepokalanej o życie w świętości

Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła!
Ty, która objawiasz Twoją łaskawość i współczucie dla wszystkich,
którzy pod Twoją uciekają się opiekę,
wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością
i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi,
naszemu jedynemu Odkupicielowi.
Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary,
Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom,
oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość.
Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę,
nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia.
Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym dniom,
gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy,
powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza.
Chcemy całkowicie należeć do Ciebie,
z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele:
prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.
Daj naszym ogniskom rodzinnym łaski,
by szanowały i kochały poczynające się życie tą samą miłością,
z jaką Ty w Twoim łonie poczęłaś życie Syna Bożego.
Święta Dziewico, Maryjo, Matko pięknej miłości,
strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie,
i błogosław wychowaniu naszych dzieci.
Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością,
naucz nas nieustannie iść do Jezusa,
a jeśli upadniemy, pomóż nam podźwignąć się i wrócić do Niego
przez wyznanie naszych win i naszych grzechów
w sakramencie pokuty przynoszącym spokój duszy.
Błagamy Cię, udziel daru umiłowania wszystkich świętych sakramentów, które jako znaki pozostawił dla nas Twój Syn na ziemi.
Wtedy, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu,
z sercem wolnym od złości i nienawiści,
będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus,
który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.ks. Franciszek Koenig

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza III.

więcej

List do Galatów

Kolejny tom Komentarza Biblijnego Edycji św. Pawła budzi nadzieję na szybsze ukończenie wielkiego projektu polskiego środowiska biblistów. Komentarz Dariusza Sztuka SDB dotyczy dzieła, które Apostoł napisał pod koniec swego pobytu w Efezie jako odpowiedź na niepokojące wieści o niebezpieczeństwie zagrażającym wierze (por. Ga 3,2; 4,21; 5,4); NKB.

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 14063602

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu