Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Pociągnę wszystkich do siebie

Wprowadzenie

2023-12-01

News

„Pociągnę wszystkich ku sobie” (J 12,32).

Eucharystia buduje Kościół i pociąga do Jezusa.

W Eucharystii objawia się chwała Jezusa Chrystusa, którą ciągle otrzymuje od Ojca. To ON pozostał z nami w świecie, by pociągać wszystkich ludzi do Boga – ku życiu wiecznemu. Znakiem tej żywotności Kościoła jest Eucharystia. Ofiara eucharystyczna jest prawdziwym pokarmem „na życie wieczne”: „Bożym chlebem jest Ten, kto zstępuje z nieba i daje światu życie wieczne” (J 6,33; por. 6,51; Mk 14,24n). W Eucharystii Chrystus wypełnia w najdoskonalszy sposób swą obietnicę, że „będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Wciąż potrzeba więc odnowy świadomość eucharystyczną ludu Bożego. Stąd idea kongresów eucharystycznych, których celem jest umocnienie i zdynamizowanie więzi człowieka wierzącego z Chrystusem obecnym realnie w sakramencie Eucharystii. W Kościołach organizowane są kongresy międzynarodowe i lokalne, by ożywić wiarę i życie sakramentalne ludu Bożego. Wielokrotnie, a ostatnio św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia (2003) oraz liście Mane nobiscum Domine (2005), podejmował pogłębioną refleksję nad Eucharystią. Podobnie Benedykt XVI i Franciszek w encyklice Lumen fidei przekonują, że sakramentalna natura wiary ma swój najwyższy wyraz w Eucharystii: „W Eucharystii uczymy się dostrzegać głębię rzeczywistości. Chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Chrystusa, który uobecnia się w swej paschalnej drodze do Ojca: ten dynamizm wprowadza nas z ciałem i duszą w dążenie całego stworzenia ku swej pełni w Bogu” (LF 44).

Misterium fidei! – „Tajemnica wiary!”. Kiedy kapłan podczas liturgii eucharystycznej wypowiada lub śpiewa te słowa, wierni odpowiadają: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. Diecezja gliwicka – z inspiracji nowego biskupa Sławomira Odera – pragnie włączyć się w tę misję ewangelizacyjną wraz ze swoimi kapłanami. Dlatego nasza propozycja całorocznej lectio divina nad biblijnymi źródłami tajemnicy Eucharystii w życiu Kościoła. „Eucharystia buduje Kościół” (por. EdE 21-25); buduje i jednoczy parafie, wspólnoty, grupy i stowarzyszenia lokalne. Cotygodniowa medytacja biblijna pragnie pogłębić świadomość eucharystyczną wiernych całej diecezji i szukać odpowiedzi na pytania: Jakie miejsce i jaką rolę odgrywa „łamanie chleba” w życiu Kościoła gliwickiego? W jaki sposób katolicy sprawiają, że niedziela staje się Dniem Pańskim? Co to znaczy, że Kościół jest Ciałem Chrystusa, a w Eucharystii przyjmujemy Jezusa jako „chleb żywy, który stąpił z nieba” (J 6,51)? W jaki sposób Chrystus jest obecny podczas celebrowania Eucharystii? Dlaczego liturgia eucharystyczna jest priorytetem w życiu Kościoła i każdego wierzącego z osobna? Czy rzeczywiście Eucharystia jest sakramentem, który „pociąga/przyciąga” wszystkich ku Bogu?

Św. Ignacy Antiocheński uczył: „W Eucharystii łamiemy jeden chleb, który jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umierać, lecz żyć wiecznie w Jezusie Chrystusie” (KKKK 294).

W nowej edycji rozważania w rymie lectio divina przygotowuje dwunastu kapłanów diecezji gliwickiej. To nasza odpowiedź na zaproszenie Biskupa gliwickiego oraz wprowadzenie w modlitwę o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło szafarzy Bożych tajemnic oraz realizowany był testament Dziejów Apostolskich: "Codziennie jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Łamali chleb [po domach], a pokarm przyjmowali z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a wszyscy ludzie odnosili się do nich życzliwie. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni" (Dz 2,46-47).

ks. Jan Kochel

Plan:


________________________________________________


+ Modlitwa +

Kongresu Eucharystycznego Diecezji Gliwickiej

 

Ojcze Niebieski,

źródło życia i świętości!

Ześlij nam Ducha Świętego,

abyśmy coraz bardziej

miłowali Chrystusa obecnego w Eucharystii,

który każdego dnia zapewnia nas:

„Ja jestem z wami”.


Spraw Ojcze, aby czas Kongresu Eucharystycznego

służył odnowie duchowej naszej diecezji -

pogłębianiu wiary w żywą obecność Chrystusa

i odkrywaniu piękna wspólnoty

zgromadzonej na modlitwie.


Prosimy, aby nasze siostry i nasi bracia,

którzy z różnych powodów, czasem bardzo bolesnych,

oddalili się od Eucharystii,

powrócili do Chrystusa i do naszych wspólnot.


Daj nam serca otwarte,

abyśmy potrafili Chrystusa spotkać, miłować i służyć Mu,

nie tylko na Eucharystii i adoracji,

ale także w drugim człowieku,

szczególnie chorym, starszym i samotnym.


Prosimy o to

przez wstawiennictwo patronów Kongresu Eucharystycznego:

św. Jana Pawła II i bł. Carla Acutisa.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840214

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu