Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Pociągnę wszystkich do siebie

Psalmy eucharystyczne

2023-12-02

News
Spośród wielu wybitnych teologów największy wpływ na naukę wiary katolickiej miał święty Paweł. Jego wkład zauważamy na przykład w tematach dotyczących zbawienia, łaski czy Kościoła. To on jako pierwszy porównał wspólnotę wierzących w Chrystusa do ciała, gdzie każdy ma swoje szczególne miejsce i zadanie, podobnie jak w organizmie ludzkim. Jednak to porównanie ma przełożenie również na Pismo Święte. Biblia jest jak jeden wielki organizm, gdzie poszczególne księgi są ze sobą powiązane. Czym lepsza znajomość tekstów biblijnych, tym lepsza umiejętność dostrzeżenia między nimi wzajemnych powiązań. W tym kontekście mówi się, że Nowy Testament wyjaśnia Stary, a Stary Testament zawiera już zalążki Nowego. Eucharystia jako sakrament ustanowiony przez Jezusa Chrystusa jest oczywiście szczegółowo opisana w księgach Nowego Testamentu. Nie zmienia to jednak faktu, że już w Starym Testamencie w wielu miejscach obecne są obrazy, które do Mszy Świętej nawiązują. W tym i kilku kolejnych rozważaniach skupimy się na tzw. Psalmach "eucharystycznych".


Czytaj!

Będę Cię sławił [todah], Panie, z całego mego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich:
będę śpiewał Ci wobec aniołów.

Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.

Ps 138,1-2


Rozważ!

Psalmy jako pieśni religijne wykorzystywane były najczęściej w trakcie liturgii, nabożeństw czy modlitwy indywidualnej. Psałterz jest dziełem literackim a więc przy jego interpretacji możemy sklasyfikować poszczególne jego części w grupy. 

Wyróżniamy psalmy błagalne, gdzie wobec Boga kierowana jest jakaś konkretna prośba. Są również psalmy skruchy, w których przepraszamy za nasze grzechy. Jest też grupa psalmów, które mają za zadanie uwielbiać Boga i składać Mu dziękczynienie. Właśnie ta trzecia grupa interesuje nas najbardziej gdy mówimy o psalmach eucharystycznych.

Sam Psałterz został spisany w języku hebrajskim, który to język nie zna słowa „dziękować”. Żeby wyrazić wdzięczność posługuje się słowem todah, które można tłumaczyć jako „uwielbiać”, „podziwiać”, „sławić”. Jednak tłumacząc Biblię na język grecki hebrajskie todah oddano czasownikiem eucharisteo - "być wdzięcznym"; "czynić dzięki", "dziękować".

Grupę psalmów nazywanych "eucharystycznymi" (18, 22, 30, 32, 34, 40, 41, 66, 92, 103, 107, 116, 118 i 138) cechuje też szczególne miejsce ich odmawiania. Każdy z ww. tekstów służył zgromadzeniu liturgicznemu do modlitwy w świątyni, której to modlitwie przewodniczył kapłan. Można więc powiedzieć, że psalmy "eucharystyczne" charakteryzują się też communio – wspólnotą wierzących zgromadzoną na liturgii w celu uwielbiania Boga.

Kilkadziesiąt lat po wniebowstąpieniu Jezusa rzymianie burzą świątynie jerozolimską, która do dziś nie została odbudowana. W ten sposób skończył się kult świątynny znany ze Starego Testamentu, ale uwielbienie, które było zanoszone tam przez Żydów, trwa do dziś. Jezus Chrystus ustanawiając Mszę Świętą w Wieczerniku nadał jej charakter ofiary, uczty i dziękczynienia. Podobnie jak Naród Wybrany w Starym Przymierzu i my dziś gromadzimy się jako wspólnota aby na modlitwie uwielbiać Boga i składać Mu dziękczynienie. Robimy to na Eucharystii, Mszy Świętej.


Módl się!

Pomódl się psalmem 138 dodając na końcu modlitwę Chwała Ojcu...

Dziękuję Ci, Panie, z całego serca,
przed aniołami zagram Tobie na harfie.

Pokłon złożę Twojemu świętemu przybytkowi
i sławić będę imię Twoje,
i Twoją łaskę,
i Twoją wierność,
bo ponad wszystko wywyższyłeś
Twoje imię i słowo.

W dniu, w którym Cię wzywałem
wysłuchałeś mnie
i pomnożyłeś odwagę mojej duszy.

Ciebie, o Panie, sławić będą wszyscy królowie ziemi,
bo usłyszeli wyroki Twoich ust,
i śpiewać będą o drogach Pańskich,
bo wielka jest chwała Pana.

Dostojny jest Pan i widzi poniżonych,
i już z daleka poznaje pysznych.

Gdy będę musiał iść środkiem utrapienia,
ożywisz mnie,
i na przekór gniewowi moich nieprzyjaciół
wyciągniesz do mnie rękę,
a Twoja prawica mnie ocali.

Pan dla mnie tego dokona.

Panie, Twoja łaska trwa po wieczny czas.

Nie odrzucaj dzieła rąk Twoich.

(Ps 138 tłum. Roman Brandstaetter).
 

Żyj Słowem!

1. Czy dzielisz swoją modlitwę na prośby, uwielbienie, dziękczynienie i skruchę?
2. Czy w twojej lekturze Pisma Świętego czytasz także Psalmy?
3. Czy próbowałeś kiedyś modlić się Psalmami?

ks. Patryk Gawłowski

fot. Sanktuarium - Zakopane Olcza

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840561

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu