Wyszukiwarka:
Rozważania tematyczne: Pociągnę wszystkich do siebie

Psalm responsoryjny

2023-12-10

News
Starając się pogłębiać relacje z Bogiem często zastanawiamy się jak i co zmienić w naszej modlitwie, którą traktujemy jako rozmowę ze Stwórcą. I jak w każdej rozmowie, tak i w tej modlitewnej, staramy się z naszym rozmówcą prowadzić dialog. Oznacza to, że oprócz mówienia staram się także słuchać. A jak słucham to staram się odpowiadać adekwatnie do tego, co usłyszałem. W teorii może to wydawać się łatwe, ale jak można odpowiadać Bogu na to, co On mówi? Z odpowiedzią przychodzi najpiękniejsza modlitwa jaką Kościół ma - liturgia Mszy św.


Czytaj!

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, słuchaj głosu mego!

Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Cię otaczano bojaźnią.

W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza:
oczekuję na Twe słowo.

Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
<bardziej niż strażnicy świtu>.

Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaskawość
i obfite u Niego odkupienie.

On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Ps 130


Rozważ!

Gdy Sobór Watykański II wprowadzał zmiany dotyczące liturgii to jedną z głównych do tego przesłanek była ta wypływająca z chęci większego zaangażowania wiernych w modlitwę na Mszy Świętej. W tym celu rozbudowano Liturgię Słowa, ale uczyniono to w ten sposób, aby przez aktywne słuchanie również Bogu odpowiadać. Taką rolę odpowiedzi spełnia właśnie psalm responsoryjny, o czym mówi Konstytucja o Liturgii Świętej (KL 30).

Określenie „responsoryjny” odnosi się do sposobu wykonania psalmu. Można to zrobić metodą ciągłą, a więc śpiewać od pierwszego do ostatniego wersetu psalmu bez przerwy. Można to też zrobić na sposób responsorialny, gdzie po kilku wersetach wierni odpowiadają refrenem (responsem).

Przyglądając się uważnie czytaniom i temu, jaka myśl w nich jest zawarta, dostrzeżemy, że psalm to niejako kontynuacja tematu czytań. Z tą różnicą, że w trakcie czytania jesteśmy słuchaczami, natomiast w trakcie śpiewu możemy sami Bogu odpowiedzieć używając słów Pisma Świętego. Dobrym przykładem są teksty II Niedzieli Adwentu, którą dziś przeżywamy. Fragment z Księgi proroka Izajasza mówi bowiem o zbliżającym się pocieszeniu, którego mają doświadczyć ci, których wcześniej dotknęło cierpienie na skutek grzechu. Natomiast w refrenie psalmu odpowiadamy Bogu na tę Dobrą Nowinę prosząc Go: "Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie" (Ps 85,8). Nie tylko słucham o tym, co zapowiada mi Pan, ale jeszcze gorącym sercem chce wyśpiewać Mu jak bardzo tego pragnę i jak bardzo o to Go proszę.

Rola psalmu responsoryjnego jest więc z jednej strony nie do przecenienia, tak ważny to element liturgii. Z drugiej strony jest ciągle niedoceniana, bo traktowana na pół gwizdka, często jedynie śpiewana przez organistów. Świadomość, że to moja odpowiedź Bogu, że to mój z Nim dialog, niech pobudza nas do gorliwszego przeżycia tej części Mszy Świętej.


Módl się!

Wykorzystaj słowa ww. psalmu 130 skupiając się na prośbie: „O Panie, słuchaj głosu mego!”


Żyj Słowem!

1. Jak przykładasz się do słuchania czytań?
2. Czy szukasz w nich jakiejś myśli dla siebie?
3. Jak traktujesz śpiew psalmu?

ks. Patryk Gawłowski

Pozostałe tematy
Aktualności

Katechezy eucharystyczne

Kongres Eucharystyczny w diecezji gliwickiej stał się okazją do zaangażowania poszczególnych wiernych, jak i grup, stowarzyszeń i ruchów lokalnego Kościoła. Studenci Wydziału Teologicznego UO przygotowali cykl katechez eucharystycznych dla młodzieży, by odpowiedzieć na apel Biskupa Gliwickiego i włączyć się w przygotowanie do dobrego przeżycia tego czasu łaski; zob. Wprowadzenie. Katecheza II.

więcej

Życzenia - Wielkanoc 2024

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa! (Exultet)

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy nadziei, by jej blask oświecał każdy dzień; miłości, by wypełniała wszelki mrok serca oraz wiary w pełne radości spotkanie Zmartwychwstałego Króla wieków. Redakcja ssb24.pl

więcej
zobacz wszystkie

Liczba wizyt: 13840617

Tweety na temat @Ssb24pl Menu
Menu